• Vi bygger om lokaler till lägenheter

    2019-04-12
    Lokaler i Nättraby, Kungsmarken och Lyckeby byggs om till totalt åtta nya lägenheter.

    Efterfrågan på bostäder är stor och som ett komplement till vår nyproduktion byggs nu ett antal lokaler om till lägenheter. Det blir totalt åtta nya lägenheter, tre i Lyckeby på Stärkelsevägen 1, fyra i Kungsmarken på Kungsmarksvägen 29-31 och en i Nättraby på Hallengrens väg 4.

    Arbetet påbörjas i april och inflytt beräknas till oktober.

Visa fler