Gå direkt till huvudinnehåll

Driftinfo

Alla
Björkholmen
Galgamarken
Campus Gräsvik
Gullaberg
Hasslö
Holmsjö
Kungsmarken
Lyckeby
Marieberg
Nättraby
Pantarholmen
Saltö
Stumholmen
Spandelstorp
Sturkö
Trossö

Nytt datum för avstängt vatten - 22/10

2023-09-29 | Kungsmarksvägen 21-39

Vi har ändrat datum för avstängning av vatten.Det tidigare utskicket från oss gäller inte längre.

Ny tid: söndag 22 oktober, kl. 07-21.
Plats: Kungsmarksvägen 21-39

Mindre påverkan för dig som hyresgäst
Det är ovanligt att vi gör jobb på helgen – men då arbetet görs den 22 oktober behöver vattnet bara stängas av en dag, i stället för två dagar (som det tidigare datumet innebar).

Om arbetet blir klart tidigare, eller annan information skickas ut under arbetsdagen den 22/10, får du det på sms.

Vad ska du göra?
Spara vatten i flaskor eller liknande så att du har vatten under tiden vattnet är avstängt.
Du kan spola i toaletten en gång när vattnet har blivit avstängt.

Vad är det som fixas?
En omkoppling av vattnet från gamla till nya systemet.
För hyresgäster på Kungsmarksvägen 19–39 har det tagit lång tid att få varmvatten, och vi hoppas nu att det ska bli bättre.

Har vi rätt kontaktuppgifter till dig?
Vi skickar löpande information via sms och mail. Se över dina kontaktuppgifter så att de är uppdaterade. Det gör du enklast via Mina Sidor eller ring oss på 0455-30 49 00 så hjälper vi dig.

Vattnet avstängt 28/9 kl. 8-14

2023-09-28 | Ronnebygatan 1 och 3

Vattnet stängs av på Ronnebygatan 1 och 3.

På grund av ett reparationsarbete kommer vattnet att stängas av för boende på Ronnebygatan 1 och 3 mellan klockan 08.00 och 14.00 torsdagen den 28 september.

Läs mer på karlskrona.se

Avstängning av kall- och varmvatten - 20/9

2023-09-18 | Kungsmarksvägen 61

Varm- och kallvatten kommer att stängas av på grund av VS-installationer. 

Tid: onsdag 20/9, kl. 09-12
Plats: Kungsmarksvägen 61

Tänk på
Se till att alla kranar är avstängda.  
Boka ej tvättstugan under denna tid. 

Frågor
Har du frågor eller funderingar hör av dig till kundservice på Karlskronahem eller Assemblin VS
info@karlskronahem.se 
Kundservice Karlskronahem 0455-30 49 00
Assemblin VS AB, Karlskrona
Henric Thornsund
telefon 010-472 60 00

Hiss ur funktion

2023-09-13 | Kungsmarksvägen 13 A & 79

230921
Båda hissarna i funktion

......................................................................................................................................................


230919
Kungsmarksvägen 79 repareras måndag 19/9
Kungsmarksvägen 13A - reservdelar förväntas komma 20/9 och reparation påbörjas så fort reservdelar anlänt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

230913
Hissen på Kungsmarksvägen 13A samt Kungsmarksvägen 79 är ur funktion. Hissarna beräknas fungera inom ett par dagar. 

Kärltvätt

2023-09-04 | Nu tvättas alla sopkärl i samtliga miljörum.

Nu är det dags för tvätt av samtliga sopkärl i våra miljörum. Kärlen tvättas för att det ska vara trivsamt och fräscht och hålla skadedjur borta.

Arbetet påbörjas denna vecka och samtliga områden gås igenom.

Hjälp oss att hålla fint i våra miljörum genom att slänga rätt sak i rätt kärl.

Tack!

Räddningstjänsten testar framkomlighet - 18/8

2023-08-17 | Kungsmarksvägen

Under förmiddagen fredagen den 18/8 kommer räddningstjänst att testa framkomligheten runt husen på Kungsmarksvägen.

Räddningstjänst kommer med stegbil och lift köra runt fastigheterna för att säkerställa att man kommer fram överallt.

Tid: förmiddag, fredag 18/8
Plats: Kungsmarksvägen 

Avstängning av varm- och kallvatten 17/8

2023-08-15 | Kungsmarksvägen 21-39

I samband med byte av vattenmätare kommer varm- och kallvatten (i perioder) vara avstängt under torsdagen den 17 augusti.

Tid: torsdag den 17 augusti
Plats: Kungsmarksvägen 21-39

Spara gärna vatten i flaskor, så du har då vattnet är avstängt.

