Minervavägen 22A-22B

Fakta om fastigheten

Adress Minervavägen 22A-22B (på Campus Gräsvik)
Byggår 1998 (plan tre byggs till 2018/2019)
Lägenhetsstorlekar 1:or med trinettkök (18-29 kvm)
Antal lägenheter 120 rum (2018 byggs vindarna om till ytterligare ca. 70 nya lägenheter).
Hiss Hiss plan 1 och 2 men ej plan 3.
Balkong Nej
Internet, TV och telefoni Bredband och kabel-tv ingår i hyran.
Hushållsel Ingår
Varm- och kallvatten Ingår
Tvättstuga Tvättmaskin finns i de flesta rum på plan 1 och 2. För plan 3 och övriga rum byggda 18/19 finns tvättstuga.
Förråd Ja
Garage, p-plats Nej
Lekplats Nej
Övrigt Området är under 2018/2019 en byggarbetsplats, då vindarna byggs om till 70 nya studentlägenheter och badrum på plan 1 och 2 renoveras, varvid störningar förekommer. The area is a construction site in 2018/2019, with disturbances occurring.

Hej! Jag heter Roger Holmberg och är bovärd på Minervavägen 22A-22B.

Jag gör besiktningar, t ex kontrollerar flyttstädning och lägenhetens skick. Om du har gjort en felanmälan hjälper jag dig med mindre reparationer i lägenheten av till exempel dörrar, lås, el, vatten och avlopp.

Jag nås på telefon varje dag mellan 7-9.

Felanmälan gör du på karlskronahem.se på Mina sidor eller ring kundservice på 0455-30 49 00.

Telefon 0455-30 49 45
E-post roger.holmberg@karlskronahem.se
Bovärd
Driftinfo

Start 2017-11-20

Ombyggnation Minervavägen

Den planerade ombyggnationen av Minervavägen 22A och 22B innebär att du som bor här idag inte kan bo kvar under byggperioden, då husen förvandlas till en byggarbetsplats. Under byggperioden erbjuder Karlskronahem dig ett ersättningsboende.
De ersättningsboenden som erbjuds är i första hand lägenheter på Minervavägen som ej är under ombyggnation, i andra hand studentboenden på Östra Prinsgatan/Rosenfeldtskolan och Bredagatan (båda på Trossö) och i sista hand studentlägenhet på Polhemsgatan på Galgamarken.
Du kan också välja att ordna ditt eget boende.

Husen byggs om i två etapper. Vi börjar med Minervavägen 22A och när det är färdigt går vi vidare med Minervavägen 22B.
Nedan har vi samlat frågor som på olika sätt berör dig som bor i husen och ombyggnationen. Här uppdaterar vi löpande med ny information.

Har du frågor kontakta oss gärna på student@karlskronahem.se

Frågor och svar samt sammanställning av informationsmöten
Under projektets gång har Karlskronahem genomfört informationsmöten för de studenterna som berörs av ombyggnationen. Här hittar du frågor och svar från mötena.

Frågor från mötet 29 januari 2018

När planeras flytt till A-huset (både för mig som ska flytta tillbaka och för mig som ska evakueras från B-huset)?
Planerad flytt av till A-huset är v.13-14 & 16. När detta sker kommer det fortsatt pågå arbete på våning 3 i hus A.

När kommer mer specifik info kring flytten?
Vi återkommer med detaljer inför flytten i v.10


När kan man flytta tillbaka till hus B.
Vi vet i dagsläget inte när återflytten till B-hus blir, troligen jan-19.

Påverkas hyran för min befintliga lägenhet?
Det kommer en ny hyra (gäller troligtvis från from 180401). Mer info kommer med hyresavin med det handlar om en sänkning.

Kan jag som evakueras från A-huset till B-huset, skriva över mitt kontrakt till A-huset?
Ja 

När kan man flytta in i de nya lägenheterna (plan 3)?
Hus A troligen 180901. Kan ej ge definitivt svar ännu. Hyresförhandlingar pågår.

När ska förråden vara tömda?
Du som har förråd 70-110 i B-huset måste vara tömda senast 1 mars (v.9). Övriga töms vid evakueringen. Nya förråd blir i er nuvarande bostad i nischen vid garderoben. Installation och vad ni måste förbereda meddelas av byggaren Blekinge Rot.

