Gå direkt till huvudinnehåll

Driftinfo

Alla
Björkholmen
Galgamarken
Campus Gräsvik
Gullaberg
Hasslö
Holmsjö
Kungsmarken
Lyckeby
Marieberg
Nättraby
Pantarholmen
Saltö
Stumholmen
Spandelstorp
Sturkö
Trossö

Ny placering av sopkärl

2022-05-16 | Barktorget

Ny placering av sopkärlen - så får vi det att fungera

Sopkärlen står tillfälligt utanför miljörummet på gaveln på Barktorget 1A och det är här du slänger dina sopor.

Rätt sak i rätt kärl

 • Släng dina sorterade sopor i rätt kärl.
 • Stäng locket på kärlet och ställ inga påsar bredvid kärlen. På så sätt motverkar vi lukt och skadedjur.

Byggnationen gör att vi måste flytta kärlen
Sopkärlen har flyttats då Affärsverkens bilar, på grund av byggnationen, inte kommer in på gården och kan hämta sopkärlen i miljöhuset. Flytten är tillfällig och så snart det är möjligt öppnas uppmiljörummet igen.

Tack för att du slänger rätt
För att få sopsorteringen att fungera behöver vi alla hjälpas åt. Tack för att du bidrar med din del och slänger på rätt sätt.

Brand i källare

2022-05-12 | Mariebergsvägen 21

220516
Branden har påverkar tvättstugorna på Mariebergsvägen 15-23, som är ur drift. Vi har programmerat om taggarna så det finns möjlighet att tvätta på Mariebergsvägen 1-13.

Uppdelning av tvättstugor:

Mariebergsvägen 15-17 - tvättstuga 1 på Mariebergsvägen 1
Mariebergsvägen 19-21 - tvättstuga 2 på Mariebergsvägen 5
Mariebergsvägen 23 - tvättstuga 3 på Mariebergsvägen 11

 

220512
En brand i ett källaren på Mariebergsvägen 21 har inträffat under natten till den 12/5. Flertalet trapphus är sotiga och saneringsarbete är påbörjat.

Källaren är avstängd och tvättstuga nr 3-5 är ur drift tillsvidare.

Har du saker i förrådet som skadats, kontakta ditt försäkringsbolag.

 

Avspärrning av väg

2022-05-12 | Kungsmarksvägen 41-59

Vägen spärras av på grund av rörläggning.

När: måndag den 16 maj och några dagar framåt
Var: Kungsmarksvägen 41-59.

I samband med stambytet i A-huset lägger NCC nya rör i marken vilket tillfälligt påverkar hyresgäster mellan Kungsmarksvägen 41-59.

Det grävs en större grop på gatan utanför Kungsmarksvägen 57 som gör att man inte kommer förbi med bil utan måste vända på gatan om man kört in vid Kungsmarksvägen 41.

Går arbetet bra tar arbetet ett par dagar. NCC kommer att spärra av området så att ingen kör fel av misstag.

Målning av fasad

2022-05-02 | Kummelvägen 3 och S. Belleuevägen 1.

Målning ska genomföras av utvändig fasad på på fastigheten Kummelvägen 3 och S. Belleuevägen 1.

När: arbetet beräknas starta 1 juni och avslutas 1 november (vecka 28-31 utförs inget arbete).
Var: Kummelvägen 3 och S. Belleuevägen 1

Arbetet planeras att starta på entrésidan mot gatan för att sedan fortsätta (vecka 35) baksidan mot innergård.

Utförare
Utförare är firma Budowlana på uppdrag av Karlskronahems.

Information
Mer information kommer innan projektstart.

 

Fasadmålning

2022-04-19 | Bokvägen 1-15

Målning av den utvändiga fasaden på Bokvägen 1-15 påbörjas inom kort.

När: start vecka 16 och avslut 2022-10-28. (vecka 28-31 utförs inget arbete på plats)
Var: Bokvägen 1-15 

Arbetet planeras att starta vid Bokvägen 15 till Bokvägen 9, med att bygga ställning på entrésidan, för att sedan fortsätta i 3 ytterligare etapper runt huset och avslutas på baksidan.

