Ventilationsarbete

Startdatum: 2020-10-05

Fläktarna på vinden på Gullabergsvägen kommer att bytas till en frånluftsvärmepump. Arbetet utförs av EKS.

Åtgärd
Byte av ventilationssystemet och nya värmerör i trapphuset.

Tänk på
Åtgärden kommer att medföra en del störningar i ventilationen och den kommer tidvis att vara avstängd.

Kan även förekomma vissa störande ljud.

Åtgärden genomförs:
Tid:
v.41 - v.48
Plats: Gullabergsvägen 6

Övrig information kontakta:
EKS, 0455-30 00 30

Kundservice

Ring eller maila kundservice så hjälper vi dig så fort vi kan.

 

Kontakta vår kundservice
Våra medarbetare
Vanliga frågor och svar

Gör en felanmälan

Din felanmälan gör du på felanmalan@karlskronahem.se
Störning eller akut felanmälan efter stängningstid? Ring 0455-227 17