Miljörum

Nu blir det enklare att sortera. Karlskronahem påbörjade under 2016 en genomgång av samtliga miljörum.

Genomgång av alla miljörum

Under de kommande åren (med start 2016) går vi genom samtliga av våra miljörum (96 st.) och gör det enklare och trevligare att sortera. Miljörummen ses över så de är anpassade för det antal hyresgäster som bor där och i vissa fall innebär det renovering eller nybyggnationen. Det är den största satsningen vi någonsin gjort på miljörum – och vi vill göra den tillsammans med dig som hyresgäst!

Tillsammans sparar vi pengar och miljö
Genom att sorterar minskar vi kostnaderna tre till fyra gånger.  Det är pengar som istället kan användas till ditt boende. Och lika viktigt – vi gör miljön en tjänst. 

Så fungerar de nya miljörummen
Vi ser över att ditt miljörum är anpassat för det antal personer som ska slänga sina saker där. Det innebär bland annat att vi se över storleken på miljörummet, att det finns tillräckligt många kärl och kärlen töms tillräckligt ofta. I vissa fall fungerar miljörummet och vi uppdaterar enbart med ny information, ibland krävs renovering eller nybyggnation. 

  • Vi håller ditt miljörum låst – bara du som är tänkt att slänga saker där ska ha tillträde.
  • Vi har personal som regelbundet kollar av ditt miljörum
  • Vi har miljöbil som hjälper till att förbereda ditt miljörum för tömning och städning. När sopbilen kommer ska det vara enkelt att lasta in och ut sopkärl.
  • Vi tillhandahåller tre kärl under vasken i lägenheten för att underlätta sorteringen. Har du inte fått det kontakta felanmälan.
  • Vi ger information om hur man sorterar. I ditt miljörum kommer vi att sätta upp bilder på och över varje kärl på vad som ska slängas i kärlet. Och lika viktigt - vad som inte ska slängas i miljörummet.

Läs vår folder om satsningen på miljörum.

Invigning av vårt första nya miljörum
I december 2017 invigdes våra första nya miljörum, som finns på Benabacken/Fredriksdalsvägen. Då passade vi på att fira lite extra och på plats, för att slänga första sopan, fanns Börje Dovstad, ordförande Karlskronahem och Björn Eliasson, vd Karlskronahem. Här fanns även Affärsverken, HS Service & Support samt Live Green Production som Karlskronahem samarbetar med kring miljörummen. Och självklart många hyresgäster som ville se sitt nya miljörum

Kundservice

Ring eller maila kundservice så hjälper vi dig så fort vi kan.

 

Kontakta vår kundservice
Våra medarbetare
Vanliga frågor och svar

Gör en felanmälan

Din felanmälan gör du på felanmalan@karlskronahem.se
Störning eller akut felanmälan efter stängningstid? Ring 0455-227 17