Vattnet kan vara missfärgat, när det varit avstängt, men spola en stund så försvinner det.

 

Problem med teknik i tvättstugor, dörrautomatik etc

2023-08-11 | Blåportsgatan 2A-B (Nordström)

Tyvärr har vi problem med en del teknik i fastigheten på Blåportsgatan 2A-B. Vår förhoppning är att samtliga saker ska ha full funktion under nästa vecka.

 • Bägge entrédörrarna är svåra att öppna utifrån. Går det inte att öppna var vänlig och använd sidoentrédörrarna.

 • Dörrautomatiken på markplan (förutom sidoentrédörrarna samt miljöhuset) fungerar ej och får därmed öppnas manuellt. Ska du bära in möbler, öppna huvudentré inifrån, och ställ upp med träkilen som ligger innanför dörren.

 • Tvättstugorna stängs helt fredag 11/8, kl.15, och tills vidare, då bokningar och magnetlås till maskiner inte fungerar som de ska.
  Samtliga bokade eller förbrukade tider kommer att nollställas så fort systemen fungerar som de ska, dvs man kommer att ha 7 tvättpass som kan bokas per månad fr o m det att de öppnas upp igen.

 • Postboxar med namn och möjlighet att öppna dessa är tyvärr ur funktion.

 • Namnregister och porttelefon är ur funktion.

...............................................................................................................................................................................


Unfortunately, there a few things in the property that doesn`t work properly.

We hope that all issues will be up and running during next week.

 • Both entrance doors are hard to open from outside, if that`s the case please use the side entrances.

 • The door automation on the ground level and recycling room except for the side entrances is not working. If you are about to move in and have furniture, please use the wooden wedge to keep the door open.

 • The laundry rooms will be completely locked with start Friday 11th of August 3p.m. until further notice, since the booking system and the magnetic locks doesn`t work.
  All booked laundry slots and already used will restored as soon as it works again and from then on everyone will have 7 laundry slots per month with a fresh start.

 • Postboxes with your name and the possibility to open them doesn`t work.

 • Registers with your name and the port phones are out of function.

Vatten/fukt i källare och förråd

2023-08-07 | Gårdagens regn har inneburit vatten och fukt i vissa fastigheter - genomgång påbörjas under dagen.

Efter gårdagens- och nattens regn har vissa fastigheter (framförallt i Lyckeby) drabbats av vatten/fukt i källare och förråd. 

Är ditt förråd drabbat, gör en felanmälan till oss.

Vi kommer under dagen (7/8) åka runt i våra fastigheter och ser över källare och förråd. 

Skadade föremål
Har du saker i ditt förråd som blivit vattenskadade kontakta ditt försäkringsbolag. 

Låt kläder, kartonger med mera, som blivit blöta torka ordentligt, så det inte börjar att lukta illa. 

Oljud i samband med arbete

2023-04-25 | Ronnebygatan 1

Visst oljud kan förekomma i samband med arbetet att återställa den brandskadade lägenheten på Ronnebygatan 1. Exempel är borrning och bilning i väggar och golv. 

Tid: måndag 24 april, beräknat färdigt 16 juni.
Plats: Ronnebygatan 1

Frågor
Har du frågor eller funderingar hör av dig till:
Jonas Andersson projektledare skador Karlskronahem
telefon: 0455-303422
mail: Jonas.andersson@karlskronahem.se

Fredrik Dahlberg Peab Byggservice:
telefon: 0722090563
mail: Fredrik.dahlberg@peab.se

Mail: info@karlskronahem.se eller kundservice på 0455-30 49 00

Utförare:
Arbetet utförs av Peab Byggservice i samarbete med Gullins måleri och golv, Bravida EL, Ryds glas och Assemblin VS.

På gång på Valhallavägen

2023-04-18 | Här har vi sammanställt informationen från hyresgästmötet på Valhallavägen den 27/3.

Tack till dig som medverkade på hyresgästmötet den 27/3. Här har vi sammanställt frågor och svar från mötet samt hur vi arbetar vidare med synpunkter från mötet.

Information till inre och yttre skötsel
Vi har informerat de som arbetar med inre och yttre skötsel om synpunkterna från mötet (gäller till exempel snöröjning, att boka upp tid för städ i tvättstugan samt städning av tvättstuga med flera). Dessa punkter stäms av löpande på uppföljningsmöten kring inre och yttre skötsel för respektive område.

Vi börjar också med månadsvis ronderingar/inspektioner i samtliga av våra fastigheter för att säkerställa att yttre och inre skötsel sköts korrekt.