Kan man avvakta med garderobslösningen i sin lägenhet?
Nej

Hur fungerar det med möblerna?
Vi kommer ta bort möblerna och hyra ut rummen omöblerade (det innebär att ett möbeltillägg som finns i hyran tas bort). Om du vill behålla möblerna får du det utan kostnad.

Blir de befintliga lägenheterna uppfräschade? Görs något mer än garderober?
Inte i samband med byggprojektet, det är sedvanligt underhåll som vi kan titta på individuellt med din bovärd.

Hur stora blir de nya lägenheterna?
Ca 18 m2. Skiss kommer att läggas upp när den är klar.

När måste våra cyklar i skyddsrummet flyttas ut?
Det blir senare i projektet. Info kommer i god tid innan.

Jag vill kunna låsa in min cykel. Hur fungerar det sedan?
Vi har ingen ritning klar över det ännu.

Finns det ingen möjlighet att bo kvar i B huset under påbyggnaden?
Nej, det handlar om säkerhet.

Hur ser de nya pentryna ut?
Återkommer när ritning är klar

Behöver vi flyttstäda?
Nej. Endast frosta av kyl/frys och tömma sopor mm

Kan man få visning av de nya lägenheterna?
Troligen i början av sommaren men det får vi återkomma om.

Kan vi få gemensamhetsköken uppfräschade?
Det tittar vår förvaltare på.

Flera mikrovågsugnar är trasiga i köken. Kommer detta att fixas?
Ja

Information 20 december 2017

Den 1 december påbörjade Blekinge Rot påbyggnad av hus A genom att demontera tak och inventera konstruktionen av huset. Alla studenter i A-huset har flyttat till nytt boende och vi är glada att alla fick det boende man främst önskat.

Önskemål kring boende för dig som bor i hus B - senast 15 januari
Nu är det dags att börja planera flytten av dig som bor i hus B. Det innebär att du som har gällande kontrakt i A-huset, flyttar tillbaka till ditt ordinarie rum, när vi fått besked om tidplanen för det.

Alternativa evakueringsadresser är:
- Minervavägen A-huset
- Bredgatan på Trossö
- Östra Prinsgatan på Trossö

Vissa har redan skickat in önskemål men det saknas fortfarande information från många av er. Vi behöver ditt önskemål senast 15 januari 2018.
Skicka önskemål till student@karlskronahem.se

- namn
- nuvarande rumsnummer
- mailadress
- telefon
- information om du fixar eget boende under evakueringstiden
- vart du önskar flytta till prio 1,2,3,
- om du vill/kan tänka dig att dela boende med någon
- använder du ditt förråd idag
- övrigt, något vi behöver veta

 

Frågor från mötet 12 september 2017 

När vet jag vad jag får för boende?
Under vecka 39 och 40 börjar vi ringa runt till de som har bott längst på Minervavägen. Då erbjuds man ett boendealternativ och efter det sätter vi en plan för flytt, nycklar, städ etc.

Kommer alla att få det ersättningsboende man önskar?
Vi kan inte garantera det men önskningar är relativt jämnt spridda över de olika boendena och vår förhoppning är de allra flesta får det man önskar.

När kan jag börja flytta?
Så snabbt vi fått ett ja (i samband med de individuella samtalen) kan vi sätta igång med flyttprocessen för den personen.

Var hämtar man flyttkartonger?
De lämnas vid entrén.

Plan för byggnation
Projekteringen (planering av ombyggnationen) pågår till slutet av november. Under november etablerar sig byggaren på plats och från 1 december går man in i huset.
Del ett i byggnationen är att i fyra olika etapper sätta upp ett ”tält” över huset (två etapper på varje hus) för att kunna arbeta på befintliga vindar/tak. När man är färdig med en del (tar cirka 1-1,5 månad) flyttas ”tältet” vidare till nästa del. När takdelen är klar börjar man med det invändiga arbetet.
En anslagstavla kommer att sättas upp där byggaren löpande informerar om vad som är på gång på bygget.

När är förväntad utflytt ur hus A?
Alla måste vara utflyttade till 1 december.

När är förväntad utflytt ur hus B?
Vår gissning är mars-april 2018. Mer information kommer längre fram.

Arbetstider och buller
Byggarna arbetar kl. 7-16
Då byggnaden är i trä, och inte i betong. kommer bullret inte vara så kraftigt. Men det är självklart individuellt hur man uppfattar störningsgraden.

