Snö- och halkbekämpning

Datum: 2021-02-01

Just nu
Snöröjning pågår men tyvärr med störningar/förseningar på grund av stora mängder snö.
Tänk på att du som hyresgäst är ansvarig för att skotta din egen parkeringsplats. Läs mer under "Detta gör du som hyresgäst" längre ner. 

Här kan du läsa om hur det fungerar utan störningar/förseningar.
Under vintern kan snö och halka påverka framkomligheten på gångbanor, parkeringar, vid entréer mm. Så här arbetar vi för att minimera problem och olyckor.

Detta gör Karlskronahem
Snöröjning påbörjas när snödjupet uppnår 5 cm. Prioriterade platser som omsorgsboenden snöröjs och halkbekämpas först. I varje område prioriteras sedan huvudentréer och de mest använda gångbanorna/vägarna.

Prioriterade ytor ska vara snöröjda och halkbekämpade senast 2 timmar efter att gränsen för snöröjningen uppnåtts. Övriga ytor ska vara snöröjda och halkbekämpade 6 timmar efter att gränsen för påbörjande av snöröjning uppnåtts.

Snöröjning och halkbekämpning sker under hela dygnet.

Vid halka använder vi sandflis och salt. Salt används enbart vid speciellt utsatta platser.

Detta gör du som hyresgäst
Som hyresgäst är du ansvarig för att skotta din egen parkeringsplats. Detta gäller även den snösträng som kan uppkomma i kanten av din parkeringsplats och utanför din garageport när vår snöröjning utförts på körytan inom parkeringsområdet. Tänk på att ta bort snösträngen så snart som möjligt för att inte riskera att den fryser och blir svår att få bort.

Bor du i en marklägenhet med egen ingång ansvarar du för snöröjning och halkbekämpning på den mark som hör till lägenheten. Till exempel vid den egna entrén.

 

Kundservice

Ring eller maila kundservice så hjälper vi dig så fort vi kan.

 

Kontakta vår kundservice
Våra medarbetare
Vanliga frågor och svar

Gör en felanmälan

Din felanmälan gör du på felanmalan@karlskronahem.se
Störning eller akut felanmälan efter stängningstid? Ring 0455-227 17