Frågor kring vad som planeras i fastigheterna
De kommande åren planeras de för renoveringar i fastigheten bland annat stambyte och underhåll av utemiljön. En inventering av fastigheten ska göras och efter det sätts en underhållsplan. Planen beräknas vara klar i slutet av 2023. Efter det kan vi bättre kommunicera en plan framåt för vad som ska göras i husen.


Städning
Hur ofta och vad städas?
Trapphus, entré och hiss städas 1 gång/vecka (i dagsläget torsdagar). Då sopas och torkas golv samt fönster torkas av. Dörrmattan ska ligga inne i lägenheten (ej trapphus) för att underlätta städ och minska brandrisk.

Tvättstuga och eventuell tillhörande WC städas varannan vecka. Det innebär rengöring, moppning (även bakom maskinerna) och tömning av papperskorgar. Efter att du har använt tvättstugan är du själv ansvarig för att rengöra golv och maskiner efter dig.

Källarkorridor, cykelrum, barnvagnsrum och vind/källare städas och ses över 1 gång/månad.


Trögt lås på ytterdörr
Låset är trögt till ytterdörren och funkar inte.
En felanmälan är lagd och det ska nu vara åtgärdat.


Skarp belysning
Belysningen inne på gården är för skarp.
En felanmälan är gjord till elektriker, för att se om vi kan minska styrkan på lyktstolpen.


Ny basketkorg
Det befintliga värmepumpsskjulet ska rivas för att skapa en mer öppen yta på gården. I samband med det monteras en ny basketkorg. Planeras under 2023.


Anslagstavla
En anslagstavla sätts upp utanför tvättstugan så hyresgäster kan ge anslag till varandra. Anslagstavlan kommer vara på plats innan sommaren.


Ta bort buskar mot planen
Buskage och grenar som hänger över den asfalterade ytan ska beskäras (görs innan sommaren).


Utfartsspegel vid garaget
En spegel kommer att köpas in och sättas upp.


Tvättstuga
Önskan om fler maskiner i tvättstugan eller fler tvättider och kanske tom en ny tvättstuga och bättre torkmöjligheter.
Vid stambyte kommer tvättstugan att moderniseras och maskinparken ses över. Om stambyte, på grund av rådande ekonomiska omständigheter i samhället, fördröjs med flera år kommer möjlighet till utökad maskinpark ses över.


Miljörum
Vatten för att städa i miljörummen efterfrågas.
Vi sätter inte kranar i våra miljörum på grund av skaderisk (vattenskador, skadegörelse etc.).

Hur ofta töms miljörummen?
Olika kärl har olika frekvenser på tömningen. Restavfall (brännbart) hämtas två gånger i veckan. Matavfall, pappersförpackningar, wellpapp, tidningar, plastförpackningar hämtas en gång i veckan. Metallförpackningar, glas, deponi hämtas en gång i månaden.
Antal kärl är uträknat efter hur många hyresgäster som bor i huset. Under våren görs en översyn så antalet kärl stämmer överens med antal hyresgäster i huset. Eventuella justeringar ska vara klara innan sommaren. Karlskronahem har också en miljöbil som kontrollerar skötsel och ser över miljörummet innan Affärsverken kommer.

Hur ofta spolas kärlen?
Kärlen spolas två gånger per år (innan och efter sommaren).

Städning miljörum
Städning av miljörum görs minst 1 gång/vecka av Samhall. I städningen ingår att städa golv, väggar och dörrar, kontrollera att kärlen är hela och rena samt se över belysning.

Information med bilder i miljörum efterfrågas
En ny skyltstandard är framtagen sedan 2020. Vi skyltar om i miljörummet och se om det ger resultat.

Kärl utan lock för att alla ska kunna slänga sopor.
Vi stämmer av möjligheten med Affärsverken för sopkärl utan lock. Om möjligheten finns justeras detta innan sommaren.


Balkonginglasning
Inglasning av balkonger görs kontinuerligt i en fastighet i taget. Du kan som enskild hyresgäst inte välja att glasa in din balkong mot ett tillägg på hyran. Detta för att skapa enhetlighet samt mer effektiv byggnation och underhåll.


Övergång mot BTH
Övergång önskas direkt vid huset mot BTH efter rondellen. Kanske även farthinder.
Detta önskemål skickar Karlskronahem vidare till kommunens trafikingenjörer.


Hur kontaktar jag Karlskronahem?
På Mina Sidor kan du göra dina ärenden digitalt. Du loggar in med Bank-ID och kan se din hyresavi, dina kontrakt samt göra och följa din felanmälan. Glöm ej att uppdatera kontaktuppgifter (mail och mobilnummer) så du får våra informationsutskick.