Utförare är Wahlqvist Måleri AB. 

Information kommer löpande
Mer information kommer från Wahlqvists Måleri under projektets gång.

Frågor
Vid frågor kontakta målarna på plats eller arbetsledare
Paul Nilsson, Wahlqvist Måleri
Telefon (på kontorstid): 0768 99 06 15 eller mejla: paul@wahlqvistmaleri.se

Information kring avspärrning pga arbete med ventilation

2022-04-08 | Kungsmarksvägen 37A samt 35, 37B och 39.

Det första av totalt sju nya ventilationsaggregat lyfts inom ett par veckor upp på taket på Kungsmarksvägen 37A.

Som säkerhetsåtgärd utrymms alla lägenheter under ca 4-5 timmar dagen då lyftet görs. Evakueringen av lägenheterna påverkar endast hyresgästerna på Kungsmarksvägen 37A.

Området runt lyftkranen är dock avspärrat, så entrén på framsidan och framkomligheten på gatan blir begränsad, vilket också påverkar hyresgäster på Kungsmarksvägen 35, 37B och 39.

Var: Kungsmarksvägen 37A.
När: exakt datum ej satt, vi återkommer. 

Att göra denna typ av lyft är mycket väderkänsligt vilket gör att det kan avbrytas med kort varsel.

Nytt bevakningsbolag men samma journummer

2022-04-04 | Vi ber om ursäkt då vi, pga ett omkopplingsfel, inte var nåbara via vår jour under fredag och lördag

I fredags bytte Karlskronahem bevakningsbolag från Avarn Security till Securitas.

Beställningen av den planerade omkopplingen av vårt journummer 0455-227 17, blev dessvärre inte utförd förrän under lördagen.

Det innebar att hyresgäster som ringde in under fredagen och lördag förmiddag inte kunde nå jouren.


Vi ber verkligen om ursäkt för detta och för att vi under denna tid inte var nåbar för dig som hyresgäst.

Omkopplingen är nu utförd och jouren nås efter ordinarie öppettider på 0455-227 17.

Frågor och svar om skyddsrum

2022-03-03 | Information och karta över skyddsrum i kommunen.

Just nu får vi en del frågor om skyddsrum. På Karlskronahem görs ett arbete med att gå igenom samtliga skyddsrum för att säkerställa att de fungerar som de ska.

Nedan har vi sammanställt information som kan vara bra att veta.

 • Det finns skyddsrum i många av Karlskronahems fastigheter. På MSBs hemsida (Myndigheten för Samhällsförsvar och Beredskap) finns en interaktiv karta där du kan själv kan leta upp närmaste skyddsrum.
  Här är en länk till MSBs skyddsrumskarta.

 • Vid krig blir man uppmanad att gå till närmaste skyddsrum. Det betyder att även om ett skyddsrum ligger i Karlskronahems hus, så kan det komma att användas av personer som inte bor i huset. Dörren kommer att stå öppen så att inga nycklar eller taggar behövs för att komma in.

 • Många skyddsrum i Sverige används som förråd/cykelrum i fredstid. Det är MSB som beslutar om eller när skyddsrummen ska öppnas. När beslutet är fattat har vi (tillsammans med andra) 48 timmar på oss att ställa i ordning skyddsrummen för sitt ändamål.

 • I ett iordningsställt skyddsrum ska det finnas vatten upptappat på kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter – däremot finns det inte till exempel mat eller filtar. På MSBs hemsida finns en lista på saker som kan vara bra att ta med till skyddsrummet för att öka bekvämligheten.

 • Ett skyddsrum är till för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig. Ett skyddsrum skyddar från till exempel bomber, splitter, radioaktivitet och gas. Man ska kunna vistas säkert i ett skyddsrum i upp till tre dygn.

