Pågående

Pottholmen

Pottholmen är en ny stadsdel som växer fram vid entrén in till Karlskrona.

Om Projektet

Pottholmen
Pottholmen är en ny stadsdel som växer fram i Karlskrona. Området bildar entrén till staden och binder ihop Trossö med stadsdelen Pantarholmen. I den första etappen byggs 440 nya bostäder och här finns också plats för kontor och andra verksamheter. Byggnationen av de första lägenheterna började våren 2017 och byggs av Kärnhem.
Läs mer om stadsdelen och pågående byggnation på Karlskrona kommuns hemsida.

Karlskronahems roll
Karlskronahem vill bygga hyresrätter på Pottholmen men i nuläget är inget bestämt. Det som är aktuellt är höghuset på 14 våningar som planeras. Det handlar om tre hus som tillsammans rymmer cirka 70 lägenheter bestående av tvåor, treor och fyror. Samtliga lägenheter har balkonger men det finns också planer på två gemensamma terrasser.

Karlskronahem bygger enbart hyresrätter.

Skissbilder: LewisJonsson Arkitektkontor.