Driftinfo

Alla
Björkholmen
Galgamarken
Campus Gräsvik
Gullaberg
Hasslö
Holmsjö
Kungsmarken
Lyckeby
Marieberg
Nättraby
Pantarholmen
Saltö
Stumholmen
Spandelstorp
Sturkö
Trossö
 • Ny bovärd i Gullaberg och på Musikgatan

  2019-01-15
  Gullaberg och Musikgatan

  Från och med i dag är Magnus Kroon ny bovärd på Gullaberg och Musikgatan. Han tar i februari även över områdena Pantarholmen och Sturkö.

  Tidigare bovärdar säger tack för denna tid och hälsar så mycket!

   

 • Byte av namntavlor och namnlappar

  2018-12-27
  Vecka 2 börjar arbetet på Trossö och fortsätta utåt i områdena.

  Nu byter vi namntavlor i entréer och namnlapp på lägenhetsdörrarna.
  Med start i januari, vecka 2, börjar vi på Trossö och fortsätta utåt i områdena.

  Vecka 2, Trossö, Saltö

  Vecka 3, Pantarholmen, Galgamarken

  Vecka 4, Marieberg, Gullaberg

  Vecka 5, Kungsmarken

  Vecka 6, Lyckeby

  Vecka 7, Musikgatan

  Vecka 8, Sturkö, Hasslö, Nättraby , Holmsjö

  Visst störande (borrande) ljud kan förekomma.

   

 • Nya miljörum i Kronotorp

  2018-12-27
  Kronotorpsvägen och Näktergalsvägen

  Med start 7 januari bygger vi fem nya miljörum på Kronotorpsvägen och Näktergalsvägen.

  Vårt mål är att göra det enkelt och trevligt för dig som hyresgäst att sortera dina sopor. Kan vi tillsammans få miljörummen att fungera sparar vi både pengar, som kan användas till ditt boende, och på miljön.

  Fem nybyggda miljörum
  På Kronotorpsvägen och Näktergalsvägen byggs fem nya miljörum på gården. Samtliga miljörum blir färdiga våren 2019.

  Du får löpande information om miljörummen
  Information om arbetet kring miljörummen skickas ut löpande. Information kommer i postboxen och på karlskronahem.se.

  Under byggtiden kommer de ordinarie sopskåpen att stängas av och containrar sätts ut i området.

  Invigning av miljörummen
  Under våren bjuder vi in till invigning av miljörummen. Då finns personal på plats som visar hur miljörummen fungerar och vi bjuder på en kom-igång-present.

  Har du frågor eller funderingar kring ditt miljörum hör gärna av dig till oss på info@karlskronahem.se

 • Byggställningar för takbyte

  2018-11-27
  Kungsmarksvägen 35-39

  Huset Månstenen på Kungsmarksvägen ska få nytt tak. Projektet beräknas pågå till sommaren 2020 och är startskottet på en upprustning av fastigheten.

  Byggställningar för takbyte
  Vi sätter nu upp byggställningar för takarbetet som startar efter nyår. Byggställningar sätts upp på Kungsmarksvägen 35-39.
  Arbetet med taket börjar sedan den 2 januari.

  Har du frågor hör gärna av dig till Karlskronahem på 0455-30 49 00.

   

 • Strömavbrott

  2018-11-19
  Valhallavägen 4

  På grund av arbete i elnätet kommer Affärsverken att bryta elförsörjningen till fastigheten på Valhallavägen 4.

  Tid: onsdag 21/11, kl. 8-11
  Plats: Valhallavägen 4

  Avbrottet kan påverka hissar, tvättstugor, varmvatten, TV, bredband samt belysningen i hela fastigheten. Spänningslöshet kan inte garanteras.

  Affärsverken behöver inte ha tillgång till lägenheterna.
  Avbrottet påverkar inte lägenheterna.

  Har du några frågor är du välkommen att kontakta Affärsverkens kundservice på telefon 0455-783 75.