 • Svenska skyddsrum är bara avsedda för människor.

 • Skyddsrum är uppmarkerade med en tydlig vit skylt märkt "skyddsrum".

Här hittar du fler frågor och svar om skyddsrum på MSB:s hemsida.

 

Montering av ny vattenutrustning för att spara vatten och energi

2022-03-03 | Bredgatan 16

Montering av ny vattenutrustning för att spara vatten och energi
Som del i Karlskonahems hållbarhetsarbete arbetar vi för minskad vatten- och energiförbrukning.

Byte av vattenprodukter
För att spara vatten och energi byter vi nu delar på kökskran, kranen i handfatet och sätter nytt duschpaket.
Arbetet tar cirka 15 minuter och man behöver inte förbereda något i lägenheten.

Var: Bredgatan 16
När: måndag-onsdag, 14–16 mars.

Godkänn via mail
Om du inte är hemma när vi kommer, behöver du godkänna att vi går in med huvudnyckel.
Godkänn via mail senast 2022-03-11.
Maila till: roger.holmberg@karlskronahem.se

Vill du inte att vi går in med huvudnyckel, maila Roger och föreslå en tid mellan kl. 7–16, och bestäm en tid som passar.

------------------------------------------------------------------

Installation of new water equipment to save water and energy
As part of working with sustainability Karlskronahem try to reduce the consumption of water and energy.

Installation of water equipment
To save water and energy, we now replace parts of the kitchen faucet, the tap in the sink and install a new shower package.
The work takes about 15 minutes and you do not need to prepare anything in the apartment.

Where: Bredgata 16
When: Monday-Wednesday, 14-16 of March

Accept by mail
If you are not home during 14-16 of March, you need to approve that we enter your apartment with a master key.
Please approve by email no later than 2022-03-11.
E-mail: roger.holmberg@karlskronahem.se

If you do not want us to go in with a master key, email and suggest a time between 7-16, and decide a time that suits you. If you have questions just send an e-mail.

Tillfälliga parkeringstillstånd efter brand förlängs

2022-03-01 | Kungsmarksvägen, garage 4

De tillfälliga parkeringstillstånd, som delades ut till drabbade bilägare efter branden i garage 4 på Kungsmarksvägen, förlängs tills nya tillstånd kommer. 

Hyresförhandling 2022

2022-01-28 | Information om hyresförhandling och hyreshöjning.

Avslutad hyresförhandling
Varje år förhandlas hyrorna med Hyresgästföreningen. Årets hyresförhandling är nu avslutad och man har enats om en höjning på 2,05 % som omfattar hyreslägenheter och förråd. Även garage och p-plats höjs med 10 kr/månad.

För en standardlägenhet på 75 kvadratmeter innebär det en genomsnittlig höjning på cirka 150 kronor i månaden.

Hyreshöjning
Den nya hyran gäller från och med januari månad. Det innebär att hyreshöjningen för januari och februari läggs retroaktivt på mars-hyran (det vill säga den hyra som du betalar i februari).

Pappersfaktura när hyran ändras
Om du har autogiro får du, när det sker en förändring med hyran, en hyresavi på papper för att uppmärksamma dig på den nya summan.

Frågor
Har du frågor hör gärna av dig till info@karlskronahem.se eller ring 0455-30 49 00.

 

Brand i källarförråd

2020-03-23 | Nyhemsvägen 3

En brand i ett källarförråd på Nyhemsvägen 3 har inträffat. Några lägenheter är utan ström och vatten.

Arbetet med att återställa pågår för fullt. Förhoppning att ström och vatten är tillbaka i lägenheterna under dagen.

Arbetet i källare och trapphus pågår.

Kundservice

Ring eller maila kundservice så hjälper vi dig så fort vi kan.

 

Kontakta vår kundservice
Våra medarbetare
Vanliga frågor och svar

Gör en felanmälan

Din felanmälan gör du på Mina sidor.
Störning eller akut felanmälan efter stängningstid? Ring 0455-227 17