Driftinfo

Alla
Björkholmen
Galgamarken
Campus Gräsvik
Gullaberg
Hasslö
Holmsjö
Kungsmarken
Lyckeby
Marieberg
Nättraby
Pantarholmen
Saltö
Stumholmen
Spandelstorp
Sturkö
Trossö

Vattenavstängning

2021-05-12 | Kungsmarksvägen 39 a och b

Fredagen den 14 maj kommer varmvattnet vara avstängt mellan kl 7.00-9.00 och på måndag den 17 maj är vattnet helt avstängt mellan kl 8.00-12.00, information är lagd i samtliga brevlådor.

Grävarbeten innebär att vissa p-platser inte kan användas

2021-05-10 | Marieberg (invid dansbanan)

Affärsverken kommer att gräva upp fjärrvärmeledningen vid carportarna för att täta en läcka på ledningen den 17 maj. Vissa bilplatser kommer då inte att kunna användas.

P-platser som berörs
Berörda bilplatser är plats:
 94, 95, 96 och 97.

Här kan du som berörs parkera
Du som har ovan nämnda platser hänvisas till ytan vid dansbanan. Ställ dig inte framför grinden.

Övriga bilplatser begränsad framkomlighet
Framkomligheten till övriga bilplatser kommer att begränsas och detta ber vi om överseende med. Ni kommer dock att kunna använda era bilplatser.

Hiss ur funktion

2021-05-07 | Kungsmarksvägen 13 b

Hissen på Kungsmarksvägen 13 b fungerar ej pga kortslutning. Vi har i nuläget ingen informatorn om när den är i drift igen.

Garagesopning

2021-05-07 | Trossö, Pantarholmen & Björkholmen

Dags för vårens garagesopning. Se område och datum nedan.

Ronnebygatan 1-3:
10/5-21

Vallgatan 22-24:                                                                         
10/5-21

N.Smedjegatan:                                                                          
10/5-21

Arklimästaregatan 18:                                                                
11/5-21

Konstapelsgatan 3-11:                                                               
11/5-21

Chapmansplan 1-5:                                                                     
11/5-21

Valhallavägen 4:                                                                           
12/5-21

Barktorget 1-3:                                                                            
12/5-21

Cykelrensning

2021-04-23 | Marieberg

Rensning av cyklar/barnvagnar i Marieberg

I fastighetens cykelrum och cykelställ står ett antal cyklar/barnvagnar som verkar övergivna eller är skrot. Karlskronahem planerar att göra en upprensning för att skapa plats för funktionsdugliga cyklar. 

Märk din cykel/barnvagn
Vi ber dig att märka din cykel med lägenhetsnummer och namn. Lappar till detta finns i miljörummet.
 
Cyklarna förvaras i sex månader
Efter att omärkta cyklar fraktats bort förvaras de i sex månader. Om du glömt att märka din cykel och den forslats bort, kan du under förvaringstiden hämta ut den mot beskrivning, för en kostnad på 800 kr. 

Cyklarna förvaras av arbetsmarknadscentrum, Karlskrona kommun.
Kontakta Kristian Nilsson på:
0455-32 10 31, måndag-fredag. 12:30-15:30.

Datum när cyklarna fraktas bort
Vi kommer att frakta bort alla omärkta cyklar 2021-05-26

Personal i fastigheten och eventuella lägenhetsbesök

2021-04-01 | Ronnebygatan 1 och 3

Vi utreder en framtida renovering av utsidan på byggnaderna Ronnebygatan 1 och 3. När renoveringen kommer att utföras är inte bestämt.

Detta innebär att personal från Karlskronahem och våra konsulter kommer att finnas i fastigheten för att genomföra utredningar. Det kan även i vissa fall innebära lägenhetsbesök. I så fall kontaktas du i god tid för tidsbokning samt medgivande av besök.

Logga gärna in på "Mina sidor" hos oss och kontrollera samt uppdatera era kontaktuppgifter (så vi kan nå dig).

Kontaktperson för detta projekt är:

Johan Månsson
Karlskronahem
0455-321761

Rensning av cyklar/barnvagnar

2021-03-23 | Chapmansplan 1-5/Fregattgatan 6

Rensning av cyklar/barnvagnar på Chapmansplan 1-5/Fregattgatan 6

I fastighetens cykelrum och cykelställ står ett antal cyklar/barnvagnar som verkar övergivna eller är skrot. Karlskronahem planerar att göra en upprensning för att skapa plats för funktionsdugliga cyklar. 