Var kommer byggbodarna att stå?
På innegården eller eventuellt använda två tomma lägenheter som ”byggbodar” (ej av de evakuerade).

Hur många kommer att jobba på bygget?
Cirka 10-12 personer.

Kommer det att finnas kvar en gemsamhetslokal efter ombyggnationen?
Det kommer att bli någon form av gemensamhetslokal men inte på samma sätt som nu. Nuvarande gemensahetslokaler berörs av byggnationen.

Adressändring/post
Om du flyttar tillfälligt, d.v.s. om du väljer att flytta till ett evakueringsboende ändrar du inte din adress. Posten hämtar du på Minervavägen, troligtvis i eller bredvid cykelrummet.
Flyttar du däremot permanent till en ny lägenhet, och skriver ett nytt kontrakt, gör du en adressändring.

Har Karlskornahem juridisk rätt att genomföra förändringar av förråd,/boendeyta /fönster?
Som hyresgäst får du ta ställning till det nya upplägget och den nya (lägre) hyran genom att godkänna en villkorsändring.

Hur blir det för mig som har mitt fönster på gaveln (mot länken?)
Det fönstret kommer att försvinna. Det innebär att vi kommer att behöva vara i ditt rum och göra vissa arbeten. Vi kommer att ta kontakt med dig kring detta.

Möbler
Karlskronahem har ambitionen att inte längre att ha rummen möblerade.
Vill du behålla möblerna får du dem av oss. Vill du inte ha kvar dem tar vi hand om dem i samband med att du flyttar till evakueringsboendet.

Kan man bestämma sig under evakueringsperioden att man vill bo kvar i sitt ersättningsboende?
Ja, önskar man bo kvar behöver Karlskronahem veta detta senast tre månader in i boendeperioden.

Behöver man tömma cykelhuset på cykeln?
Beror på hur vi gör med postboxen. Vi vet ej i nuläget.

Hur blir det med förråden?
I de befintliga rummen finns det en nisch som är möjligt att bygga om till förråd. Förslag är att sätta in två 60-garderober från vägg till tak.
I de nya lägenheterna bygger man samtliga förråd i ett separat rum.

Hur påverkas hyran om det blir förråd i rummet och mindre bostadsyta?
I och med att det blir mindre förråd och mindre boyta innebär det en lägre hyra. Detta förhandlas med Hyresgästföreningen.

Busskort?
Får jag ett busskort om jag får ersättningsboende utanför campus?
Vi kollar samarbeten med Blekingetrafiken.

Hur fungerar det med bredband vid delat boende?
På vissa ställen, där det bara finns en port, får man dela. Vi tittar på detta i de individuella samtalen

Finns det möjlighet att gå på en visning av ett ersättningsboende?
Nej, men ritningar kan ges över de flesta rummen.

Hur kommer de nya lägenheterna att fördelas.? Har vi som redan bor här förtur?
Publiceras som ”vanligt” på karlskronahem.se.  I nuläget planerar vi inte för någon förut.

Framtida information
Vi kommunicerar cirka en gång i månaden, då vi fått nya info från byggmötena. Främst kommer informationen via din mail samt läggs ut på vår hemsida. Byggaren kommer också ha en anslagstavla på Minervavägen där de informerar löpande.

Frågor från mötet 27 maj, 2017

Kan jag bo kvar under ombyggnationen?
Tyvärr kan du inte bo kvar under ombyggnationen då husen förvandlas till en byggarbetsplats. Det innebär att ventilation, el med mera ej fungerar. Rummen är då inte tillåtna, enligt lag, att användas som boende.

När behöver jag flytta ut och när kan jag flytta in?
Byggstart planeras till oktober - november 2017 (tidigare augusti) och då kan samtliga hyresgäster bo kvar i sina rum.

Till 1 december 2017 behöver du som bor i hus 22A flytta ut.
OBS. Denna tid var tidigare 1 januari.

30 april 2018 kan du som bor i hus 22A flytta tillbaka (denna tid kan komma att uppdateras).

Tidigare fanns datum för in- och utflytt för 22B, som vi valt att ta bort, då tidplanen var preliminär och vi i nuläget diskuterar med byggare kring detta.

Var ska jag bo under byggtiden?
Karlskronahem erbjuder dig ett ersättningsboende (bor du möblerat blir även ersättningsboendet möblerat) under den tid du inte har möjlighet att bo i din nuvarande lägenhet. Då betalar du din nuvarande hyra eller om det nya boendet har lägre hyra, betalar du den lägre hyran.

