Frågor och svar från möte på BTH - 29 januari 2018

När planeras flytt till A-huset (både för mig som ska flytta tillbaka och för mig som ska evakueras från B-huset)?
Planerad flytt av till A-huset är v.13-14 & 16. När detta sker kommer det fortsatt pågå arbete på våning 3 i hus A.

När kommer mer specifik info kring flytten?
Vi återkommer med detaljer inför flytten i v.10

När kan man flytta tillbaka till hus B.
Vi vet i dagsläget inte när återflytten till B-hus blir, troligen jan-19.

Påverkas hyran för min befintliga lägenhet?
Det kommer en ny hyra (gäller troligtvis från from 180401). Mer info kommer med hyresavin med det handlar om en sänkning.

Kan jag som evakueras från A-huset till B-huset, skriva över mitt kontrakt till A-huset?
Ja 

När kan man flytta in i de nya lägenheterna (plan 3)?
Hus A troligen 180901. Kan ej ge definitivt svar ännu. Hyresförhandlingar pågår.

När ska förråden vara tömda?
Du som har förråd 70-110 i B-huset måste vara tömda senast 1 mars (v.9). Övriga töms vid evakueringen. Nya förråd blir i er nuvarande bostad i nischen vid garderoben. Installation och vad ni måste förbereda meddelas av byggaren Blekinge Rot.

Kan man avvakta med garderobslösningen i sin lägenhet?
Nej

Hur fungerar det med möblerna?
Vi kommer ta bort möblerna och hyra ut rummen omöblerade (det innebär att ett möbeltillägg som finns i hyran tas bort). Om du vill behålla möblerna får du det utan kostnad.

Blir de befintliga lägenheterna uppfräschade? Görs något mer än garderober?
Inte i samband med byggprojektet, det är sedvanligt underhåll som vi kan titta på individuellt med din bovärd.

Hur stora blir de nya lägenheterna?
Ca 18 m2. Skiss kommer att läggas upp när den är klar.

När måste våra cyklar i skyddsrummet flyttas ut?
Det blir senare i projektet. Info kommer i god tid innan.

Jag vill kunna låsa in min cykel. Hur fungerar det sedan?
Vi har ingen ritning klar över det ännu.

Finns det ingen möjlighet att bo kvar i B huset under påbyggnaden?
Nej, det handlar om säkerhet.
 

Hur ser de nya pentryna ut?
Återkommer när ritning är klar

Behöver vi flyttstäda?
Nej. Endast frosta av kyl/frys och tömma sopor mm
 

Kan man få visning av de nya lägenheterna?
Troligen i början av sommaren men det får vi återkomma om.

Kan vi få gemensamhetsköken uppfräschade?
Det tittar vår förvaltare på.
 

Flera mikrovågsugnar är trasiga i köken. Kommer detta att fixas?
Ja