Du kan också ringa oss eller besöka vår bobutik. Aktuella öppettider finns på vår hemsida.

Styrelse
Karlskronahem får en ny styrelse den 20/4. Du hittar styrelsen här. 


Frågor
Har du frågor kopplat till utskicket hör av dig till info@karlskronahem.se eller på 0455-30 49 00. Vi bjuder in till nytt möte om ett år.

 

Vänliga hälsningar
Linn Siwe, förvaltare och Tony Karlsson, bovärd

Detta har hänt efter hyresgästmöte

2023-02-22 | Hasslövägen & Tjurkövägen

Här sammanfattas vad som hänt på Hasslö/Tjurkövägen sedan hyresgästmötet förra året.

Hyresgästmöte under våren
På hyresgästmötet våren 2022 föreslogs ett nytt möte med uppföljning. Detta möte blir under våren och sker i Karlskronahems regi. Då träffar du flera från Karlskronahem, vi informerar om vad som är på gång i området och du ges tillfälle att lyfta eventuella frågor. Vi återkommer med tid och anmälan till mötet.

Genomgång av balkonger
Ryds glas har nu gått igenom samtliga balkonger (av de hyresgäster som var hemma vid besiktningstillfället). Reservdelar är beställda och Ryds glas kontaktar de hyresgäster som berörs.

Avfuktare Tjurkövägen
Avfuktare har installerats på Tjurkövägen (likvärdig med den som sitter på Hasslövägen).

Cykelparkering
Förslag är framtaget för att bygga ett nytt cykelställ bredvid torkställningen utanför Hasslövägen 2. Detta förslag lyfts på nästa möte.

Hink med grus
På föregående möte fanns önskemål om hinkar med grus i varje källare. Dessa finns nu på plats.

Ommålning av pergola
I somras målades pergolorna på Hasslövägen och Tjurkövägen om.

Förvaring av möbler under balkonger
Inget beslut har tagits på vad som får förvaras under balkongerna.
Däremot är det väldigt viktigt att det ej förvaras brännbart material (cyklar och rullatorer är okej tills vidare) under balkongen med hänsyn till brandrisken.

Miljörum
Karlskronahem planerar för att bygga ett nytt miljörum med full sortering. Som planen ser ut i dagsläget är planerad byggstart efter sommaren

Renovering av tvättstuga

2023-01-31 | Musikgatan

Nu är det dags för renovering av nästa tvättstuga på Musikgatan. 

Under renoveringen tvättar du i en tillfällig tvättstuga, som står bredvid berörd tvättstuga. Bokningstavla finns i ett skåp bredvid den tillfälliga tvättstugan.

Tid: arbetet påbörjas 2023-01-30 
Plats: Musikgatan 

På gång på Axel. W. Anderssons väg

2023-01-24 | Sammanfattning efter hyresgästmöte 12/12.

Tack till dig som medverkade på hyresgästmötet den 12/12.
Här har vi sammanställt frågor och svar från mötet samt hur vi arbetar vidare med synpunkter från mötet.


Information till inre och yttre skötsel
Vi har informerat de som arbetar med inre och yttre skötsel om synpunkterna från mötet (gäller till exempel att häcken inte klipps ordentligt, asfalt i rabatterna, spindelväv i entrén, byta sopsäckar i tvättstugan och att städbolaget inte städar på sin bokade tid). Dessa punkter stäms av löpande på uppföljningsmöten kring inre och yttre skötsel för respektive område.


Frågor kring vad som planeras i fastigheterna
Ett antal frågor relaterade till underhåll lyftes, bland annat om fönsterbyte, dörrbyte, fasad, kodlås med mera.
En inventering av fastigheten ska göras och efter det sätts en underhållsplan. Underhållsplanen beräknas vara klar i slutet av 2023. Efter det kan vi bättre kommunicera en plan framåt för vad som ska göras i husen.


Bänkar
Bänkarna i området brukar tas in på vintern (för att inte förstöras) men i år står de kvar ute.
En beställning är lagd på att bänkarna ska tas in.


Fönster i tvättstugan
Fönsterna i tvättstugan är smutsiga.
En beställning är lagd på fönsterputs.


Cykel rensning
En cykelrensning kommer att göras både inne och ute. Information om när och upplägget kring den kommer innan rensning.


Låst i portarna
En enkät kommer i januari att skickas ut till samtliga hyresgäster, där man svarar på om man vill att portarna ska låsas 19:30 eller 20:30 som idag. Det blir enligt majoritetens önskan. Tiderna är de som gäller i övriga av Karlskronahems fastigheter.


