Miljöambassadörer på Sunnadalskolan

Tillsammans med Sunndalskolan, Live Green och Hyresgästföreningen genomfördes ett projekt med årskurs 6 kring sopsortering och hållbarhet.

Sortering och hållbarhet på schemat
Sopor, återbruk och kreativitet. För eleverna i årskurs 6 på Sunnadalskolan bjuder läsåret på något utöver det vanliga. Genom Karlskronahems projekt får de lära sig vikten av att sopsortera rätt. Projektet drivs av Karlskronahem tillsammans med Sunnadalskolan, Live Green och Hyresgästföreningen och syftet är att lära sig mer och skapa ambassadörer kring sopsortering och hållbarhet. 

Många av eleverna bor i Karlskronahems bostadsområden och projektet är kopplat till en stor satsning på miljörum som genomförs (startade 2016). Samtidigt som områdena får nya eller renoverade miljörum arbetar man med frågor om sopsortering och hållbarhet i skolan. Under terminen genomförs ett antal workshops och projektet avslutas med en utställning.

Kundservice

Ring eller maila kundservice så hjälper vi dig så fort vi kan.

 

Kontakta vår kundservice
Våra medarbetare
Vanliga frågor och svar

Gör en felanmälan

Din felanmälan gör du på felanmalan@karlskronahem.se
Störning eller akut felanmälan efter stängningstid? Ring 0455-227 17