Driftinfo

Alla
Björkholmen
Galgamarken
Campus Gräsvik
Gullaberg
Hasslö
Holmsjö
Kungsmarken
Lyckeby
Marieberg
Nättraby
Pantarholmen
Saltö
Stumholmen
Spandelstorp
Sturkö
Trossö
Tving
Verkö
 • Projekt utemiljö och dränering

  2018-06-18
  Holmgatan 9

  På Holmgatan 9 genomförs ett utemiljö- och dräneringprojekt. Projektet är en del av Karlskronahems löpande underhållsarbete.

  Grävarbeten och omdragning av rör
  Marken mot Holmgatan grävs upp men samtliga hyresgäster kommer att nå någon av sina entréer. Vi kommer att byta dräneringsrör samt säkerställa att fukt inte kommer in i grunden.

  Start: v. 24

  Vi hoppas att du har överseende med att det under dagtid kan bli en del oljud.

  Ny utemiljö
  I samband med projektet uppdateras utemiljön mot Holmgatan.

 • Nytt lås och taggar samt nya brevlådor

  2018-06-01
  Stärkelsevägen 1

  Du kommer inom kort få ett nytt lås till din lägenhet och nya taggar till entréer och tvättstugor. Även du som hyr lokal kommer att få ett nytt lås. Vi kommer också att montera nya brevlådor vid entrén, där du kommer att få din post.

  Du kommer att boka din tvättid med ett nytt bokningssystem, som fungerar på samma sätt som ditt gamla.

  Hur får jag nycklar och tagg?
  Karlskronahem finnas på plats i tvättstugan:
  tisdag, 12 juni, kl. 15.00–18.00.

  Under denna tid kan du kvittera ut dina nya nycklar och taggar. Vi kommer också att vara på plats för att förevisa bokningssystemet till tvättstugorna.

  Glöm ej legitimation
  Glöm inte att kontraktsinnehavaren ska ta med legitimation. Ombud ska ta med fullmakt. 

  När byts låset i min dörr?
  Vår entreprenör Creab byter låset i din lägenhetsdörr 25-26 juni

  Creab kommer att behöva öppna din dörr med huvudnyckel för att kunna utföra låsbytet. Skulle du vilja vara hemma, om du har husdjur, eller annan information går det bra att kontakta Nisse på Creab: 0738-56 37 10.

  Vad gör jag med den gamla nyckeln? Bovärden kommer att sätta en låda i ditt cykelrum, där kan du lägga dina gamla nycklar och taggar i efter låsbytet.

  Viktigt
  Tänk på att ta med din nya nyckel och tagg när du lämnar lägenheten från den 25 juni, så du kommer in efter låsbytet. Skulle du bli utelåst kan Avarn Security låsa upp, denna kostnad får du stå för.

  Datum att lägga på minnet
  12 juni, kl. 15:00-18:00, nyckelutlämning och information tvättbokning
  25 juni, start låsbyte

  Har du några övriga frågor?
  Undrar du över något, tveka inte att kontakta din bovärd eller vår servicechef
  stefan.bovard@karlskronahem.se eller
  peter.rasmusen@karlskronahem.se

 • Förändring av posthantering på din adress

  2018-06-01
  Stärkelsevägen 1

  Inom kort förändrar vi posthanteringen på din adress. Vi kommer att installera en fastighetsbox i entrén. Vi har valt ”Din Box”, en snygg postbox med högsta säkerhetsklass.

  Hur kommer det att fungera?
  Varje lägenhet får ett eget postfack med tre nycklar.

  Morgontidningen kommer fortsättningsvis att bäras upp till din dörr. 

  Kan jag få dispens?
  Äldre personer över 80 år, eller personer med rörelsehinder eller sjukdom, har möjlighet att få dispens så att brevbäraren även i fortsättningen levererar posten till dörren. Ansökan sker hos posten, Kundservice på tfn: 0771-33 33 10.

  Vad är Servicebox?
  Det kommer att finnas minst en servicebox på din adress. Denna fungerar som ett utlämningsställe, där du själv kan hämta din större brevförsändelse.

  När brevbäraren har en försändelse som inte får plats i ditt postfack, lägger han/hon en märkt nyckel till serviceboxen i ditt fack, med denna kan du hämta din försändelse som ligger i serviceboxen.

  När du tagit din försändelse låser du serviceboxen och kastar in nyckeln i inkastet på serviceboxen.  

  När kommer förändringen att träda i kraft?
  När allt arbete är klart ska Posten besiktiga och godkänna installationen. När allt är godkänt och nycklar utlämnade träder förändringen i kraft.

   

 • Underhåll av loftgångar

  2018-05-25
  Holmgatan 14

  Under veckorna 22-25 utför JSB, på uppdrag av Karlskronahem, underhållsarbeten på loftgångarna. Sprucken betong skall bilas bort och ersättas med ny. Målningsarbeten kommer utföras på över- och undersida samt pelare och räcken. Även entrédörrarna till loftgångarna kommer att oljas.

