Frågor och svar informationsmöte Minervavägen 27 maj - 2017

Kan jag bo kvar under ombyggnationen?
Tyvärr kan du inte bo kvar under ombyggnationen då husen förvandlas till en byggarbetsplats. Det innebär att ventilation, el med mera ej fungerar. Rummen är då inte tillåtna, enligt lag, att användas som boende.

När behöver jag flytta ut och när kan jag flytta in?
Byggstart planeras till oktober - november 2017 (tidigare augusti) och då kan samtliga hyresgäster bo kvar i sina rum.

Till 1 december 2017 behöver du som bor i hus 22A flytta ut.
OBS. Denna tid var tidigare 1 januari.

30 april 2018 kan du som bor i hus 22A flytta tillbaka (denna tid kan komma att uppdateras).

Tidigare fanns datum för in- och utflytt för 22B, som vi valt att ta bort, då tidplanen var preliminär och vi i nuläget diskuterar med byggare kring detta.

Var ska jag bo under byggtiden?
Karlskronahem erbjuder dig ett ersättningsboende (bor du möblerat blir även ersättningsboendet möblerat) under den tid du inte har möjlighet att bo i din nuvarande lägenhet. Då betalar du din nuvarande hyra eller om det nya boendet har lägre hyra, betalar du den lägre hyran.

Vad blir hyran?
Du betalar den hyra som ditt vanliga boende kostar om du erbjuds ett ersättningsboende som kostar mer eller lika mycket som det idag betalar. Är hyran på ditt ersättningsboendet lägre än det du betalar idag, betalar du självklart den lägre hyran. 

Du kan också ordna ditt eget boende under tiden och betalar då ingen hyra till Karlskronahem.
Du är dock självklart välkommen tillbaka till ditt boende på Minerva trots att du väljer annan hyresvärd efter evakueringsperioden.

Vill du säga upp dig under tiden du är evakuerad, oavsett om det är till en bostad hos oss eller annan värd erbjuds du att göra det utan uppsägningstid.

Var finns ersättningsboendena?
I första hand erbjuds du ett rum i det hus som inte renoveras på Minervavägen.
Tänk dock på att det under cirka 12 månader är en byggarbetsplats dagtid.

I andra hand erbjuds du boende på Bredgatan eller Rosenfeldtskolan (Östra Prinsgatan 15-17)
Dessa två adresser ligger på Trossö.
Bredgatan är enskilda rum, du delar endast gemensamhetskök.
Läs mer om Bredgatan.

Östra Prinsgatan 15-17 (Rosenfeldtsskolan) erbjuder både enskilda rum och delat rum.
Läs mer om Östra Prinsgatan 15-17. 

I sista hand erbjuds du boende på Polhemsgatan och Galgamarken.
Dessa två adresser ligger på Galgamarken, nära campus, båda är dock delat boende, dock lägre i hyra.
Polhemsgatan.

Läs mer om Polhemsgatan.

Läs mer om Galgamarken.

Hur får jag ett ersättningsboende?
Hör av dig till Karlskronahem senast den 8 september 2017 (gärna tidigare) på student@karlskronahem.se och meddela om du är intresserad av ett ersättningsboende eller om du ordnar ditt eget boende.

Behöver jag flytta mina möbler?
Nej, de kan stå kvar under ombyggnationen. Men du måste tömma ditt förråd.

Kan jag ha kvar mina saker i mitt förråd?
Nej, dessa måste tömmas då de byggs om till studentrum.

Om jag vill bo kvar i mitt ersättningsboende, är det möjligt?
Ja, du få skriva över ditt ordinarie kontrakt på detta boende (så länge ditt ersättningsboende är ett studentboende).

Hur gör jag om jag vill fixa mitt eget boende?
Hör av dig tillKarlskronahem och meddela att du avser att ordna ditt eget boende senast den 8 september 2017.

Bredband
Bredband kommer även att finnas i ersättningsboendet.

Hemförsäkring
Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller vid ett kortare annat boende. I de flesta fall omfattas du av hemförsäkring under en kortare period på annat boende.

Hur kommer min post att fungerar när jag bor i ersättningsboende.
Postlådan kommer att flyttas till utsidan på miljörummet på Minervavägen.

Om jag bor möblerat, är även mitt ersättningsboende möblerat?
Ja. Får du ett ersättningsboende som är omöblerat, möblerar Karlskronahem upp det i samma standard som du idag har på Minervavägen.

Jag har en bra idé!
Trevligt! Du vet bäst hur vi kan få detta att funka så bra som möjligt för dig.
Hör av dig till student@karlskronahem.se