Märk din cykel/barnvagn
Vi ber dig att märka din cykel med lägenhetsnummer och namn. Lappar till detta finns i miljörummet.
 
Cyklarna förvaras i sex månader
Efter att omärkta cyklar fraktats bort förvaras de i sex månader. Om du glömt att märka din cykel och den forslats bort, kan du under förvaringstiden hämta ut den mot beskrivning, för en kostnad på 800 kr. 

Cyklarna förvaras av arbetsmarknadscentrum, Karlskrona kommun.
Kontakta Kristian Nilsson på:
0455-32 10 31, måndag-fredag. 12:30-15:30.

Datum när cyklarna fraktas bort
Vi kommer att frakta bort alla omärkta cyklar den: 14/4 2021.

Obehag av röklukt

2021-03-11 | Snapphanevägen 8B

Torsdag eftermiddag 210311 inträffade en brand på Snapphanevägen 8B. Har du obehag av röklukt efter branden eller har andra frågor som rör branden hör av dig till Jonas Andersson, projektledare på Karlskronahem.

mail: jonas.andersson@karlskronahem.se 
telefon: 0455-30 34 22.

Utredning av varmvatten

2021-03-10 | Mariebergsvägen 12

Varmvatten som inte blir varmt utreds

Innan vi besöker din lägenhet ber vi dig kontrollera vattenkranar och disk/tvättmaskiner. Om du hittar tveksamheter hör av dig till:
EKS 0455-30 00 30.

Tänk på att en felkopplad disk/tvättmaskin eller trasig kran kan släppa igenom kallvatten till varmvattenledningen och på så vis kyla ner varmvattnet. Det är inte alltid den som bor i lägenheten som upptäcker felet utan grannen som märker av kallvattnet.

Vattnet avstängt - 11/3, kl. 8-14

2021-03-05 | Kungsmarksvägen 21-39

På grund av reparationsarbeten är vattnet avstängt.

Tid: Torsdag den 11/3, kl. 8-14
Plats: Kungsmarksvägen 21-39

Tänk på
Boka inte tvättstugan under denna tid.

Har du frågor, kontakta:
Assemblin VS AB, Karlskrona
Martin Malmer
telefon 010-475 1197

Brand i källare

2021-03-02 | Kungsmarksvägen 27A-B

Igår 210301 på kvällen inträffade en brand i källaren på Kungsmarksvägen 27A-B, där framförallt lägenhetsförråd skadades.

Mer information om skador på lägenhetsförråd kommer till dig som har drabbat förråd.
Har du frågor eller obehag av röklukt i din lägenhet hör av dig till:

Jonas Andersson
0455 303422
jonas.andersson@karlskronahem.se

Hyresförhandling

2021-02-11 | Nya hyran på avin i februari

Årets hyresförhandling är avslutad och en hyreshöjning med 1,53 % gäller from månadshyran som betalas i februari.

Hyreshöjning på hyran som aviseras i februari
Den nya hyran gäller från och med mars månad. Det vill säga den hyra som du betalar i februari.

Pappers-avi när hyran ändras
Om du betalar hyran via autogiro får du, när det sker en förändring med hyran, en hyresavi på papper för att uppmärksamma dig på den nya summan. Vid nästkommande hyra skickas ingen avi på papper.

Hur mycket blir hyreshöjningen?
För en standardlägenhet på 75 kvadratmeter innebär det en genomsnittlig höjning på cirka 100 kronor i månaden. I förhandlingen ingår också garage och p-plats som höjs med 10 kr/månad.

Snöröjning

2021-02-10 | Vi får många samtal till vår felanmälan idag angående snöröjning.

Våra entreprenörer jobbar enträget på med snöröjningen ute i våra områden men förutsättningarna är besvärliga för det snöar snabbt igen där de har varit. Vi ber om överseende och tålamod att det kan ta längre tid än vanligt idag på grund av vädret.

Stambyte 2021

2020-12-15 | Kungsmarksvägen 39 b och a

Vi kommer att börja med att göra färdigt de lägenheter som är kvar på Kungsmarksvägen 39b med beräknad byggstart i slutet av mars nästa år.

I mitten av maj börjar vi med Kungsmarksvägen 39a och det arbetet beräknas pågå till i början av juli.