  Viss tid kan det vara begränsad framkomlighet men då meddelar målaren detta. 

  För frågor gällande underhållet kontakta:
  Marcus Holst, JSB, 0706-569694
  Entreprenör: JSB AB

 • Förändring av posthantering

  2018-05-22
  Näktergalsvägen 4, 6, 8

  Inom kort förändras posthanteringen på Näktergalsvägen 4, 6 och 8. En fastighetsbox har installerats i entrén. Vi har valt ”Din Box”, som är en snygg postbox med högsta säkerhetsklass.

  Hur kommer det att fungera?
  Varje lägenhet får ett eget postfack med tre nycklar. Du kommer att få dina nycklar i brevlådan ca 1 vecka innan boxarna tas i drift, tillsammans med ett nyckelkvitto. Morgontidningen kommer fortsättningsvis att bäras upp till din dörr.

  Kan jag få dispens?
  Äldre personer över 80 år, eller personer med rörelsehinder eller sjukdom, har möjlighet att få dispens så att brevbäraren även i fortsättningen levererar posten till dörren.

  Ansökan sker hos posten, Kundservice på tfn: 0771-33 33 10.

  Vad är Servicebox?
  Det kommer att finnas minst en servicebox på din adress. Denna fungerar som ett utlämningsställe, där du själv kan hämta din större brevförsändelse.

  När brevbäraren har en försändelse som inte får plats i ditt postfack, lägger han/hon en märkt nyckel till serviceboxen i ditt fack, med denna kan du hämta din försändelse som ligger i serviceboxen.

  När du tagit din försändelse låser du serviceboxen och kastar in nyckeln i inkastet på serviceboxen.  

  När kommer förändringen att träda i kraft?
  När allt arbete är klart ska Posten besiktiga och godkänna installationen. När allt är godkänt och nycklar utlämnade träder förändringen i kraft.

  Har ni några övriga frågor?
  Undrar du över något, tveka inte att kontakta servicechef Peter Rasmusen, telefon 0455-30 49 28, eller peter.rasmusen@karlskronahem.se

   

  CHANGE IN MAIL SERVICE AT NÄKTERGALSVÄGEN
  Shortly we will change the handling of the mail at Näktergalsvägen 4, 6 och 8. New mail boxes are installed at the entrances. We have chosen “Din Box”, a stylish mailbox with the highest security.

  How will it work?
  Each apartment will have its own mailbox with three keys. You will get your keys approx. 1 week before the boxes are in use.

  The morning newspaper will still be carried to your door.

  Can I get dispensation?
  Older people over 80 or people with disabilities or illness are able to get a dispensation so that the letter carriers will deliver the post to your door.

  Apply for this at customer service phone: 0771-33 33 10,

  Service box.
  We will also install a service box, this works like a drop box for your big packages; here you can pick up your packages yourself. The mailman will put a key in your box when you have a big package; this key works in the service box, you just pick up your package and put the key back in the service box when you are done.

  When will the change take effect?
  After the work is done, the post office will inspect and approve the installation. When everything is approved and keys handed out the change will take effect.

  Do you have any questions?
  Do you have any questions do not hesitate to contact our service manager Peter Rasmusen telephone 0455-30 49 28 or at email peter.rasmusen@karlskronahem.se

 • Förändring av posthantering

  2018-05-21
  Valhallavägen

  Inom kort förändras posthanteringen på Valhallavägen. En fastighetsbox har installerats i entrén. Vi har valt ”Din Box”, som är en snygg postbox med högsta säkerhetsklass.

  Hur kommer det att fungera?
  Varje lägenhet får ett eget postfack med tre nycklar. Du kommer att få dina nycklar i brevlådan ca 1 vecka innan boxarna tas i drift, tillsammans med ett nyckelkvitto. Morgontidningen kommer fortsättningsvis att bäras upp till din dörr.

  Kan jag få dispens?
  Äldre personer över 80 år, eller personer med rörelsehinder eller sjukdom, har möjlighet att få dispens så att brevbäraren även i fortsättningen levererar posten till dörren.

  Ansökan sker hos posten, Kundservice på tfn: 0771-33 33 10.

  Vad är Servicebox?
  Det kommer att finnas minst en servicebox på din adress. Denna fungerar som ett utlämningsställe, där du själv kan hämta din större brevförsändelse.

  När brevbäraren har en försändelse som inte får plats i ditt postfack, lägger han/hon en märkt nyckel till serviceboxen i ditt fack, med denna kan du hämta din försändelse som ligger i serviceboxen.

  När du tagit din försändelse låser du serviceboxen och kastar in nyckeln i inkastet på serviceboxen.  