Askkoppar
Askkoppar plockas bort i alla Karlskronahems områden, då de är en brandrisk. Även de som är kvar, kommer att försvinna inom kort.


Tunga lock i miljörummen
Locken på tunnorna i miljörummen är tunga att lyfta. Kan de vara öppna?
Alla locken utom de på kompost ska nu vara öppna.


Slänga lampor och batterier i miljörummen
Tyvärr har Karlskronahem inte den tjänsten. Batterier och glödlampor ska slängas på återvinningscentral eller lämnas in där du köpt dem.


Balkonginglasning
Inglasning av balkonger görs kontinuerligt i en fastighet i taget. Du kan som enskild hyresgäst inte välja att glasa in din balkong mot ett tillägg på hyran. Detta för att skapa enhetlighet samt mer effektiv byggnation och underhåll.


Trafik och parkering
Det är mycket trafik och många kör snabbt utanför husen. Skylten med parkering förbjuden respekteras inte (den vid garaget).
Farthinder kommer att läggas ut efter snö- och halksäsong.
Vi ser över möjligheten att sätta upp en tilläggsskylt utanför garaget


Utebelysning
Det är något mörkt vid parkeringen.
Belysningen kommer att ses över i samband med underhållsplanen.


Information om radon
Radonmätning ska genomföras vart tionde år och 2017 genomfördes en mätning i fastigheten. Mätningen visade inte på några förhöjda värden.
Information om resultatet skulle sättas upp i trapphuset men kom tyvärr inte upp. Karlskronahem kommer nu i efterhand att kommunicera detta via info i trapphusen.


Skyddsrum
Det är felinformerat om var skyddsrummen ligger. De är i nummer 7 och 9.
Detta är kommunicerat till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Rätt information kommer att uppdateras på skyddsrumskartan på deras hemsida under vecka 4.

 

På gång på Fredriksdalsvägen

2023-01-03 | Sammanfattning efter hyresgästmöte 30/11.

Tack till dig som medverkade på hyresgästmötet på Fredriksdalsvägen den 30/11.
Här har vi sammanställt frågor och svar från mötet samt hur vi arbetar vidare med synpunkter från mötet.

Information till yttre skötsel
Vi har informerat de som arbetar med yttre skötsel om synpunkterna från mötet (gäller till exempel lövblås, klippa gräs på jordiga områden med mera). Dessa punkter stäms av löpande på uppföljningsmöten kring yttre skötsel.


Miljörum
Miljörummen upplevs ofräscha och luktar illa på sommaren.
En fläkt är installerad vilket förhoppningsvis ska hjälpa.


Hur fungerar kölista/fördelning av garageplatser?
Garage och p-plats söks inte via poäng/kölista utan "först till kvarn" för den som anmäler sig på en ledig plats. I mån av plats kan också personer som inte bor med Karlskronahem hyra en plats. Läs gärna mer på vår hemsida om hur uthyrning av garage- och p-plats fungerar.


Lyset i trapphuset felanmält
En felanmälan är gjord på lyset i trapphuset (källaren på Fredriksdalsvägen 4c) som har varit ur funktion.

Cykelställ i cykelrum
Önskan om cykelställ i cykelrummet lyftes, så att det går att låsa fast sin cykel.
Förvaltare ser över möjlighet att montera cykelställ under första kvartalet 2023.


Farthinder vid 4a
Farthindret vid 4a upplevs för smalt. Förvaltare förklarar att stolparna är vikbara, så till exempel utryckningsfordon kommer fram vid behov.


Tips för att förbättra felanmälan
När man gör en felanmälan för en tvättstuga digitalt, är det svårt att fylla i vilken byggnad tvättstugan ligger. Vi tar med oss informationen i utvecklandet av våra digitala tjänster.


Information kring stambyte
Projektledare för stambytet kommer att bjuda in till ett separat möte kring stamrenoveringen under början av våren 2023. Preliminär plan är att starta upp byte av tak första delen av 2023 och stambytet under 2024. På vår hemsida under Om oss/Våra projekt/Fredriksdalsvägen publiceras senaste information.

 

Avloppsbekymmer

2023-01-02 | Mariebergsvägen 12 & 14

Då det vid två tillfällen varit stopp i avloppen på Mariebergsvägen 12 och 14, på grund av att våtservetter har spolats ner i toaletten, vill vi påminna om att endast toalettpapper får kastas i WC-stolen. 

 

På gång på Riksvägen & Gästgivarevägen

2022-12-14 | Sammanfattning efter hyresgästmöte 28/11.