Samtliga berörda hyresgäster kommer att få mer information om renoveringen, evakueringslägenheter osv när det närmar sig.

Har ni några frågor så kontakta oss på stambyte@karlskronahem.se

Brand i förråd

2020-12-02 | Hallengrensvägen

Idag på morgonen (onsdag 2 dec.) inträffad en brand i ett källarförråd på Hallengrensvägen 4C-D. För tillfället är området avspärrat. Vi kontaktar berörda hyresgäster så snart som möjligt.

Brandskadade cykelförråden är nu klara att använda

2020-12-01 | Kungsmarksvägen 27

Cykelförrådet som sades vid branden är nu klart att använda.
Mopedförrådet är klart inom kort, men saknar i nuläget en mellanvägg.

Har du frågor hör av dig till:
Jonas Andersson, projektledare Karlskronahem
jonas.andersson@karlskronahem.se
0455-30 34 22

Använd port 51 mellan 23-27 nov.

2020-11-19 | Kungsmarksvägen 49

Den 23-27 november bygger vi om golvet i entrén på Kungsmarksvägen 49.

Använd ingång port 51
Under arbetet hänvisas boende och besökare till port 51. Gå igenom porten och ut på baksidan av huset, så kommer du in i 49:an därifrån.

Ventilationsarbete

2020-10-05 | Gullabergsvägen 6

Fläktarna på vinden på Gullabergsvägen kommer att bytas till en frånluftsvärmepump. Arbetet utförs av EKS.

Åtgärd
Byte av ventilationssystemet och nya värmerör i trapphuset.

Tänk på
Åtgärden kommer att medföra en del störningar i ventilationen och den kommer tidvis att vara avstängd.

Kan även förekomma vissa störande ljud.

Åtgärden genomförs:
Tid:
v.41 - v.48
Plats: Gullabergsvägen 6

Övrig information kontakta:
EKS, 0455-30 00 30

Räddningstjänsten genomför övning

2020-07-02 | Kungsmarksvägen 77

Räddningstjänsten genomför måndag den 6 juli (runt lunch) en övning i i trapphuset på Kungsmarksvägen 77.

Brand i cykelrum

2020-06-03 | Kungsmarksvägen 27

Strax efter midnatt den 3/6 inträffade en brand i en moped i cykelrummet på Kungsmarksvägen 27. De cyklar/mopeder som fanns i rummet är tillfälligt flyttade. Du som har cykel eller moped i rummet kontakta Jonas Andersson, projektledare Karlskronahem.

Mopeder är ej tillåtna att förvara i cykelrum då det finns risk för olyckor.

Tagläsare och tvättstugebokning
Tagläsare och tvättstugebokning på Kungsmarksvägen 27 A-B kommer igång under dagen (den 3 juni).

Kontakt
Jonas Andersson, projektledare Karlskronahem
0455-30 34 22
jonas.andersson@karlskronahem.se

 

Dags för tvätt av alla sopkärl

2020-06-02 | Med start måndag 1/6 tvättas alla sopkärl i samtliga av våra miljörum.

Nu tvättar vi alla sopkärl i våra miljörum för att det ska vara trivsamt och fräscht och hålla skadedjur borta.
Hjälp oss att hålla fint i våra miljörum genom att slänga rätt sak i rätt kärl. Tack!

Arbete inleds den 1/6 och pågår sedan under två veckor.

 

Brand i fastighet

2020-06-01 | Kungsmarksvägen 45

Söndag 31 maj inträffade en brand på Kungsmarksvägen 45. Har du obehag av röklukt eller har andra frågor hör av dig till Jonas Andersson, projektledare på Karlskronahem.
mail: jonas.andersson@karlskronahem.se 
telefon: 0455-30 34 22.

Spola länge för att få varmvatten

2020-05-12 | Bokvägen 2-10

Vi har en vattenläcka mellan Bokvägen 1 och 10. Felsökning pågar men det innebär att du som bor på Bokvägen 2-10 måste spola länge för att få varmvatten.

Periodvis buller vid provstambyte

2020-04-28 | Kungsmarksvägen 39 och 37

Från och med 2020-04-29 kommer vi att påbörja provstambytet i 6 lägenheter på Kungsmarksvägen 39b.

De hyresgäster vars lägenheter vi ska jobba i är informerade sedan tidigare men arbetet kommer även att påverka övriga hyresgäster på Kungsmarksvägen 39 och 37.

