• Hej där! Är du vår nya kollega?

  2018-12-17
  Vi söker en bosocial samordnare, en bosocial utredare och en kvalitetssamordnare.

  ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DESSA TJÄNSTER HAR PASSERAT

  Karlskronahem är en del av allmännyttan och vårt uppdrag är att ta hand om våra hyresgäster och fastigheter på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt.

  Nu söker vi tre nya kollegor som vill bygga allmännyttan tillsammans med oss. Vi erbjuder en härlig gemenskap och ett viktigt uppdrag.
  Läs mer om tjänsterna och sök på länkarna nedan.

  Välkommen till oss på Karlskronahem!

  Bosocial samordnare
  Som bosocial samordnare arbetar du förebyggande med frågor om trygghet, mångfald och integration samt med hyresgästaktiviteter. Arbetet sker i samarbete med övriga avdelningar på Karlskronahem, Karlskrona kommun, föreningsliv m.fl. och du har daglig dialog med våra hyresgäster. Målet med arbetet är ökad trygghet samt att skapa dialog och mötesplatser i våra bostadsområden. 
  Läs mer om tjänsten som bosocial samordnare och sök här.

  Bosocial utredare
  Din roll som bosocial utredare innebär att du arbetar med och hanterar bland annat olovliga hyresförhållanden, trygghetsfrågor, kundmöten och relationer utifrån hyresjuridik och övriga lagrum. Arbetet sker i samarbete med bland annat myndigheter och kommunal förvaltning. Målet är att skapa ökad trygghet i våra hyresgästers hem.
  Läs mer om tjänsten som bosocial utredare och sök här.

  Kvalitetssamordnare
  Som kvalitetssamordnare på Karlskronahem ansvarar du för utveckling av rutiner, processer och policys samt för att dessa implementeras i verksamheten i samarbete med ansvariga chefer och medarbetare.
  Läs mer om tjänsten som kvalitetssamordnare och sök här.

   

Visa fler