   

 • Takarbeten

  2018-10-30
  Kungsmarksvägen 21-39

  Nu är det dags att bygga om taket på Kungsmarksvägen 21-39. Arbetet påbörjas i november och pågår till sommaren 2019. Arbetet är en del i en större underhållssatsning i området.

 • Strömavbrott

  2018-10-26
  Gyllenstjärnas väg 9 och 11

  På grund av arbete i elnätet kommer Affärsverken att bryta elförsörjningen till denna fastighet.

  Gyllenstjärnas väg 9
  Tisdag 30/10, kl. 09-12

  Gyllenstjärnas väg 11
  Onsdag 31/10, kl. 09-12

  Avbrottet påverkar lägenheterna, hissar, tvättstugor, bredband samt belysningen i hela fastigheten. Spänningslöshet kan inte garanteras.

  Affärsverken behöver inte ha tillgång till lägenheterna.

  Har du några frågor är du välkommen att kontakta Affärsverkens kundservice på telefon 0455-783 75.

 • Högljutt i samband med ombyggnation

  2018-10-26
  Norra Smedjegatan

  Information om högljudda arbeten i samband med ombyggnation
  Du som bor i närheten av Karlskronahems kontor, på Norra Smedjegatan, har tidigare fått information om att vi bygger om vårt kontor och det vissa dagar kan bli extra höga ljudnivåer.

  Höga ljudnivåer 6-7/11
  Vi vill informera om att den 6/11 och 7/11 genomförs sågningar i betongväggar. Detta medför höga ljudnivåer, speciellt för dig som bor i nära anslutning till vårt kontor. Arbetet sker dagtid kl. 8-16.

  Vi ber om överseende för detta.

  Har du frågor eller funderingar hör av dig till:
  info@karlskronahem.se
  0455-30 49 00

   

   

 • Köksrenovering

  2018-10-18
  Kronotorpsvägen

  Peab Byggservice AB genomför köksrenovering på Kronotorpsvägen.
  All information gällande köksrenovering kommer att anslås ca 1 vecka före arbete.

  Behöver du som hyresgäst förbereda något inne i lägenhet?
  Ja, ha undanplockat i köket.

  Om du inte är hemma
  Om du inte är hemma och inte vill att vi ska gå in med huvudnyckel, eller om ni har annan information (till exempel husdjur) kontakta Johan Sundberg, 0725-335018

  Övrig information kontakta:
  Björn Barbic, Peab Byggservice AB, telefon 0733-37 45 64.


  Peab Byggservice AB will perform a kitchen renovation at Kronotorpsvägen.
  All information regarding kitchen renovation in the apartments will be available approximately one week before work starts.

  Do yoy need to prepare anything?
  Yes, the kitchen needs to be empty in the counters. 

  If you are not at home
  If you are not at home and you do not want us to open with main key, or if you have any other information (for example pets) please contact Johan Sundberg 0725-335018.

  Further information contact:
  Björn Barbic, Peab Byggservice AB, telefon 0733-37 45 64.

   

 • Gräv- och asfalteringsarbeten

  2018-10-18
  Kungsmarksvägen

  Asfaltbolaget kommer bredda och asfaltera vägen från Kungsmarksvägen 39 till 57. Det kommer samtidigt att skapas ett antal gästparkeringsplatser.

  Start: arbetet påbörjas vecka 43
  Slut: beräknat klart vecka 47

  Arbetet innebär att framkomligheten begränsas och vi ber om överseende med detta. Kan du undvika att köra bil här under denna tid underlättar det mycket.

  Ansvarig arbetsledare Asfaltbolaget, Kent Bergman
  Kent.bergman@asfaltbolaget.se

 • Sprängarbeten påverkar garage

  2018-10-16
  Garaget på Barktorget

  I samband med sprängarbeten på tomten mittemot garaget på Barktorget har det kommit till vår kännedom att stenbitar från bergväggen trillar ner. Detta gäller platserna 107-133 på plan 1.