Hansa Bygg från Kalmar ska genomföra stambytet och det kommer att vara störande ljud i perioder mellan kl 7-16 på vardagar.

Har man ett arbete som innebär att man tex behöver sova på dagarna kan det vara bra att tillfälligt boende under perioden man ska borra/bila i betongen för det är ett störande ljud.

Vi ber om överseende för det besvär det kan medföra för dig den kommande tiden.

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.

Anna Svahn, Ombyggnadssamordnare tfn: 0455-30 42 85
Anton Gustafsson, Projektledare tfn: 0455-30 49 33

Du når oss även på stambyte@karlskronahem.se

Renovering av utemiljö

2020-04-24 | Konstapelsgatan 3-11

4 maj påbörjas renovering av utemiljön på Konstapelsgatan 3-11. Då byter vi tätskikt på garaget och gör om utemiljön på gården. Renoveringen förväntas pågå till och med november.
Arbetet utförs av Skanska.

Detta ingår i renovering och arbetet med utemiljön
Då vi byter tätskiktet på garaget kommer garaget att målas invändigt, tak och väggar. Utvändigt renoveras trappor till entréer. Lekplatsen kommer att behållas och en del gamla växter kommer att ersättas och nya planteras vid entréer och på gården. Det tillförs ett nytt cykelskjul där det gamla värmepumpskjulet idag står. Uteplatserna kommer att stenläggas och tillgänglighetsanpassas.

Möjlighet att ställa frågor tisdag 28 april
På grund av rådande omständigheter med Covid-19 har vi tyvärr inte möjlighet att samla er hyresgäster för en gemensam informationsträff ang. renoveringen. Vi kommer däremot ha representanter från Karlskronahem och Skanska på plats tisdag 28 april, kl. 17.00-19.00 då ni är alla välkomna att ställa frågor. Tänk då på att hålla avstånd till varandra och om ni känner något förkylningssymptom välj att stanna hemma istället.

Information
Under tiden projektet pågår finns information i trapphusen gällande renoveringen. Där kommer även kontaktuppgifter finnas tillgängligt.

Ombyggnation av tidigare frisörsalong till lägenhet

2020-04-20 | Östra Köpmangatan 27-29

JSB påbörjar ombyggnation av den tidigare frisörsalongen, som ska byggas om till lägenhet.

Tid: tisdag den 21/4 påbörjas arbetet.
Plats: Östra Köpmangatan 27-29

Arbetet beräknas hålla på i cirka 2 månader. Emellanåt kan det vara störande ljud från bygget och vi ber om överseende med detta.

Brand i förråd

2020-04-20 | Kronotorpsvägen 1 A-C

I lördags (18/4) inträffade en brand som påverkade en mindre antal lägenhetsförråd på Kronotorpsvägen 1 A-C.

Tisdag den 21/4 påbörjas åtgärder med att få bort lukt i i trapphus och källargång.

Projektledare från Karlskronahem tar kontakt med berörd hyresgäst. 

 

Målning av fasad

2020-04-03 | Mariebergsvägen 1-23

Wahlqvist måleri påbörjar inom kort ommålning av fasaden på Mariebergsvägen 1-23.

Projektet startar på balkongsidan och ställningsbyggnation påbörjas måndag den 6 april.

Tanken är att göra så mycket som möjligt på balkongsidan innan semestern, för att du skall kunna använda balkongen så snart som möjligt.

Entrésidan av fastigheten beräknas påbörja efter semesterperioden.

När det är dags för måleriarbeten behöver du tömma din balkong så att vi kan måla även insidan av balkongerna.

Mer information kommer från Wahlqvist måleri när din balkong blir aktuell för målning.

Åtgärder efter brand

2020-03-27 | Nyhemsvägen 3

Sanering- och återställningsarbetet efter branden är nu i gång.

Nedan åtgärder gäller.

Tvättstuga
Provisorisk tvättstuga finns färdig i början på vecka 14, i cykelrummet under 3A.
Bokningen av tvättstugan kommer i dagsläget att ske på en almanacka som sitter utanför tvättstugan. Dörren låser du med eget hänglås. Se mer info om tvättstugan vid almanackan.

Saker i cykelrummet
Du som har cyklar och dylikt i cykelrummet ta kontakt med Christer Bovärd. Vi kommer att göra ett nytt provisoriskt cykelrum.