  När kommer förändringen att träda i kraft?
  När allt arbete är klart ska Posten besiktiga och godkänna installationen. När allt är godkänt och nycklar utlämnade träder förändringen i kraft.

  Har ni några övriga frågor?
  Undrar du över något, tveka inte att kontakta servicechef Peter Rasmusen, telefon 0455-30 49 28, eller peter.rasmusen@karlskronahem.se

   

  Change in mail service at Valhallavägen
  Shortly we will change the handling of the mail at Valhallavägen. New mail boxes are installed at the entrances. We have chosen “Din Box”, a stylish mailbox with the highest security.

  How will it work?
  Each apartment will have its own mailbox with three keys. You will get your keys approx. 1 week before the boxes are in use.

  The morning newspaper will still be carried to your door.

  Can I get dispensation?
  Older people over 80 or people with disabilities or illness are able to get a dispensation so that the letter carriers will deliver the post to your door.

  Apply for this at customer service phone: 0771-33 33 10,

  Service box.
  We will also install a service box, this works like a drop box for your big packages; here you can pick up your packages yourself. The mailman will put a key in your box when you have a big package; this key works in the service box, you just pick up your package and put the key back in the service box when you are done.

  When will the change take effect?
  After the work is done, the post office will inspect and approve the installation. When everything is approved and keys handed out the change will take effect.

  Do you have any questions?
  Do you have any questions do not hesitate to contact our service manager Peter Rasmusen telephone 0455-30 49 28 or at email peter.rasmusen@karlskronahem.se

 • Parkering avstängd

  2018-04-18
  Hallengrensväg

  Från och med måndag 180423 till och med onsdag 180425 är de nya p-platserna på Hallengrensvägen avstängda för slutförande av entreprenaden (matjord, gräs osv).

  Under dessa dagar får man använda Hallengrensvägen, som är gatan utanför att parkera på.

  Asfaltsbolaget kommer att skylta p-förbud på parkeringen.

 • Asfaltering av infart till garage

  2018-04-18
  Valhallavägen 4

  Asfaltering av infart till garaget ska göras på Valhallavägen 4.

  Under denna kan du inte kunna köra in och ut ur garaget.

  Tid: tisdag den 24/4 kl. 08:00 – 11:00.

   

 • Vattenspolning

  2018-04-05
  Bredgatan 16, Ronnebygatan 1-3, Stumholmen, Östra Prinsgatan 15-19 och Vallgatan 22-24

  Vattenledningen i ditt område ska spolas rent på uppdrag av Karlskrona kommun.
  Det innebär att du inte kan använda vattnet i din fastighet under dessa tider.

  Bredgatan 16
  Tisdag 3 april, 21:00-05:00

  Ronnebygatan 1-3
  Tisdag 3 april, 21:00-05:00

  Stumholmen
  Onsdag 4 april och torsdag 5 april, 21:00-05:00

  Östra Prinsgatan 15-19
  Tisdag 10 april, 21:00-05:00

  Vallgatan 22-24
  Onsdag 11 april, 21:00-05:00

  Läs mer om spolningen här.

 • Nytt passage och tvättbokningssytem

  2018-04-03
  Gyllenstjärnas väg 15

  Karlskronahem installerar nytt passage och tvättbokningssystem på Gyllenstjärnas väg 15.
  Alla hyresgäster får elektronisk nyckel (tagg) till entréer och tvättbokning. Lägenhetsnycklarna kommer inte att fungera till dörrar in i fastigheten efter att systemet är driftsatt. Istället för nycklar använder du din tagg.

  Taggar
  Du kommer att få 4 taggar totalt varav:
  2 huvud-tagg (vit+röd) som fungerar till alla entréer och till tvättbokningen
  2 entré-tagg (gul+grön) som fungerar till entrén.

  Hur får jag mina taggar?
  Karlskronahem finns på plats utanför tvättstugan, torsdag den 12/4 mellan kl. 16-18.
  Under denna tid kan du kvittera ut dina nya taggar.
  Glöm inte att kontraktsinnehavaren ska ta med legitimation. Ombud ska ta med fullmakt.

  Kan du inte hämta dina taggar på föreslagen tid, går det bra att hämta dem på Karlskronahems kontor Norra Smedjegatan 12, mellan 9/4 till 11/4. Se öppettider under kontakt på Karlskronahem.se

  Hur fungerar tvättbokningen?
  Entreprenören kommer vara på plats för att förevisa bokningssystemet till tvättstugorna.

  Dina aktuella bokningar förs över till det nya systemet 12/4, därefter använder du det nya.

  Förändringar
  I samband med införandet av elektronisk bokning ändras antal tvätt-pass per dag till tre pass, och du får tillgång till fem pass per månad.

  Vi monterar även ett nytt torkskåp som ersätter det gamla torkrummet.