  Dessa sprängarbeten har skett utan vår vetskap och ingen vidare sprängning kommer att ske fören en åtgärdsplan har tagits fram. Garaget är i övrigt säkert att vistas i då betongstommen inte har tagit någon skada.

  Vi jobbar just nu på en åtgärdsplan som med största sannolikhet innebär att ni som hyr platserna 107-133 kommer att bli erbjudna en annan plats i garaget.

  Du kommer inom kort få ytterligare info på telefon och mail. Vi är tacksamma om du kan vara nåbar på ditt telefonnummer och kolla av din mail regelbundet.

  Har du inte fått information till vilken ny plats du ska flytta, var vänlig kontakta oss omgående så vi kan ge dig en ny plats.
  Ann Winbom: 0709-30 49 44 (går bra att skicka sms)
  Anton Gustafsson: 0455-30 49 33

 • Renovering av miljörum

  2018-10-15
  Holmgatan 9

  JSB kommer att utföra renovering av miljörummet på Holmgatan 9 (innergården) med start onsdag 17/10.

  Här slänger du sopor under renoveringen
  Under renoveringen ber vi dig slänga sopor i containern som står vid Holmgatan 12. Inga sopor får under renoveringen slängas i miljörummet.
  När containern är borttagen från Holmgatan 12 kan du återgå till att slänga ditt avfall i miljörummet.

  Tid: start onsdag 17/10
  Plats: Holmgatan 9

  Övrig information kontakta:
  Martin Mohlin, arbetsledare JSB, telefon 0739-105008

 • Renovering av cykelförråd

  2018-10-15
  Vallgatan 22-24

  JSB kommer att renovera cykelförråden på Vallgatan 22-24 (innergården) med start torsdag 18/10.

  Tid: start torsdag 18/10
  Plats: Vallgatan 22-24

  Tänk på att ta ut din cykel
  För att renoveringen ska kunna genomföras ber vi dig ta ut din cykel och andra föremål ur förrådet.
  De cyklar som står kvar i förråden ställs ut i cykelställen ute.

  Övrig information kontakta:
  Martin Mohlin, arbetsledare JSB, telefon 0739-105008

 • Asfalteringsarbete

  2018-10-05
  Gullbernavägen 1 till Marierbergsvägen 16

  Asfaltbolaget har påbörjat fräs- och justeringssarbeten av asfalt från infart Gullbernavägen 1 upp till Mariebergsvägen 16.

  Detta påverkar framkomligheten, främst när ytan från Mariebergsvägen 12-16 läggs.

  Ny asfalt läggs onsdag 10/10- fredag 12/10.

 • Karlskronahem ska bygga om sitt kontor

  2018-09-28
  Norra Smedjegatan

  Vi bygger om vårt kontor och ber om ursäkt att det blir lite stökigt för dig som bor i samma hus eller är grannar.

  Karlskronahem befinner sig i en tillväxtperiod med flera nyrekryteringar och nuvarande lokaler räcker inte längre till. Vi bygger därför om våra lokaler och ber om ursäkt för störningar under byggtiden.

  Byggstart 1 oktober
  Arbetet startar 1 oktober, 2018 och är helt färdigt 10 april, 2019.

  På trottoaren på Norra Smedjegatan kommer material och containers att förvaras. Byggentreprenören placerar också en manskapsbod på innergården, vid tandläkarmottagningen (idag parkering för två bilar).

  Ombyggnationen omfattar bland annat fler kontorsplatser, uppgraderad säkerhet, akustikåtgärder och allmän uppfräschning. För att kunna utöka tar vi även över grannlokalen, där det tidigare solariet låg.

  Bullriga/högljudda arbeten
  Ombyggnaden medför tyvärr en del bullriga ljud från till exempel borrmaskiner. Detta sker dagtid kl. 08:00-16:00.

  Under korta perioder, vid vissa arbetsmoment, blir det höga ljudnivåer. Du kan vistas i din lägenhet men det kan till exempel bli svårt att sova dagtid. Vi informerar dig några dagar innan, så du är förberedd.