Röklukt
Rökätningsmaskiner har satts in i trapphusen för att få bort lukt. Dessa kommer att vara kvar cirka tre veckor

Förråd
Vi kontaktar dig vars förråd har blivit skadat av branden kring tömning. De förråd som är i källaren under 3C-D är rök- och sotskadade, övriga är lindrigt skadade och oskadda.

Källaren är fortsatt stängd under saneringen. Du som vill in i de oskadade förråden var vänlig kontakta Jonas Anderson.

Saneringen av källare fortgår men det kommer att ta tid innan det blir färdigt för användning.

Har du frågor hör av dig till Jonas Andersson
jonas.andersson@karlskronahem.se
0455-303422

Lägenhetsnyckel för att öppna entrédörren

2020-03-26 | Nyhemsvägen 3

Då systemet med taggar och tvättstugebokningar gick sönder i branden kan du just nu bara öppna entrédörrarna till trapphuset med din lägenhetsnyckel.

Brand i källarförråd

2020-03-23 | Nyhemsvägen 3

En brand i ett källarförråd på Nyhemsvägen 3 har inträffat. Några lägenheter är utan ström och vatten.

Arbetet med att återställa pågår för fullt. Förhoppning att ström och vatten är tillbaka i lägenheterna under dagen.

Arbetet i källare och trapphus pågår.

P-plats 231 till 253 på Kungsmarken kan ej användas mellan 9 mars -30 juni.

2020-02-18 | Kungsmarken

Takbytet på Kungsmarksvägen 7-19 påverkar dig som hyr p-plats 231-253.

Mellan 9 mars till 30 juni kommer du som hyr p-plats nummer 231-253 inte att kunna använda din ordinarie parkeringsplats. Det går dock att köra fram till portarna för avlämning/hämtning. Observera att informationen  är uppdaterade med nya nummer på p-platser och datum. 

Vi ber dig använda de tillfälliga platser som finns längs med Kungsmarksvägen. Vi kan dock inte öronmärka de platserna eftersom det inte är vår mark.

Du får däremot inom kort ett parkeringstillstånd som du kan använda nere på Kungsmarksplan. Det gäller endast på den vänstra sidan (samma sida som Karlskronahems kontor) och på platser som idag är uppmärkta med 4 timmars parkering. Har du parkeringstillståndet i rutan behöver du behöver inte ta hänsyn till att det är tidsbegränsad parkering.

Vi ber om överseende för det besvär det medför för dig. Tyvärr är det nödvändigt för att få plats med byggställningar och kranbil.

Ersättning för kostnad för parkering
Du får en återbetalning på din hyra för parkeringsplatsen i efterhand, när vi ser hur lång tid du har varit utan plats.

Frågor
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på stambyte@karlskronahem.se

Arbete fjärrvärme

2020-01-30 | Näktergalsvägen

Affärsverken skall ansluta två fastigheter i ditt område till fjärrvärmenätet.

Arbetet påbörjas i vecka 7 och beräknas vara klart i vecka 14.

Projektet kommer naturligtvis inte gå obemärkt förbi och vi ber er ha överseende.

Vid frågor är du välkommen att kontakta
Affärsverken AB
Tel 0455-783 00

Ombyggnation av lokal till lägenheter på Kungsmarksvägen

2019-11-14 | Kungsmarksvägen 29-31

Karlskronahem bygger om tidigare lokal till fyra lägenheter på Kungsmarksvägen 29-31. Ombyggnationen omfattar plan 1 i trapphus 29A - 31A.

Arbetet startar 16 April, 2019 och är färdigt under januari 2020.
På innergården kommer material, containers och en manskapsbod placeras.  

Bullriga/högljudda arbeten
Ombyggnaden medför tyvärr en del bullriga ljud från till exempel borrmaskiner. Detta sker dagtid kl. 07:00-16:00.

Under korta perioder, vid vissa arbetsmoment, blir det höga ljudnivåer. Du kan vistas i din lägenhet men det kan till exempel bli svårt att sova dagtid. Vi informerar dig några dagar innan, så du är förberedd.

Kontaktperson
Jonas Ekman NCC
Telefon: 079-078 70 65
E-post: jonas.ekman@ncc.se

Tömning av brandskadat förråd senast 18 oktober

2019-10-15 | Kungsmarksvägen 9

Renovering av brandskadat förråd
Tisdag den 8 oktober inträffade en brand på Kungsmarksvägen 9. Nu ska förråden renoveras och samtliga förråd behöver tömmas.