  Datum att lägga på minnet
  12 april kl. 16-18 (utlämning av taggar).

  Do you have any questions?
  Do you have any questions do not hesitate to contact your caretaker or service manager Peter Rasmusen
  telephone 0455-30 49 28
  email peter.rasmusen@karlskronahem.se

 • Vattenläckan åtgärdad

  2018-03-22
  Kungsmarksvägen 21-39

  Vattenläckan är nu åtgärdad.

  Ytterligare en vattenläcka har inträffat i marken utanför Kungsmarksvägen. Området runt läckan är avspärrat.

  Vattnet kommer att stängas av för dig som bor på Kungsmarksvägen 21-39. Vattentank sätts ut vid Kungsmarksvägen 21.

  Vi uppdaterar sidan löpande.

 • Miljörum stängs för renovering

  2018-03-22
  Kungsmarksvägen 7-25

  I samband med renoveringen av miljörummen stängs rummen tillfälligt för att vi ska kunna lägga nya plattor på vägg och golv.                                                                                                                                                                                                                                                  

  När stängs ditt miljörum? 
  Vi stänger miljörummen som tillhör Kungsmarksvägen 7-25 måndag 26/3.
  Vi räknar med att kunna öppna dessa miljörum igen efter cirka 2 veckor. Du får information så fort du kan nyttja de ordinarie miljörummen igen.

  Container finns på plats under renoveringstiden
  Vi kommer att placera en container vid sidan om ditt miljörum där du under tiden slänger alla hushållssopor (komposterbart, metall, papper, brännbart och glas.)

  Frågor
  Har du några frågor angående byggjobben kan ni kontakta:
  Anton på JSB
  anton.gustafsson@jsb.se
  0707-95 81 15.

  Har ni frågor angående sophantering kontakta Karlskronahem på 0455-30 49 00

  Recyling rooms closed for renovation
  Due to renovation we need to close the recycling rooms connected to Kungsmarksvägen 7-25 for about two weeks. Meanwhile we want you to put your trash in the container placed next to your recycling building.

  We close the recycling rooms march 26.

  If you have any questions, please contact us.

  Anton på JSB
  anton.gustafsson@jsb.se
  0707-95 81 15.

 • Återvinningsstation tas bort pga nybyggnation

  2018-03-15
  Pantarholmen

  I och med byggnationen av nya lägenheter på Pantarholmen (HSB) kommer återvinningsstationen på Pantarholmen tas bort. Detta sker den 31/3.

  I nuläget finns det ingen ny plats utan boende hänvisas till Långö eller Preem Blå Port.

  Har du frågor eller synpunkter kontakta FTI (Förpacknings och Tidningsinsamlingen) som äger dessa återvinningsstationer. Affärsverken ansvarar endast för tömning och städning.

  Telefonnummer dit är 0200-88 03 11 eller www.ftiab.se.

 • Snöröjning pågår för fullt

  2018-03-04
  Gäller samtliga områden

  Våra entreprenörer arbetar för fullt med snöröjning i våra områden. Det intensiva snöandet gör dock att de inte hinner skotta undan i samma takt som det snöar, men man röjer kontinuerligt område efter område.

  Vi har även entreprenörer som röjer tak, då det hänger snö över takkanter på ett flertal ställen. Ta det försiktigt när du går och titta gärna uppåt, för att undvika eventuell nedfallande snö.

   

  Arbetet med röjning av vägar och tak fortsätter under helgen.

 • Nu renoverar och bygger vi nya miljörum i Kungsmarken!

  2018-02-28
  Kungsmarksvägen 7-71

  Under våren renoverar och bygger Karlskronahem om nio miljörum i Kungsmarken. Målet är att göra det enkelt och trevligt för dig som hyresgäst att sortera dina sopor. Kan vi tillsammans få miljörummen att fungera sparar vi både pengar, som kan använda till ditt boende, och miljön.

   

  Fem renoverade och fyra nybyggda miljörum

  På Kungsmarksvägen 7-39 renoveras de fem miljörum som finns på gården.

  På Kungsmarksvägen 41-71 tas miljörummen i entréplan bort och fyra nya miljörum byggs på gården. Samtliga miljörum blir färdiga våren 2018.

  Miljörummen för Kungshöjden, Kungsmarksvägen 73-75 och Kungsmarksvägen 77-85 ses över efter att de första nio miljörummen är klar.

  Löpande information om miljörummen

  Information om arbetet kring miljörummen skickas ut löpande. Information kommer i postboxen, lappas på miljörummen och på karlskronahem.se.

   

  Invigning av miljörummen

  Under våren bjuder vi in till invigning av miljörummen. Då finns personal på plats som visar hur miljörummen fungerar och vi bjuder på en kom-igång-present.

   

  Har du frågor eller funderingar kring ditt miljörum hör gärna av dig till info@karlskronahem.se

   

   

  New and renovated recycle rooms in Kungsmarken!