  Frågor eller funderingar?
  Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss.
  Telefon: 0455-30 49 00
  E-post: info@karlskronahem.se

 • Värmen i lägenheten

  2018-09-24
  När sommar blir till höst är det många som hör av sig om värmen i lägenheten.

  Här får du svar på de vanligaste frågorna:

  När sätts värmen igång?
  Värmesystemet ska gå igång när temperaturen utomhus ligger stabilt mellan 10-15 grader.

  Hur varmt ska det vara i min lägenhet?
  Det ska vara 21 grader i din lägenhet vintertid.

  Det har varit kallt ute i flera timmar men elementet är ändå inte varmt?
  Flera fastigheter kan vara anslutna till samma undercentral som skickar ut det varma vattnet. Det kan därför dröja ett litet tag innan det varma vattnet når dina element om din lägenhet ligger i slutet av värmesystemet. Ha gärna lite tålamod vid väderomslag, det varma vattnet är på väg till dig.

  Varför är elementet svalt nedtill?
  I våra lägenheter har vi vattenburen värme (element fyllda med vatten som cirkulerar). Ett element ska vara varmare upptill och svalare nedtill. Det varma vattnet strömmar in upptill, ger ifrån sig värme och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp. Det är inte säkert att ditt element alltid är varmt. Termostaten är elementens ”hjärna” och mäter när rummet når rätt temperatur och stängs då av. Elementet kan då vara kallt när det är 21 grader i rummet.

  Hur gör jag för att kontrollera temperaturen i min lägenhet?
  Du mäter temperaturen i lägenheten på en meters höjd från golvet i mitten av rummet.

  Vad gör jag om inomhustemperaturen är lägre än 20 grader och elementet ändå är kallt?
  Är det lägre än 21 grader i lägenheten, kan du först se över hur du har möblerat vid elementen. Möbler framför elementen kan hindra värmen att sprida sig i rummet. Tänk på att inte täcka för termostat och element med möbler, gardiner eller elementskydd. Då upplever termostaten en högre temperatur än det är i rummet och varmvattnet i elementet stängs av för tidigt. 

  Ibland uppstår det fel i något enskilt element eller i värmesystemet. När vi får in en felanmälan kommer din bovärd och mäter temperaturen i din lägenhet. Är den 21 grader eller mer görs inget ytterligare. Är det kallare än 21 grader kontrollerar bovärden tekniska funktioner.

  Tips för bra inomhusklimat.

  Här är några tips på vad du kan göra innan du felanmäler:

  •  Kolla att elementets termostat står i maxläge.
  •  Se upp med soffor och långa gardiner framför elementet, de hindrar värmespridningen.
  •  Använd maxläget på spiskåpan (köksfläkten) bara när du lagar mat. En fläkt som står på för fullt transporterar ut värmen fortare än elementen hinner leverera den.
  •  Ventiler i fönster eller bakom elementen ska vara öppna så att frisk luft kommer in på rätt ställe.
  •  Tänk på att vädra rätt. Tvärdrag en kort stund ger rejält med friskluft. Samtidigt undviker du att kyla ner lägenheten.

   

   

   

   

   

   

   

 • Underhåll på fjärrvärmenätet

  2018-09-24
  Kummelvägen och Näktergalsvägen 4

  Onsdagen den 26 september kommer Affärsverken att utföra underhållsarbete på fjärrvärmenätet.

  Det innebär att följande anläggningar kommer att vara utan värme och varmvatten från kl 22:00 på onsdagkvällen till kl 05:00 torsdagmorgonen. Viss störning kan även förekomma efter kl 05:00.

  Kallvattnet påverkas inte av avstängningen.

  Dessa adresser berörs:

  Allm Bel Hus C Kronotorp (Kronotorp 1)

  Kummelvägen   (Eldsoppan 20)

  Näktergalsvägen 4  (Kvarnen 1 2)

 • Borttagande av buskar

  2018-09-13
  Kungsmarksvägen 7-39

  Nu påbörjas arbetet med att ta bort krypande buskar i rabatterna på framsidan på Kungsmarksvägen 7-39. Detta för att motverka skadedjur som trivs bra i vegetationen.
  Högre friväxande buskar och större stenar strävar vi efter att behålla, för att det inte ska upplevas tomt.  