Töm ditt förråd senast 18 oktober
Du som har förråd i den berörda källargången behöver ta ut de saker du vill behålla senast den 18 oktober.  Då kommer allt som lämnats kvar i förråden att kastas av Karlskronahem. Du är själv ansvarig för förvaring av dina saker tills lägenhetsförråden är återuppbyggda.
Om du inte kontaktat ditt försäkringsbolag gör det skyndsamt.

Hjälp att låsa upp förråden
Då entrédörren till källargången samt vissa förråd är låsta (som varit uppklippta av räddningstjänst) hjälper Karlskronahem dig att bli insläppt.
Kontakta Jonas Andersson på: 0455-30 34 22 eller jonas.andersson@karlskronahem.se

Renovering
Vi tömmer och sanerar hela den berörda källargången och målar även om trapphus 9 B. Vi kommer att måla om och renovera den gemensamma entrén 9 A/B. Nytt undertak och belysning kommer att monteras.

Vi kommer att behöva riva ut all inredning i källargången, måla hela ytan och bygga upp nya förråd med plåtväggar.

För övriga frågor och låsöppning kontakta:
Jonas Andersson 0455-30 34 22

jonas.andersson@karlskronahem.se

 

Sanering efter brand i källare

2019-10-08 | Kungsmarksvägen 9

En brand i källaren på Kungsmarksvägen 9 inträffade under tisdagen den 8 oktober. Vissa trapphus är skadade och sotiga och saneringsarbete pågår.

Har ditt förråd blivit skadat eller upplever du brandlukt i din lägenhet kontakta ditt försäkringsbolag. 

Problem med värmpump

2019-10-03 | Hallengrens väg 4

Problem med en värmepump på Hallengrens väg 4 gör att det är kallt i lägenheterna.
Felsökning pågår och förhoppningen är att det ska vara åtgärdat under eftermiddagen.

 

Byggställningar för takbyte

2018-11-27 | Kungsmarksvägen 35-39

Huset Månstenen på Kungsmarksvägen ska få nytt tak. Projektet beräknas pågå till sommaren 2020 och är startskottet på en upprustning av fastigheten.

Byggställningar för takbyte
Vi sätter nu upp byggställningar för takarbetet som startar efter nyår. Byggställningar sätts upp på Kungsmarksvägen 35-39.
Arbetet med taket börjar sedan den 2 januari.

Har du frågor hör gärna av dig till Karlskronahem på 0455-30 49 00.

 

Ansökan om rivningslov för garage

2017-11-04 | Landsvägsgatan/Långgatan

På Pantarholmen planerar Karlskronahem för nybyggnation av hyresrätter på fastigheten Barken (adress Landsvägsgatan/Långgatan). I nuläget finns där ett garage där p-plats och garageplats kan hyras.

Karlskronahem skickar innan sommaren in ett rivningslov för garaget. Det kommer att dröja innan rivning sker men vi vill i tidigt skede informera om att ansökan om rivningslov är inskickat.

Uppsägningstiden från Karlskronahems sida för garageplats är nio månader.
Uppsägningstid för parkeringsplats regleras individuellt och information om den finns på kontraktet för p-platsen.
Inför en kommande rivning går vi i god tid ut med ytterligare information till dig som hyr p-plats/garageplats.

Fel på passagesystem

0001-01-01 | Holmgatan 9

Fel på passagesystemet på Holmgatan 9. Beräknas åtgärdas under tisdagen den 4/5.
Felet är lokaliserat och beror på att kablar blivit avkapade i samband med förberedelser inför asfaltering. Berör passage och cykelrum.

Den avkapade kabeln behöver nu grävas upp för att kunna lagas. Felet kommer inte kunna åtgärdas under denna dag (fredag 30/4) fast vi arbetar så fort vi kan med att åtgärda felet.

Kundservice

Ring eller maila kundservice så hjälper vi dig så fort vi kan.

 

Kontakta vår kundservice
Våra medarbetare
Vanliga frågor och svar

Gör en felanmälan

Din felanmälan gör du på felanmalan@karlskronahem.se
Störning eller akut felanmälan efter stängningstid? Ring 0455-227 17