Vad blir hyran?
Du betalar den hyra som ditt vanliga boende kostar om du erbjuds ett ersättningsboende som kostar mer eller lika mycket som det idag betalar. Är hyran på ditt ersättningsboendet lägre än det du betalar idag, betalar du självklart den lägre hyran. 

Du kan också ordna ditt eget boende under tiden och betalar då ingen hyra till Karlskronahem.
Du är dock självklart välkommen tillbaka till ditt boende på Minerva trots att du väljer annan hyresvärd efter evakueringsperioden.

Vill du säga upp dig under tiden du är evakuerad, oavsett om det är till en bostad hos oss eller annan värd erbjuds du att göra det utan uppsägningstid.

Var finns ersättningsboendena?
I första hand erbjuds du ett rum i det hus som inte renoveras på Minervavägen.
Tänk dock på att det under cirka 12 månader är en byggarbetsplats dagtid.

I andra hand erbjuds du boende på Bredgatan eller Rosenfeldtskolan (Östra Prinsgatan 15-17)
Dessa två adresser ligger på Trossö.
Bredgatan är enskilda rum, du delar endast gemensamhetskök.
Läs mer om Bredgatan.

Östra Prinsgatan 15-17 (Rosenfeldtsskolan) erbjuder både enskilda rum och delat rum.
Läs mer om Östra Prinsgatan 15-17. 


I sista hand erbjuds du boende på Polhemsgatan och Galgamarken.
Dessa två adresser ligger på Galgamarken, nära campus, båda är dock delat boende, dock lägre i hyra.
Polhemsgatan.

Läs mer om Polhemsgatan.

Läs mer om Galgamarken.

Hur får jag ett ersättningsboende?
Hör av dig till Karlskronahem senast den 8 september 2017 (gärna tidigare) på student@karlskronahem.se och meddela om du är intresserad av ett ersättningsboende eller om du ordnar ditt eget boende.

Behöver jag flytta mina möbler?
Nej, de kan stå kvar under ombyggnationen. Men du måste tömma ditt förråd.

Kan jag ha kvar mina saker i mitt förråd?
Nej, dessa måste tömmas då de byggs om till studentrum.

Om jag vill bo kvar i mitt ersättningsboende, är det möjligt?
Ja, du få skriva över ditt ordinarie kontrakt på detta boende (så länge ditt ersättningsboende är ett studentboende).

Hur gör jag om jag vill fixa mitt eget boende?
Hör av dig tillKarlskronahem och meddela att du avser att ordna ditt eget boende senast den 8 september 2017.

Bredband
Bredband kommer även att finnas i ersättningsboendet.

Hemförsäkring
Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller vid ett kortare annat boende. I de flesta fall omfattas du av hemförsäkring under en kortare period på annat boende.

Hur kommer min post att fungerar när jag bor i ersättningsboende.
Postlådan kommer att flyttas till utsidan på miljörummet på Minervavägen.

Om jag bor möblerat, är även mitt ersättningsboende möblerat?
Ja. Får du ett ersättningsboende som är omöblerat, möblerar Karlskronahem upp det i samma standard som du idag har på Minervavägen.

Jag har en bra idé!
Trevligt! Du vet bäst hur vi kan få detta att funka så bra som möjligt för dig. Hör av dig till student@karlskronahem.se

Senast uppdaterad 2018-06-29

Start 2019-01-25

Nya postboxar och nycklar

Fredag den 1/2 tas de nya postboxarna i A- och B-huset i drift. Efter det ska inte de gamla postboxarna i cykelrummet användas.

Din nya nyckel får du så här

  1. Utlämning vid postboxarna i bägge husen, torsdag 31/1, eftermiddag kl.13-15.
  2. Utlämning vid samlingsrummet i B-huset, fredag 1/2 kl.08.30-12.00.
  3. Om du inte hämtat din nyckel vid ovanstående tillfällen öppnar vi din lägenhets-dörr och lägger din nya nyckel innanför dörren. Vill du inte det hör av dig till: thomas.aberg@karlskronahem.se

Din gamla nyckel ska lämnas in
Din gamla postfacksnyckel ber vi dig lägga i den uppmärkta serviceboxen längst ner till höger på högra postboxskåpet.