 • Som del av vårt miljöarbete stängs grovsoprummet

  2018-07-03
  Vallgatan 22-24

  Från och med 4/7 stänger grovsoprummet på Vallgatan 22-24.

  Ökad sortering för bättre miljö
  Att ta bort grovsoprummet är en del i Karlskronahems miljöarbete, där vi arbetar för ökad sortering och återvinning. Sorterar vi mera sparar vi både på miljön och pengar som kan användas till ditt boende.

  Container för vårstädning
  Om ni som bor i huset vill ta hit en container, för till exempel vårstädning, kan ni sätta ihop en arbetsgrupp och kontakta Karlskronahem. Tänk på att det är arbetsgruppen som ansvarar för att rätt saker slängs i containern.  

  Uppfräschning av miljörum
  Längre fram kommer ditt miljörum att ses över och flyttas till där cykelrum och grovsoprummet är idag. Då ersätts portarna med glasade partier för att öka ljus och trygghet i miljörummet.

 • Projekt utemiljö och dränering

  2018-06-18
  Holmgatan 9

  På Holmgatan 9 genomförs ett utemiljö- och dräneringprojekt. Projektet är en del av Karlskronahems löpande underhållsarbete.

  Grävarbeten och omdragning av rör
  Marken mot Holmgatan grävs upp men samtliga hyresgäster kommer att nå någon av sina entréer. Vi kommer att byta dräneringsrör samt säkerställa att fukt inte kommer in i grunden.

  Start: v. 24

  Vi hoppas att du har överseende med att det under dagtid kan bli en del oljud.

  Ny utemiljö
  I samband med projektet uppdateras utemiljön mot Holmgatan.

 • Förändring av posthantering på din adress

  2018-06-01
  Stärkelsevägen 1

  Inom kort förändrar vi posthanteringen på din adress. Vi kommer att installera en fastighetsbox i entrén. Vi har valt ”Din Box”, en snygg postbox med högsta säkerhetsklass.

  Hur kommer det att fungera?
  Varje lägenhet får ett eget postfack med tre nycklar.

  Morgontidningen kommer fortsättningsvis att bäras upp till din dörr. 

  Kan jag få dispens?
  Äldre personer över 80 år, eller personer med rörelsehinder eller sjukdom, har möjlighet att få dispens så att brevbäraren även i fortsättningen levererar posten till dörren. Ansökan sker hos posten, Kundservice på tfn: 0771-33 33 10.

  Vad är Servicebox?
  Det kommer att finnas minst en servicebox på din adress. Denna fungerar som ett utlämningsställe, där du själv kan hämta din större brevförsändelse.

  När brevbäraren har en försändelse som inte får plats i ditt postfack, lägger han/hon en märkt nyckel till serviceboxen i ditt fack, med denna kan du hämta din försändelse som ligger i serviceboxen.

  När du tagit din försändelse låser du serviceboxen och kastar in nyckeln i inkastet på serviceboxen.  

  När kommer förändringen att träda i kraft?
  När allt arbete är klart ska Posten besiktiga och godkänna installationen. När allt är godkänt och nycklar utlämnade träder förändringen i kraft.

   

 • Återvinningsstation tas bort pga nybyggnation

  2018-03-15
  Pantarholmen

  I och med byggnationen av nya lägenheter på Pantarholmen (HSB) kommer återvinningsstationen på Pantarholmen tas bort. Detta sker den 31/3.

  I nuläget finns det ingen ny plats utan boende hänvisas till Långö eller Preem Blå Port.

  Har du frågor eller synpunkter kontakta FTI (Förpacknings och Tidningsinsamlingen) som äger dessa återvinningsstationer. Affärsverken ansvarar endast för tömning och städning.