Tack till dig som medverkade på hyresgästmötet den 28/11.
Här har vi sammanställt frågor och svar från mötet samt hur vi arbetar vidare med synpunkter från mötet.

Information till yttre skötsel
Vi har informerat de som arbetar med yttre skötsel om synpunkterna från mötet (gäller till exempel snöröjning, rensning av rabatter, bänkar, stopp i dagvattenbrunn med mera). Dessa punkter stäms av löpande på uppföljningsmöten kring yttre skötsel för respektive område.

Frågor kring vad som planeras i fastigheterna
Ett antal frågor relaterade till underhåll lyftes, bland annat om nya fönster och mattor i badrum på Ekebacken. Karlskronahem ska framåt förbättra sin information till hyresgäster kring vad som planeras utifrån underhållsplanen för respektive område. Vi tar också med oss synpunkterna gällande bristande information kopplat till den tidigare byggställningen på Riksvägen 23.

Hur många brandvarnare ska man ha?
Brandvarnare är uppsatta efter en kravspecifikation - oftast en per lägenhet med placering i hallen. Vill du sätta in ytterligare brandvarnare gör du det själv. När en brandvarnare larmar för batterislut, gör en felanmälan, och vi kommer ut med en ny brandvarnare som du själv sätter upp. Byte görs numera vid batterilarm och ej efter tio år likt tidigare.

El-laddstolpar
Karlskronahem har ingen avsikt att installera el-laddstolpar men vi för samtal med Affärsverken om att installera ladd-stationer i våra områden.

 

Skyltar om tomgångskörning
Skyltar om tomgångskörning finns i garaget på Ekebacken.

Låst på dagtid i portarna på Riksvägen 19-21-23 och Gästgivarevägen
Då det nu är bytt till säkerhetsdörrar i samtliga lägenheter, har en enkät skickats ut, där alla fått möjlighet att svara på om man vill ha öppet eller låst i porten på dagtid. Enligt majoritetens önskan blir det fortsatt låst dygnet runt.

När görs rensning av ventilationskanaler och stambyte på Riksvägen/Gästgivarevägen?
Rensning av ventilationskanaler är utfört 2019 och nästa tillfälle är 2025.
Det finns i nuläget inga planer på ett stambyte på Riksvägen/Gästgivarevägen.

Pump vattenspelet Handelsträdgården
Pumpen är idag trasig. Ny pump är beställd och kommer att monteras till våren.

Saker som efterfrågas

KODTELEFON EKEBACKEN
Kodtelefon är del av ett större koncept med digital bokning och digitalt skalskydd. Det ingår i det löpande arbetet med att digitalisera våra fastigheter, men det finns i nuläget inget datum/tidplan för Ekebacken.

CONTAINER
I samband med att vi byggt nya miljörum, med möjlighet att sortera i, sätter vi inte ut några containrar i våra bostadsområden.

TVÄTTSTUGA
Det finns inga planer på att bygga tvättstuga på Riksvägen 23.

 

TJÄNST ATT FLYTTA FRAM SPIS OCH KYLSKÅP
Vi har tyvärr ingen möjlighet att hjälpa till med att flytta fram spis/kyl/frys för städning. Vi kan dock tipsa om Karlskrona kommuns "Fixartjänst" för dig som är 67 år eller äldre, har hemtjänst eller har en funktionsnedsättning.

 

DÖRRÖPPNARE
Dörröppnare i porten är något som installeras via bostadsanpassning av Karlskrona kommun och ej av Karlskronahem.

 

HJÄRTSTARTARE
Det finns i nuläget inga planer på att sätta hjärtstartare i våra områden.

 

GARAGE RIKSVÄGEN 12 - LÅS SAMT EXTRA STÄD
Numera finns ett lås som gör att garagedörren inte kan lämnas olåst.

Förvaltare undersöker möjligheten att köpa till extra städ den sista biten ut mot garaget.

 

TITTHÅL I DÖRREN PÅ RIKSVÄGEN 12
Eftermontering av titthåll innebär att man måste göra hål i dörren och då klassas den inte längre som säkerhetsdörr. Endast vid dörrbyte kan dörr med titthåll fås (när nya dörrar sätts idag är det alltid titthål). Dörrbyte planeras inte i nuläget.

Frågor
Har du frågor kopplat till utskicket hör av dig till info@karlskronahem.se eller på 0455-30 49 00

Fasadrenovering

2022-11-23 | Ronnebygatan 1 & 3

Vi väljer nu att avvakta med den planerade fasadrenoveringen av Ronnebygatan 1 och 3.

Tidigare har vi informerat om en kommande fasadrenovering av Ronnebygatan 1 och 3. Renoveringen är en stor investering och i det ekonomiska nuläget väljer vi nu att avvakta renoveringen.

