Underhållsspolning av avlopp

Startdatum: 2021-11-15

Uppdaterad information: Då samtliga lägenheter inte hanns vid tidigare tillfälle kommer spolning av dessa göras tisdag den 30 november.

Stamspolning kommer att genomföras i samtliga lägenheter på Mariebergsvägen 12-22 och Nyhemsvägen 1 A-E.
De ledningar som ska spolas är stickledningar mot stammen (köksavlopp, toalett och samlingsledning).

Att göra som hyresgäst
För att underlätta arbetet ber dig plocka undan eventuella saker som står i vägen vid köksavloppet och på toaletten.

Tidplan
Arbetet utförs under vecka 47, med start 24 november.
Alla avlopp planeras vara spolade till fredag 26 november.

Arbetet börjar på Mariebergsvägen 22 och därefter arbetar man sig fram mot Nyhemsvägen.

Tillträde till lägenheten
Vill du inte att vi använder huvudnyckel för tillträde till din lägenhet, ring eller maila Värends Miljö AB, och meddela senast tisdag 23 november.
Telefon: 0470-78 88 48
E-post: camilla@varendsmiljo.se.

Den som utför arbetet är: Värends Miljö AB

Kundservice

Ring eller maila kundservice så hjälper vi dig så fort vi kan.

 

Kontakta vår kundservice
Våra medarbetare
Vanliga frågor och svar

Gör en felanmälan

Din felanmälan gör du på Mina sidor.
Störning eller akut felanmälan efter stängningstid? Ring 0455-227 17