• Försäljning av fastigheter

  2018-05-24
  Karlskronahem säljer fastigheter för att bygga nytt.

  Karlskrona växer och det innebär ett ökat behov av bostäder. För att möta efterfrågan har Karlskronahem fått ett uppdrag av Karlskrona kommun att bygga 400 nya hyresrätter.

  För att delfinansiera nybyggnationen tog Kommunfullmäktige ett beslut om fastighetsförsäljning. Karlskronahems styrelse tog sedan (7 juni 2017) beslut om vilka fastigheter som ingår i försäljningen .

  Försäljningen omfattar 265 hyresrätter och två omsorgsboenden.

  Hyresrätter
  Amiralitetstorget 25 (Trossö)
  Wachtmeistergatan 28 A, B, C, (Björkholmen)
  Tromtögatan 2 A-B, 4 A-B, 6 A-B, 14,16,18 och 20 (Saltö)
  Haglövägen 1 A-B (Saltö)
  Tingsvägen 13,15,17 A-D (Lyckeby)
  Toras väg 2-16 (Verkö)
  Rävalyckan 1,3,5 (Tving)

  Omsorgsboenden
  Af Klint (Trossö)
  Elineberg (Rödeby)

  Fredriksdal (Nättraby) var tidigare inkluderad i försäljningen men togs bort vid en politisk överenskommelse oktober 2017. Där bestämdes också att lägenheter för ytterligare 30 miljoner ska säljas.

  Kontaktuppgifter mäklare
  Försäljningen hanteras via NAI Svefa, Mikael Gustafsson, 010-603 8647
  mikael.gustafsson@naisvefa.se

  Här samlar vi löpande informationen och frågor kring försäljningen

  180525
  Den 24 maj godkändes beslutet om Karlskronahems fastighetsförsäljning i Kommunfullmäktige. Det innebär att försäljningen genomförs och överlämning av fastigheterna till nya ägarna, görs enligt plan, i mitten av juni.
  Information om hur du som hyresgäst kontaktar din nya hyresvärd, för till exempel felanmälan, kommer inom kort.

  180419
  Idag har Karlskronahems styrelse undertecknat ett överlåtelseavtal med köparna av berörda fastigheter.
  För att försäljningen ska genomföras/träd i kraft ska köparna godkännas av moderbolaget och Kommunfullmäktige den 24 maj. Överlämning till ny ägare är sedan planerad till slutet av juni.

  De bolag som avser att köpa fastigheterna är:

  Fastigheter: Tingsvägen 13,15,17 A-D, Toras väg 2-16, Af Klint och Elineberg
  Köpare: SBB Norden AB

  Fastighet: Wachtmeistergatan 28 A, B, C.
  Köpare: Brunsbergbolagen Fastigheter AB

  Fastighet: Tromtögatan 14,16,18, 20.
  Köpare: Kobebus Fastighets AB

  Fastighet: Tromtögatan 2 A-B, 4 A-B, 6 A-B och Haglövägen 1 A-B
  Köpare: Skogstjärnen AB via dottebolag

  Fastighet: Rävalyckan 1,3,5 Tving.
  Köpare: Karlsson & Hedfors fastigheter AB

  Datum: 180322
  Förhandlingarna med en ny köpare ska vara avslutade till mitten av april. Efter det ska köpare godkännas av Karlskronahems styrelse, av moderbolaget och slutligen i Kommunfullmäktige den 24 maj.

  Överlämning till ny ägare är sedan planerad till slutet av juni. I samband med överlämnandet är Karlskronahems förhoppning att den nya ägaren, tillsammans med Karlskronahem, vill presentera sig vid ett möte eller med annan typ av information.  

  Datum: 180313
  Nu genomförs visningar av fastigheter som är ute till försäljning av personal på Karlskronahem.

  Datum: 180126
  I februari påbörjas marknadsföring av de fastigheter som ska säljas. Försäljningspaketen och köpare ska sedan godkännas i fullmäktige i slutet av april (enligt tidigare plan skulle detta skett hösten 2017). Annonsering görs i lokalpress.

  Datum: 171017
  En politisk överenskommelse är gjord, som innebär att Karlskronahem ska sälja lägenheter för ytterligare 30 miljoner kronor, utöver den fastighetsförsäljning som beslutades och kommunicerades våren 2017. Vilka områden/fastigheter som berörs är ännu inte klart. Den nya försäljningen blir aktuell först under den senare delen av 2018.

  I den nya överenskommelsen lyfts boendet Fredriksdal i Nättraby bort från den befintliga försäljningslistan.

  Datum: 170613
  Karlskronahem bjöd in till ett informationsmöte för berörda hyresgäster där Karlskronahems styrelse och tjänstemän fanns representerade och svarade på frågor.

