• Hyreshöjningen gäller från och med mars

    2019-02-04
    Från och med den 1 mars höjs hyrorna med 2 %.

    Från och med den 1 mars höjs hyrorna höjs med 2% (även förråd omfattas här). Den summa som står på avin, som kommer i februari, är uppräknad till den nya hyran.

    P-plats och garageplats höjs med 10 kr/månad.

Visa fler