Frågor och svar informationsmöte Minervavägen 12 september - 2017

När vet jag vad jag får för boende?
Under vecka 39 och 40 börjar vi ringa runt till de som har bott längst på Minervavägen. Då erbjuds man ett boendealternativ och efter det sätter vi en plan för flytt, nycklar, städ etc.

Kommer alla att få det ersättningsboende man önskar?
Vi kan inte garantera det men önskningar är relativt jämnt spridda över de olika boendena och vår förhoppning är de allra flesta får det man önskar.

När kan jag börja flytta?
Så snabbt vi fått ett ja (i samband med de individuella samtalen) kan vi sätta igång med flyttprocessen för den personen.

Var hämtar man flyttkartonger?
De lämnas vid entrén.

Plan för byggnation
Projekteringen (planering av ombyggnationen) pågår till slutet av november. Under november etablerar sig byggaren på plats och från 1 december går man in i huset.
Del ett i byggnationen är att i fyra olika etapper sätta upp ett ”tält” över huset (två etapper på varje hus) för att kunna arbeta på befintliga vindar/tak. När man är färdig med en del (tar cirka 1-1,5 månad) flyttas ”tältet” vidare till nästa del. När takdelen är klar börjar man med det invändiga arbetet.
En anslagstavla kommer att sättas upp där byggaren löpande informerar om vad som är på gång på bygget.

När är förväntad utflytt ur hus A?
Alla måste vara utflyttade till 1 december.

När är förväntad utflytt ur hus B?
Vår gissning är mars-april 2018. Mer information kommer längre fram.

Arbetstider och buller
Byggarna arbetar kl. 7-16
Då byggnaden är i trä, och inte i betong. kommer bullret inte vara så kraftigt. Men det är självklart individuellt hur man uppfattar störningsgraden.

Var kommer byggbodarna att stå?
På innegården eller eventuellt använda två tomma lägenheter som ”byggbodar” (ej av de evakuerade).

Hur många kommer att jobba på bygget?
Cirka 10-12 personer.

Kommer det att finnas kvar en gemsamhetslokal efter ombyggnationen?
Det kommer att bli någon form av gemensamhetslokal men inte på samma sätt som nu. Nuvarande gemensamhetslokaler berörs av byggnationen.

Adressändring/post
Om du flyttar tillfälligt, d.v.s. om du väljer att flytta till ett evakueringsboende ändrar du inte din adress. Posten hämtar du på Minervavägen, troligtvis i eller bredvid cykelrummet.
Flyttar du däremot permanent till en ny lägenhet, och skriver ett nytt kontrakt, gör du en adressändring.

Har Karlskronahem juridisk rätt att genomföra förändringar av förråd,/boendeyta /fönster?
Som hyresgäst får du ta ställning till det nya upplägget och den nya (lägre) hyran genom att godkänna en villkorsändring.

Hur blir det för mig som har mitt fönster på gaveln (mot länken?)
Det fönstret kommer att försvinna. Det innebär att vi kommer att behöva vara i ditt rum och göra vissa arbeten. Vi kommer att ta kontakt med dig kring detta.

Möbler
Karlskronahem har ambitionen att inte längre att ha rummen möblerade.
Vill du behålla möblerna får du dem av oss. Vill du inte ha kvar dem tar vi hand om dem i samband med att du flyttar till evakueringsboendet.

Kan man bestämma sig under evakueringsperioden att man vill bo kvar i sitt ersättningsboende?
Ja, önskar man bo kvar behöver Karlskronahem veta detta senast tre månader in i boendeperioden.

Behöver man tömma cykelhuset på cykeln?
Beror på hur vi gör med postboxen. Vi vet ej i nuläget.

Hur blir det med förråden?
I de befintliga rummen finns det en nisch som är möjligt att bygga om till förråd. Förslag är att sätta in två 60-garderober från vägg till tak.
I de nya lägenheterna bygger man samtliga förråd i ett separat rum.

Hur påverkas hyran om det blir förråd i rummet och mindre bostadsyta?
I och med att det blir mindre förråd och mindre boyta innebär det en lägre hyra. Detta förhandlas med Hyresgästföreningen.

Busskort?
Får jag ett busskort om jag får ersättningsboende utanför campus?
Vi kollar samarbeten med Blekingetrafiken.

Hur fungerar det med bredband vid delat boende?
På vissa ställen, där det bara finns en port, får man dela. Vi tittar på detta i de individuella samtalen

Finns det möjlighet att gå på en visning av ett ersättningsboende?
Nej, men ritningar kan ges över de flesta rummen.

Hur kommer de nya lägenheterna att fördelas.? Har vi som redan bor här förtur?
Publiceras som ”vanligt” på karlskronahem.se.  I nuläget planeras inte för någon förtur.

Framtida information
Vi kommunicerar cirka en gång i månaden, då vi fått nya info från byggmötena. Främst kommer informationen via din mail samt läggs ut på vår hemsida. Byggaren kommer också ha en anslagstavla på Minervavägen där de informerar löpande