• Karlskronahems styrelse godkänner fastighetsförsäljning

  2018-04-19
  Idag har Karlskronahems styrelse undertecknat ett överlåtelseavtal med köparna av berörda fastigheter.

  Karlskronahem fick 2017 uppdraget att sälja fastigheter för att delfinansiera nybyggnation av 400 nya hyresrätter. Idag har Karlskronahems styrelse undertecknat ett överlåtelseavtal med de bolag som köper berörda fastigheter.

  För att försäljningen ska genomföras/träda i kraft ska köparna godkännas av moderbolaget och Kommunfullmäktige den 24 maj. Överlämning till ny ägare är sedan planerad till slutet av juni.

  Berörda fastigheter och köpare

  Tingsvägen 13,15,17 A-D, Toras väg 2-16, Af Klint och Elineberg.
  Köpare: SBB Norden AB

  Wachtmeistergatan 28 A, B, C.
  Köpare: Brunsbergbolagen Fastigheter AB

  Rävalyckan 1,3,5.
  Köpare: Karlsson & Hedfors fastigheter AB

  Tromtögatan 14,16,18, 20.
  Köpare: Kobebus Fastighets AB

  Tromtögatan 2 A-B, 4 A-B, 6 A-B och Haglövägen 1 A-B.
  Köpare: Skogstjärnen AB via dotterbolag

  Försäljning ger ökade möjligheter att bygga
  Jag är glad att vi kan slutföra Kommunfullmäktiges uppdrag om försäljning så att vi får ytterligare ekonomiska muskler till att bygga nya hyresrätter säger Börje Dovstad, ordförande Karlskronahem. Bland köparna kan vi se nationellt stora aktörer likväl som små lokala, och en av köparna garanterar Karlskrona kommun produktion av 150 nya bostäder de närmsta åren, vilket känns positivt för kommunen.

  Fastighetspaketet omfattar 265 hyresrätter och två omsorgsboenden och har ett totalt värde på drygt 400 miljoner kronor.

   

Visa fler