Möte när mer information finns 
När ett definitivt beslut är taget kring renoveringen, bjuder vi in till ett infomöte, där vi berättar hur vi tänker framåt med den eventuella fasadrenoveringen. I nuläget vet vi inte när mötet blir.

Planerade arbeten på Musikgatan hösten 22 och våren 23

2022-11-11 |

Här har vi samlat det som planeras på Musikgatan under hösten 22/våren 23. Tänk på att det kan bli ändringar gällande planerade arbeten och att detta är en preliminär planering.

Innan ett arbete startas upp får du alltid mer information från oss via en lapp i trapphuset eller i annan kanal. 

 • Renovering av tvättstugor
  Båda tvättstugorna i området ska renoveras med nya ytskikt och maskiner. En tvättstuga har redan påbörjats och den andra renoveras efter årsskiftet.
  Under renoveringen tvättar du i en tillfällig tvättstuga som står bredvid berörd tvättstuga. Bokningstavla finns i ett skåp bredvid den tillfälliga tvättstugan.

 • Nya parkeringsplatser
  Nio nya parkeringsplatser kommer att tillskapas. I nuläget planeras för att fyra av platserna får ladd-stolpe för elbil, varav två kan hyras via karlskronahem.se. De övriga två är ladd-stationer/platser öppna för alla.
  Planerat till 2023.

 • Ändring av nummer på befintliga parkeringsplatser
  Det kommer att göras en ändring av nummer på befintliga parkeringsplatser för ökad tydlighet. Du som hyr plats har kvar samma parkeringsplats, men får ett nytt nummer. Du som berörs blir kontaktad då kontraktet behöver skrivas om.
  Planerat hösten 2022.

 • Säkerhetsdörrar
  Byte till säkerhetsdörrar på Musikgatan 1 (f.d. dagislokalen) under hösten 2022. Efter det byts samtliga dörrar på Musikgatan till säkerhetsdörrar.
  Planerat till våren/sommaren 2023

 • Sockelrenovering samt plattläggning
  Sockelrenovering samt plattläggning ska göras på Musikgatan 3. Upplägget är likvärdigt med det som är gjort på Musikgatan 23 och 25.
  Planerat till våren 2023.

 • Ombyggnation av lokal till lägenheter
  Nuvarande förskola på Musikgatan 1 byggs om till tre nya lägenheter.
  Planerat till 2023.

 • Återställning av uteplatser
  Arbetet med att återställa uteplatser vid omflyttning fortsätter. Det innebär att altaner/uteplatser som ligger utanför tomtgränsen, eller inte är i tillräckligt bra skick, tas bort. Dessa ersätts med en stenläggning på baksidan och en gräsmatta på framsidan.

  Frågor

  Mer information kommer inför varje specifikt arbete. Har du övergripande frågor hör av dig till info@karlskronahem.se eller på 0455-30 49 00.

 

Nedskräpning i miljörum

2022-10-25 | Nyhemsvägen 2 & 3

Under senare tid har vi uppmärksammat nedskräpning i miljörummet som tillhör Nyhemsvägen 2 & 3.
Vi ser i nuläget över olika åtgärder och ber också dig om hyresgäst att hjälpa till.


Stäng dörren efter dig
Stäng dörren ordentligt efter dig när du lämnar miljörummet. På sätt kommer bara den som ska ha tillgång till miljörummet in.


Felanmäl
Ser du att det är nedskräpat i miljörummet gör genast en felanmälan till oss. Då kan vi snabbare städa upp samt få en bättre uppfattning om när och hur ofta nedskräpningen inträffar.

Felanmälan gör du via Mina sidor (inlogg via Bank-ID) eller på telefon 0455-30 49 00.

Tack för din hjälp!

Åtgärder efter hyresgästmöte

2022-09-30 | Gullaberg

Tack för de synpunkter som kom upp i samband med hyresgästmötet den 7/9, där vd för Karlskronahem och bovärd för området deltog. Här har vi sammanställt hur vi arbetar vidare med det som kom upp på mötet.

Innan ett arbete startas upp får du alltid mer information från oss via en lapp i trapphuset eller i annan kanal.

 • Information till yttre skötsel
  Vi har informerat de som arbetar med yttre skötsel om synpunkterna från mötet. Dessa punkter kommer stämmas av på kommande uppföljningsmöten kring yttre skötsel.

 • Flytt av grillplats
  För att undvika att rök kommer in i lägenheterna, kommer befintlig grillplats att flyttas till de fasta bänkarna på slänten vid utfarten. Den nuvarande grillplatsen tas bort under hösten och den nya kommer på plats till våren.