  During spring Karlskronahem will renovate and build nine new recycle rooms in Kungsmarken. We want it to be easy for you to recycle your garbage. If we work together and make recycling work, we can save both money, which can be used for the apartments, and our environment.

   

  Five renovated and four new recycle rooms

  At Kungsmarksvägen 7-39 the five already existing recycle rooms in the yard, will be renovated. At Kungsmarksvägen 41-71 the recycle rooms on the entrance floor will be replaced with four new recycle rooms in the yard.

  All recycle rooms will be ready for use during spring 2018.

  The recycling rooms at Kungshöjden, Kungsmarksvägen 73-75 and Kungsmarksvägen 77-85 will be renovated after the first nine rooms are ready.

   

  Information about the recycling rooms

  You will receive information about the recycling rooms in your mail box, at the recycling rooms and at karlskronahem.se  

  Welcome to the opening of the recycle rooms 

  During spring we will invite you to an opening of the recycle rooms. There we will show you how the new recycling room works and give you a welcome-gift.

   

  Do you have any question don´t hesitate to contact us at info@karlskronahem.se

 • Fönstersmörjning - underhåll av fönster

  2018-01-23
  Gyllenstjärnas väg 9-11

  Nu planeras för underhåll på fönsterna på Gyllenstjärnas väg 9-11. Med underhåll menar vi smörjning, justering, ev. byte av trasiga delar etc. Detta för att fönsterna ska fungera så bra som möjligt under en lång tid.

   

  Arbetet är beräknat att pågå vecka 5 och 6.

   

  Du får en lapp i brevlådan några dagar innan vi kommer till din lägenhet.

   

  Vi ber dig då att plocka undan blomkrukor, prydnadssaker och ev. gardiner som hänger för fönsterna.

   

  Vi kommer använda oss av huvudnyckel när vi går in i lägenheterna, om du inte vill att vi använder huvudnyckel eller har annan information, tex husdjur, ber vi dig kontaktar oss snarast.

   

  Om vi vid vårt besök upptäcker fel eller brister är det möjligt att vi behöver återkomma vid ytterligare ett tillfälle. I så fall får du information av oss.

 • Nya miljöhus i Kungsmarken

  2017-12-13
  Kungsmarksvägen 41-71

  Nu har byggnationer av fyra nya miljöhus i Kungsmarken påbörjats.
  Arbetet ska vara färdigställt 2018-03-31.
  Entreprenör är Lagans bygg och platschef är Richard Midlöv.

  Här hittar du skiss på miljörummet.

  Karta med placering av miljörummen. 

  Skiss över hur sorteringskärlens placering.

   

 • Renovation of recycling room

  2017-12-04
  Snapphanevägen 6-8

  Karlskronahem will renovate the recycling room connected to Snapphanevägen 6-8. The renovation includes new floor tiles, new lighting and general refreshing.
  During the renovation we ask you to put your garbage in the containers outside the recycling building.


  The work begins December 4 and is expected to be finished after 3 weeks. When the work is done, you will get information by mail from Karlskronahem.

  If you have any questions, please contact JSB or Karlskronahem.

  Anton JSB
  anton.gustafsson@jsb.se

  Karlskronahem: 0455-30 49 00.

 • Ombyggnation Minervavägen

  2017-11-20
  Minervavägen 22A och 22B

  Den planerade ombyggnationen av Minervavägen 22A och 22B innebär att du som bor här idag inte kan bo kvar under byggperioden, då husen förvandlas till en byggarbetsplats. Under byggperioden erbjuder Karlskronahem dig ett ersättningsboende. Du kan också välja att ordna ditt eget boende.

  Husen byggs om i två etapper. Vi börjar med Minervavägen 22A och när det är färdigt går vi vidare med Minervavägen 22B.
  Nedan har vi samlat frågor som på olika sätt berör dig som bor i husen och ombyggnationen. Här uppdaterar vi löpande med ny information.

  Har du frågor kontakta oss gärna på student@karlskronahem.se

  Frågor från mötet 29 januari 2018

  När planeras flytt till A-huset (både för mig som ska flytta tillbaka och för mig som ska evakueras från B-huset)?
  Planerad flytt av till A-huset är v.13-14 & 16. När detta sker kommer det fortsatt pågå arbete på våning 3 i hus A.

  När kommer mer specifik info kring flytten?
  Vi återkommer med detaljer inför flytten i v.10


  När kan man flytta tillbaka till hus B.
  Vi vet i dagsläget inte när återflytten till B-hus blir, troligen jan-19.

  Påverkas hyran för min befintliga lägenhet?
  Det kommer en ny hyra (gäller troligtvis från from 180401). Mer info kommer med hyresavin med det handlar om en sänkning.