  Datum: 170608 Karlskronahems styrelse har tagit beslut kring vilka fastigheter som omfattas av en försäljning. Information gick först ut till till hyresgäster som bor i berörda fastigheter. Efter det publicerades information kring försäljningen under förmiddagen på karlskronahem.se I samband med information öppnades en telefonlinje upp dit berörda hyresgäster kunde ringa för att ställa frågor.

  Datum: 170427
  Den 27 april tog kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut kring försäljning av fastigheter. Beslutet var enligt det förslag som skickats ut, d.v.s. att en försäljning skall beredas för 600 miljoner kronor, där Karlskronahem ska sälja för 400 miljoner kronor och Karlskrona kommun för 200 miljoner kronor. Inriktningen skall vara att större köpare eftersöks.

  Ett inriktningsbeslut innebär att försäljningarna och de färdiga paketen av fastigheter, samt köpare, ska godkännas av fullmäktige under hösten 2017.

  Datum: 170413
  Ett inriktningsbeslut har tagits i kommunstyrelsen där försäljningen föreslås med en indikativ volym om 400 miljoner kronor för Karlskronahems del. Beslut ska tas i fullmäktige den 27 april.

  Datum: 170411
  I dagsläget vet man inte om försäljningen innebär försäljning av hyresrätter, äldreboenden eller en kombination av dessa.

  Kommundirektör Carl-Martin Lanér kommer att få i uppdrag att ta fram ett förslag på vad som ska säljas och i det arbetet kommer också Karlskronahems vd Björn Eliasson att delta. 

   

  Frågor kring försäljning

  Här hittar du vanlig frågor kring försäljningen.

  Om mitt hus ska säljas hur kommer jag att få veta det?
  När det är beslutat vilka fastigheter som ska säljas informerar vi först berörda hyresgäster med ett brevutskick. Utskick från Karlskronahem görs till dig som bor i hyresrätt, ej på ett omsorgsboende. Vi kommer också att lägga upp information på denna sida.

  Hur fungerar det med mitt kontrakt?
  Hyreskontraktet följer fastigheten och gäller oförändrat mot ny ägare. Du bor kvar utan förändringar.

  Varför måste Karlskronahem sälja fastigheter?
  Försäljningen ger oss möjlighet att genomföra vårt uppdrag att bygga 400 nya hyresrätter.

  Kommer hyran att höjas?
  Hyreskontraktet följer fastigheten och gäller oförändrat mot ny ägare.

  Om jag idag bor med Karlskronahem och mitt hus/lägenhet säljs, får jag då förtur till lediga lägenheter i Karlskronahems bestånd?
  Nej, vi avser inte att ändra våra köregler vid en försäljning.

  Hur fungerar det för mig som hyr lokal av Karlskronahem?
  Lokalhyreskontraktet följer fastigheten och gäller oförändrat mot ny ägare.

  Vem ska ni sälja till?
  I nuläget vet vi inte vem köparen/köparna blir. När vi vet kommer vi bjuda in till ett möte där du som hyresgäst får träffa representanter från den nya hyresvärden.

  Hur kommer det sig att ni börjar bygga innan ni har sålt?
  Det finns ett flertal sätt att finansiera nyproduktion t.ex. egna medel, lån och försäljning. Inledningsvis bygger vi med egna medel.

  Hur kommer fastigheterna, som ska säljas, väljas ut?
  Kommundirektör Carl-Martin Lanér kommer att få i uppdrag att ta fram ett förslag på vad som ska säljas och i det arbetet deltar även vår vd Björn Eliasson. Urvalet görs sedan av Karlskronahems styrelse och beslutas därefter i kommunfullmäktige.

  Hur fungerar service och felanmälan fram till ägarbytet?
  Fram tills den nya hyresvärden har köpt fastigheten där du bor kommer Karlskronahem att ge dig samma service som tidigare. Om du behöver hjälp med något kontaktar du som vanligt vår kundservice/felanmälan. Den nya hyresvärden kommer att ha samma skyldigheter och rättigheter som Karlskronahem.

  Hur fungerar det för mig som bor på ett omsorgsboende.
  Ha du frågor kring omsorgsboende ber vi dig kontakta äldreförvaltningen.

  Vad händer om en fastighet säljs där jag hyr p-plats, garage eller förråd?
  Kontraktet följer fastigheten och gäller oförändrat mot ny ägare. Du hyr vidare utan förändringar. 

  Hur många fastigheter ska säljas?
  Det ska säljas 265 hyresrätter och två omvårdnadsboende (var tidigare tre).

  Varför har just dessa fastigheter valts ut till försäljning?
  Urvalet av fastigheter har gjorts utifrån att få till stånd ett bra försäljningspaket för AB Karlskronahem (utifrån den inriktning Kommunfullmäktige beslutat om). Faktorer som ekonomi, teknisk status, geografiskt läge har beaktats och resulterat i det beslutade försäljningspaketet.

  Har du ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig på info@karlskronahem.se.

Visa fler