 • Tre nya farthinder
  Med syfte att sänka hastigheten kommer tre nya farthinder att sättas upp. Det är farthinder som sitter fast i marken och de monteras till våren.

 • Nya entrédörrar
  Nya entrédörrar, för ingångarna 4 A och B, är beställda och sätts in under hösten.

 • Ny större skylt
  En ny större skylt, med information om förbud att spela fotboll mot miljörummet, är beställd och kommer att sättas på miljörummet.

Blir det ändringar gällande planerade arbeten uppdaterar vi information här på webben.

 

Nytt städ- och skötselföretag

2022-09-13 | Stumholmen, Trossö, Saltö, Björkholmen, Pantarholmen och Galgamarken

Vi välkomnar nytt städ- och skötselföretag
Städning och skötsel görs på uppdrag av Karlskronahem av upphandlade företag. Vi välkomnar nu Förenade Service som tar över inre skötsel från och med 15/9. 

Förenade Service kommer att sköta städ i områdena:

 • Stumholmen
 • Trossö
 • Saltö
 • Björkholmen
 • Pantarholmen
 • Galgamarken


Så fungerar städet
Att det ska vara rent och fint är viktigt för trivsel och trygghet. Här beskriver vi hur städning av fastigheten fungerar.

Städning av trapphus, tvättstuga och allmänna utrymmen
Trapphus, entré och hiss städas 1 gång/vecka. Då sopas och torkas golv samt fönster torkas av. Dörrmattan ska ligga i lägenheten (ej trapphus) för att underlätta städ och minska brandrisk.

Tvättstuga och eventuell tillhörande WC städas varannan vecka. Det innebär rengöring, moppning (även bakom maskinerna) och tömning av papperskorgar.
Efter att du har använt tvättstugan är du själv ansvarig för att rengöra golv och maskiner efter dig.

Källarkorridor, cykelrum, barnvagnsrum och vind/källare städas och ses över 1 gång/månad.

 

Felanmälan
Är det något som inte fungerar kring städ och skötsel gör en felanmälan på Mina sidor på karlskronahem.se

 

 

Planerade arbeten Stumholmen 2022

2022-06-21 | Här har vi samlat planerade arbeten för 2022 på Stumholmen.

Här har vi samlat det som planeras på Stumholmen under 2023.
Tänk på att det kan bli ändringar gällande planerade arbeten och att detta är en preliminär planering för året.

Innan ett arbete startas upp får du alltid mer information från oss via en lapp i trapphuset eller i annan kanal. 

 • Bastionsgatan 6 - renovering av lokal
  Renovering av lokal i tre plan som ska hyras av Kustbevakningen.
  Pågående.
 • Bastionsgatan 10 – målning
  Målning av ytterdörrar. 
  Ska lyftas i underhållsplanen för 2023. Vi återkommer med info om det blir aktuellt eller inte. 
 • Bastionsgatan 12 – underhållsspolning
  Spolning av stammar/rör i kök och badrum för att förebygga stopp i avlopp.
  Ska lyftas i underhållsplanen för 2023. Vi återkommer med info om det blir aktuellt eller inte.   

 • Spolning av Bastionsgatan 2
  Spolningen som tidigare kommunicerats, är framflyttad. 


Ny placering av sopkärl

2022-05-16 | Barktorget

Ny placering av sopkärlen - så får vi det att fungera

Sopkärlen står tillfälligt utanför miljörummet på gaveln på Barktorget 1A och det är här du slänger dina sopor.

Rätt sak i rätt kärl

 • Släng dina sorterade sopor i rätt kärl.
 • Stäng locket på kärlet och ställ inga påsar bredvid kärlen. På så sätt motverkar vi lukt och skadedjur.

Byggnationen gör att vi måste flytta kärlen
Sopkärlen har flyttats då Affärsverkens bilar, på grund av byggnationen, inte kommer in på gården och kan hämta sopkärlen i miljöhuset. Flytten är tillfällig och så snart det är möjligt öppnas uppmiljörummet igen.

Tack för att du slänger rätt
För att få sopsorteringen att fungera behöver vi alla hjälpas åt. Tack för att du bidrar med din del och slänger på rätt sätt.

Kundservice

Ring eller maila kundservice så hjälper vi dig så fort vi kan.

 

Kontakta vår kundservice
Våra medarbetare
Vanliga frågor och svar

Gör en felanmälan

Din felanmälan gör du på Mina sidor.
Störning eller akut felanmälan efter stängningstid? Ring 0455-227 17

Frågor och svar