  Kan jag som evakueras från A-huset till B-huset, skriva över mitt kontrakt till A-huset?
  Ja 

  När kan man flytta in i de nya lägenheterna (plan 3)?
  Hus A troligen 180901. Kan ej ge definitivt svar ännu. Hyresförhandlingar pågår.

  När ska förråden vara tömda?
  Du som har förråd 70-110 i B-huset måste vara tömda senast 1 mars (v.9). Övriga töms vid evakueringen. Nya förråd blir i er nuvarande bostad i nischen vid garderoben. Installation och vad ni måste förbereda meddelas av byggaren Blekinge Rot.

  Kan man avvakta med garderobslösningen i sin lägenhet?
  Nej

  Hur fungerar det med möblerna?
  Vi kommer ta bort möblerna och hyra ut rummen omöblerade (det innebär att ett möbeltillägg som finns i hyran tas bort). Om du vill behålla möblerna får du det utan kostnad.

  Blir de befintliga lägenheterna uppfräschade? Görs något mer än garderober?
  Inte i samband med byggprojektet, det är sedvanligt underhåll som vi kan titta på individuellt med din bovärd.

  Hur stora blir de nya lägenheterna?
  Ca 18 m2. Skiss kommer att läggas upp när den är klar.

  När måste våra cyklar i skyddsrummet flyttas ut?
  Det blir senare i projektet. Info kommer i god tid innan.

  Jag vill kunna låsa in min cykel. Hur fungerar det sedan?
  Vi har ingen ritning klar över det ännu.

  Finns det ingen möjlighet att bo kvar i B huset under påbyggnaden?
  Nej, det handlar om säkerhet.

  Hur ser de nya pentryna ut?
  Återkommer när ritning är klar

  Behöver vi flyttstäda?
  Nej. Endast frosta av kyl/frys och tömma sopor mm

  Kan man få visning av de nya lägenheterna?
  Troligen i början av sommaren men det får vi återkomma om.

  Kan vi få gemensamhetsköken uppfräschade?
  Det tittar vår förvaltare på.

  Flera mikrovågsugnar är trasiga i köken. Kommer detta att fixas?
  Ja

  Information 20 december 2017

  Den 1 december påbörjade Blekinge Rot påbyggnad av hus A genom att demontera tak och inventera konstruktionen av huset. Alla studenter i A-huset har flyttat till nytt boende och vi är glada att alla fick det boende man främst önskat.

  Önskemål kring boende för dig som bor i hus B - senast 15 januari
  Nu är det dags att börja planera flytten av dig som bor i hus B. Det innebär att du som har gällande kontrakt i A-huset, flyttar tillbaka till ditt ordinarie rum, när vi fått besked om tidplanen för det.

  Alternativa evakueringsadresser är:
  - Minervavägen A-huset
  - Bredgatan på Trossö
  - Östra Prinsgatan på Trossö

  Vissa har redan skickat in önskemål men det saknas fortfarande information från många av er. Vi behöver ditt önskemål senast 15 januari 2018.
  Skicka önskemål till student@karlskronahem.se

  - namn
  - nuvarande rumsnummer
  - mailadress
  - telefon
  - information om du fixar eget boende under evakueringstiden
  - vart du önskar flytta till prio 1,2,3,
  - om du vill/kan tänka dig att dela boende med någon
  - använder du ditt förråd idag
  - övrigt, något vi behöver veta

   

  Frågor från mötet 12 september 2017 

  När vet jag vad jag får för boende?
  Under vecka 39 och 40 börjar vi ringa runt till de som har bott längst på Minervavägen. Då erbjuds man ett boendealternativ och efter det sätter vi en plan för flytt, nycklar, städ etc.

  Kommer alla att få det ersättningsboende man önskar?
  Vi kan inte garantera det men önskningar är relativt jämnt spridda över de olika boendena och vår förhoppning är de allra flesta får det man önskar.

  När kan jag börja flytta?
  Så snabbt vi fått ett ja (i samband med de individuella samtalen) kan vi sätta igång med flyttprocessen för den personen.

  Var hämtar man flyttkartonger?
  De lämnas vid entrén.

  Plan för byggnation
  Projekteringen (planering av ombyggnationen) pågår till slutet av november. Under november etablerar sig byggaren på plats och från 1 december går man in i huset.
  Del ett i byggnationen är att i fyra olika etapper sätta upp ett ”tält” över huset (två etapper på varje hus) för att kunna arbeta på befintliga vindar/tak. När man är färdig med en del (tar cirka 1-1,5 månad) flyttas ”tältet” vidare till nästa del. När takdelen är klar börjar man med det invändiga arbetet.
  En anslagstavla kommer att sättas upp där byggaren löpande informerar om vad som är på gång på bygget.

  När är förväntad utflytt ur hus A?
  Alla måste vara utflyttade till 1 december.

