Gå direkt till huvudinnehåll

Balkonginglasning

Från och med 1 juli 2021 tar Karlskronahem bort möjligheten att välja till en inglasad balkong mot ett tillägg på hyran. Istället glasar vi kontinuerligt in balkonger i våra fastigheter.

När vi nu bygger/renoverar balkonger eftersträvar vi att samtliga balkonger ska vara minst 5 kvm och inglasade. Det innebär att på äldre hus där balkongerna idag är mindre, kommer befintliga balkonger att rivas och det byggs nya större balkonger.

Varför är upplägget ändrat?

  • Vi eftersträvar enhetlig standard och utseende i våra fastigheter. Alla balkongerna i ett hus ska se ut på samma sätt.

  • Ett bättre underhåll kan göras i ett hus med samma balkongmodell och där balkongerna är satta vid samma tidpunkt. Sätts balkonger löpande under många år blir det olika modeller pga. olika upphandlingar, och balkongerna behöver underhållas vid olika tidpunkter.

  • Att genomföra enstaka balkonginglasningar är ineffektivt och oekonomiskt i jämförelse med att genomföra ett större projekt i en fastighet.

  • Inglasade balkonger sparar energi för fastigheten då de bildar en ”extra vägg”/isolering och är en del i vårt hållbarhetsarbete.

 

När börjar det nya upplägget gälla?
Det nya upplägget gäller från och juli 2021. Det är numera inte möjligt att beställa balkonginglasning.

Blir min hyra högre om jag får en inglasad balkong?
Ja, inglasad balkong innebär en hyreshöjning på 400 kr/månad. Denna kostnad är förhandlad med Hyresgästföreningen.

Om jag inte vill ha en inglasad balkong, får jag det ändå?
Om fler än 50 % av hyresgästerna i ett hus vill ha en inglasad balkong, väljer Karlskronahem att gå vidare med projektet av inglasning av samtliga balkonger. Intresset för inglasning undersöks via en blankett, ett så kallat ”Hyresgästmedgivande”. Detta skickas ut inför en eventuell inglasning. Görs en inglasning av samtliga balkonger i huset innebär det en hyreshöjning för alla hyresgäster med 400 kr/månad. 

Vill färre än 50 % av hyresgästerna i huset ha inglasad balkong, sätts enbart inglasad balkong hos de hyresgäster som efterfrågat det.

Hur fungerar det med fönsterputsning av inglasade balkonger?
De nya balkonginglasningarna görs med öppningsbara skjutpartier vilket underlättar för fönsterputsning.

Kundservice

Ring eller maila kundservice så hjälper vi dig så fort vi kan.

 

Kontakta vår kundservice
Våra medarbetare
Vanliga frågor och svar

Gör en felanmälan

Din felanmälan gör du på Mina sidor.
Störning eller akut felanmälan efter stängningstid? Ring 0455-227 17

Frågor och svar