• Personuppgifter på tryggt sätt

  2018-05-17
  Tryggare hantering av personuppgifter med GDPR.

  På Karlskronahem värnar vi om din integritet som hyresgäst. Med anledning av den nya EU-förordningen GDPR (General

  Data Protection Regulation), som skärper kraven på hur företag behandlar personuppgifter, förbättrar vi nu hanteringen

  av personuppgifter. Du som söker lägenhet eller bor hos oss ska alltid känna dig trygg i hur dina uppgifter hanteras

  av Karlskronahem. När förbättringsarbetet är genomfört återkommer vi med mer information kring hur personuppgifter

  hanteras i framtiden.

Visa fler