  När är förväntad utflytt ur hus B?
  Vår gissning är mars-april 2018. Mer information kommer längre fram.

  Arbetstider och buller
  Byggarna arbetar kl. 7-16
  Då byggnaden är i trä, och inte i betong. kommer bullret inte vara så kraftigt. Men det är självklart individuellt hur man uppfattar störningsgraden.

  Var kommer byggbodarna att stå?
  På innegården eller eventuellt använda två tomma lägenheter som ”byggbodar” (ej av de evakuerade).

  Hur många kommer att jobba på bygget?
  Cirka 10-12 personer.

  Kommer det att finnas kvar en gemsamhetslokal efter ombyggnationen?
  Det kommer att bli någon form av gemensamhetslokal men inte på samma sätt som nu. Nuvarande gemensahetslokaler berörs av byggnationen.

  Adressändring/post
  Om du flyttar tillfälligt, d.v.s. om du väljer att flytta till ett evakueringsboende ändrar du inte din adress. Posten hämtar du på Minervavägen, troligtvis i eller bredvid cykelrummet.
  Flyttar du däremot permanent till en ny lägenhet, och skriver ett nytt kontrakt, gör du en adressändring.

  Har Karlskornahem juridisk rätt att genomföra förändringar av förråd,/boendeyta /fönster?
  Som hyresgäst får du ta ställning till det nya upplägget och den nya (lägre) hyran genom att godkänna en villkorsändring.

  Hur blir det för mig som har mitt fönster på gaveln (mot länken?)
  Det fönstret kommer att försvinna. Det innebär att vi kommer att behöva vara i ditt rum och göra vissa arbeten. Vi kommer att ta kontakt med dig kring detta.

  Möbler
  Karlskronahem har ambitionen att inte längre att ha rummen möblerade.
  Vill du behålla möblerna får du dem av oss. Vill du inte ha kvar dem tar vi hand om dem i samband med att du flyttar till evakueringsboendet.

  Kan man bestämma sig under evakueringsperioden att man vill bo kvar i sitt ersättningsboende?
  Ja, önskar man bo kvar behöver Karlskronahem veta detta senast tre månader in i boendeperioden.

  Behöver man tömma cykelhuset på cykeln?
  Beror på hur vi gör med postboxen. Vi vet ej i nuläget.

  Hur blir det med förråden?
  I de befintliga rummen finns det en nisch som är möjligt att bygga om till förråd. Förslag är att sätta in två 60-garderober från vägg till tak.
  I de nya lägenheterna bygger man samtliga förråd i ett separat rum.

  Hur påverkas hyran om det blir förråd i rummet och mindre bostadsyta?
  I och med att det blir mindre förråd och mindre boyta innebär det en lägre hyra. Detta förhandlas med Hyresgästföreningen.

  Busskort?
  Får jag ett busskort om jag får ersättningsboende utanför campus?
  Vi kollar samarbeten med Blekingetrafiken.

  Hur fungerar det med bredband vid delat boende?
  På vissa ställen, där det bara finns en port, får man dela. Vi tittar på detta i de individuella samtalen

  Finns det möjlighet att gå på en visning av ett ersättningsboende?
  Nej, men ritningar kan ges över de flesta rummen.

  Hur kommer de nya lägenheterna att fördelas.? Har vi som redan bor här förtur?
  Publiceras som ”vanligt” på karlskronahem.se.  I nuläget planerar vi inte för någon förut.

  Framtida information
  Vi kommunicerar cirka en gång i månaden, då vi fått nya info från byggmötena. Främst kommer informationen via din mail samt läggs ut på vår hemsida. Byggaren kommer också ha en anslagstavla på Minervavägen där de informerar löpande.

  Frågor från mötet 27 maj, 2017

  Kan jag bo kvar under ombyggnationen?
  Tyvärr kan du inte bo kvar under ombyggnationen då husen förvandlas till en byggarbetsplats. Det innebär att ventilation, el med mera ej fungerar. Rummen är då inte tillåtna, enligt lag, att användas som boende.

  När behöver jag flytta ut och när kan jag flytta in?
  Byggstart planeras till oktober - november 2017 (tidigare augusti) och då kan samtliga hyresgäster bo kvar i sina rum.

  Till 1 december 2017 behöver du som bor i hus 22A flytta ut.
  OBS. Denna tid var tidigare 1 januari.

  30 april 2018 kan du som bor i hus 22A flytta tillbaka (denna tid kan komma att uppdateras).

  Tidigare fanns datum för in- och utflytt för 22B, som vi valt att ta bort, då tidplanen var preliminär och vi i nuläget diskuterar med byggare kring detta.

  Var ska jag bo under byggtiden?
  Karlskronahem erbjuder dig ett ersättningsboende (bor du möblerat blir även ersättningsboendet möblerat) under den tid du inte har möjlighet att bo i din nuvarande lägenhet. Då betalar du din nuvarande hyra eller om det nya boendet har lägre hyra, betalar du den lägre hyran.