Frågor och funderingar
Har du frågor eller funderingar hör gärna av dig till student@karlskronahem.se

Senast uppdaterad 2019-01-25

Start 2019-01-29

Cykelrensning - övergivna cyklar kommer att fraktas bort

I fastighetens cykelrum och cykelställ står ett antal cyklar/barnvagnar som verkar övergivna eller är skrot. Karlskronahem planerar att göra en upprensning för att skapa plats för funktionsdugliga cyklar.

Märk din cykel/Barnvagn
Vi ber dig att märka din cykel med lägenhetsnummer och namn. Lappar till detta finns i miljörummet.

Cyklarna förvaras i sex månader
Efter att omärkta cyklar fraktats bort förvaras de i sex månader. Om du glömt att märka din cykel och den forslats bort, kan du under förvaringstiden hämta ut den mot beskrivning, för en kostnad på 800 kr. 

Cyklarna förvaras av arbetsmarknadscentrum, Karlskrona kommun.
Kontakta Kristian Nilsson på:
0455-32 10 31, måndag-fredag. 12:30-15:30.

Datum när cykeln fraktas bort
Vi kommer att frakta bort alla omärkta cyklar den: 21-22/3 2019

 

Removal of unclaimed bicycles

Abandoned bicycles will be removed
In the bicycle room and bicycle stand there are bicycles/baby carriges that seems to be abandoned. Karlskronahem will remove these in order to make space for bicycles in use.

Mark you bicycle/Baby Carrige
We ask you to mark your bicycle with your name and apartment number. Labels for this can be found in the garbage room.

The bicycles will be stored for six months
The removed bicycles will be stored for six months. If you forget to mark your bicycle and it is removed it is possible during the storage period, to claim it for a charge of 800 kr.

The bikes are stored at Arbetsmarknadscentrum, Karlskrona kommun.
Contact Kristian Nilsson,0455-321031, Monday-Friday, 12:30-15.30.

We will remove all unmarked bicycles at: 21-22/3 2019

Senast uppdaterad 2019-01-29

Start 2019-05-02

Nytt lås till lägenheten och tagg till entréer och miljörum

Du som bor i A-huset våning 1 och 2 kommer inom kort få ett nytt lås till din lägenhet och en tagg till entréer och miljörum.

Boende på våning 3 kommer att behöva hämta ut en tagg som skall användas till  entréer, miljörum och tvättstugebokning.

Hur får jag nycklar och tagg?
Karlskronahem finnas på plats i samlingsrummet på våning 2 i 22A.

När byts låset i min dörr?
Måndag 6/5 v. 19 mellan kl:16.30-18.30.

Under denna tid kan du kvittera ut dina nya nycklar och taggar. Skulle denna tid inte passa går det att kvittera ut nycklar och taggar i vår bobutik på Norra Smedjegatan 12 under ordinarie öppettider fr o m måndag 9/5.
Glöm inte att kontraktsinnehavaren ska ta med legitimation. Ombud ska ta med fullmakt.

När byts låset i min dörr?

För boende på våning 1 och 2 kommer vår entreprenör Creab byter låscylindern i respektive lägenhetsdörr på torsdag och fredag 9-10/5 kl.07-16.

Creab kommer att behöva öppna din dörr med huvudnyckel för att kunna utföra låsbytet. Skulle du vilja vara hemma, om du har husdjur, eller annan information går det bra att kontakta Nisse på Creab tel 0738-56 37 10.

Vad gör jag med den gamla nyckeln?
Dina gamla nycklar vill vi att du efter låsbytet lägger i vår uppmärkta postbox.

VIKTIGT!
Tänk på att ta med din nya nyckel och tagg när du lämnar lägenheten från den 9/5, så du kommer in efter låsbytet. Skulle du bli utelåst kan Avarn Security tel:0455-22717 låsa upp. Denna kostnad står du för.

Datum att lägga på minnet
6/5, kl 16:30-18:30, nyckelutlämning och information.
9/5, start låsbyte.

Har du frågor?
Undrar du över något, tveka inte att kontakta: thomas.aberg@karlskronahem.se

 

Senast uppdaterad 2019-05-02

Är detta ditt hus?

Hej hyresgäst! Lägg till din fastighet som favorit, på så sätt får du en direktlänk till ditt hus från huvudmenyn. Nedan samlar vi värdefull information som rör din fastighet och område.