  Vad blir hyran?
  Du betalar den hyra som ditt vanliga boende kostar om du erbjuds ett ersättningsboende som kostar mer eller lika mycket som det idag betalar. Är hyran på ditt ersättningsboendet lägre än det du betalar idag, betalar du självklart den lägre hyran. 

  Du kan också ordna ditt eget boende under tiden och betalar då ingen hyra till Karlskronahem.
  Du är dock självklart välkommen tillbaka till ditt boende på Minerva trots att du väljer annan hyresvärd efter evakueringsperioden.

  Vill du säga upp dig under tiden du är evakuerad, oavsett om det är till en bostad hos oss eller annan värd erbjuds du att göra det utan uppsägningstid.

  Var finns ersättningsboendena?
  I första hand erbjuds du ett rum i det hus som inte renoveras på Minervavägen.
  Tänk dock på att det under cirka 12 månader är en byggarbetsplats dagtid.

  I andra hand erbjuds du boende på Bredgatan eller Rosenfeldtskolan (Östra Prinsgatan 15-17)
  Dessa två adresser ligger på Trossö.
  Bredgatan är enskilda rum, du delar endast gemensamhetskök.
  Läs mer om Bredgatan.

  Östra Prinsgatan 15-17 (Rosenfeldtsskolan) erbjuder både enskilda rum och delat rum.
  Läs mer om Östra Prinsgatan 15-17. 


  I sista hand erbjuds du boende på Polhemsgatan och Galgamarken.
  Dessa två adresser ligger på Galgamarken, nära campus, båda är dock delat boende, dock lägre i hyra.
  Polhemsgatan.

  Läs mer om Polhemsgatan.

  Läs mer om Galgamarken.

  Hur får jag ett ersättningsboende?
  Hör av dig till Karlskronahem senast den 8 september 2017 (gärna tidigare) på student@karlskronahem.se och meddela om du är intresserad av ett ersättningsboende eller om du ordnar ditt eget boende.

  Behöver jag flytta mina möbler?
  Nej, de kan stå kvar under ombyggnationen. Men du måste tömma ditt förråd.

  Kan jag ha kvar mina saker i mitt förråd?
  Nej, dessa måste tömmas då de byggs om till studentrum.

  Om jag vill bo kvar i mitt ersättningsboende, är det möjligt?
  Ja, du få skriva över ditt ordinarie kontrakt på detta boende (så länge ditt ersättningsboende är ett studentboende).

  Hur gör jag om jag vill fixa mitt eget boende?
  Hör av dig tillKarlskronahem och meddela att du avser att ordna ditt eget boende senast den 8 september 2017.

  Bredband
  Bredband kommer även att finnas i ersättningsboendet.

  Hemförsäkring
  Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller vid ett kortare annat boende. I de flesta fall omfattas du av hemförsäkring under en kortare period på annat boende.

  Hur kommer min post att fungerar när jag bor i ersättningsboende.
  Postlådan kommer att flyttas till utsidan på miljörummet på Minervavägen.

  Om jag bor möblerat, är även mitt ersättningsboende möblerat?
  Ja. Får du ett ersättningsboende som är omöblerat, möblerar Karlskronahem upp det i samma standard som du idag har på Minervavägen.

  Jag har en bra idé!
  Trevligt! Du vet bäst hur vi kan få detta att funka så bra som möjligt för dig. Hör av dig till student@karlskronahem.se

 • Ansökan om rivningslov för garage

  2017-11-04
  Landsvägsgatan/Långgatan

  På Pantarholmen planerar Karlskronahem för nybyggnation av hyresrätter på fastigheten Barken (adress Landsvägsgatan/Långgatan). I nuläget finns där ett garage där p-plats och garageplats kan hyras.

  Karlskronahem skickar innan sommaren in ett rivningslov för garaget. Det kommer att dröja innan rivning sker men vi vill i tidigt skede informera om att ansökan om rivningslov är inskickat.

  Uppsägningstiden från Karlskronahems sida för garageplats är nio månader.
  Uppsägningstid för parkeringsplats regleras individuellt och information om den finns på kontraktet för p-platsen.
  Inför en kommande rivning går vi i god tid ut med ytterligare information till dig som hyr p-plats/garageplats.

 • Container tas bort

  2017-11-02
  Marieberg och Gullaberg

  Containern vid gamla panncentralen i Marieberg kommer att tas bort under november månad. Det innebär att även containerflaket i miljörummet på Gullaberg tas bort.

  Grovsopor är det nu varje hyresgästs ansvar att transportera till närmaste återvinningsstation, i detta fall Mältan på Bubbetorp.

  Att ta bort containern är en del i vårt miljöarbete för ökad sopsortering.