  Telefonnummer dit är 0200-88 03 11 eller www.ftiab.se.

 • Ombyggnation Minervavägen

  2017-11-20
  Minervavägen 22A och 22B

  Den planerade ombyggnationen av Minervavägen 22A och 22B innebär att du som bor här idag inte kan bo kvar under byggperioden, då husen förvandlas till en byggarbetsplats. Under byggperioden erbjuder Karlskronahem dig ett ersättningsboende.
  De ersättningsboenden som erbjuds är i första hand lägenheter på Minervavägen som ej är under ombyggnation, i andra hand studentboenden på Östra Prinsgatan/Rosenfeldtskolan och Bredagatan (båda på Trossö) och i sista hand studentlägenhet på Polhemsgatan på Galgamarken.
  Du kan också välja att ordna ditt eget boende.

  Husen byggs om i två etapper. Vi börjar med Minervavägen 22A och när det är färdigt går vi vidare med Minervavägen 22B.
  Nedan har vi samlat frågor som på olika sätt berör dig som bor i husen och ombyggnationen. Här uppdaterar vi löpande med ny information.

  Har du frågor kontakta oss gärna på student@karlskronahem.se

  Frågor och svar samt sammanställning av informationsmöten
  Under projektets gång har Karlskronahem genomfört informationsmöten för de studenterna som berörs av ombyggnationen. Här hittar du frågor och svar från mötena.

  Frågor från mötet 29 januari 2018

  När planeras flytt till A-huset (både för mig som ska flytta tillbaka och för mig som ska evakueras från B-huset)?
  Planerad flytt av till A-huset är v.13-14 & 16. När detta sker kommer det fortsatt pågå arbete på våning 3 i hus A.

  När kommer mer specifik info kring flytten?
  Vi återkommer med detaljer inför flytten i v.10


  När kan man flytta tillbaka till hus B.
  Vi vet i dagsläget inte när återflytten till B-hus blir, troligen jan-19.

  Påverkas hyran för min befintliga lägenhet?
  Det kommer en ny hyra (gäller troligtvis från from 180401). Mer info kommer med hyresavin med det handlar om en sänkning.

  Kan jag som evakueras från A-huset till B-huset, skriva över mitt kontrakt till A-huset?
  Ja 

  När kan man flytta in i de nya lägenheterna (plan 3)?
  Hus A troligen 180901. Kan ej ge definitivt svar ännu. Hyresförhandlingar pågår.

  När ska förråden vara tömda?
  Du som har förråd 70-110 i B-huset måste vara tömda senast 1 mars (v.9). Övriga töms vid evakueringen. Nya förråd blir i er nuvarande bostad i nischen vid garderoben. Installation och vad ni måste förbereda meddelas av byggaren Blekinge Rot.

  Kan man avvakta med garderobslösningen i sin lägenhet?
  Nej

  Hur fungerar det med möblerna?
  Vi kommer ta bort möblerna och hyra ut rummen omöblerade (det innebär att ett möbeltillägg som finns i hyran tas bort). Om du vill behålla möblerna får du det utan kostnad.

  Blir de befintliga lägenheterna uppfräschade? Görs något mer än garderober?
  Inte i samband med byggprojektet, det är sedvanligt underhåll som vi kan titta på individuellt med din bovärd.

  Hur stora blir de nya lägenheterna?
  Ca 18 m2. Skiss kommer att läggas upp när den är klar.

  När måste våra cyklar i skyddsrummet flyttas ut?
  Det blir senare i projektet. Info kommer i god tid innan.

  Jag vill kunna låsa in min cykel. Hur fungerar det sedan?
  Vi har ingen ritning klar över det ännu.

  Finns det ingen möjlighet att bo kvar i B huset under påbyggnaden?
  Nej, det handlar om säkerhet.

  Hur ser de nya pentryna ut?
  Återkommer när ritning är klar

  Behöver vi flyttstäda?
  Nej. Endast frosta av kyl/frys och tömma sopor mm

  Kan man få visning av de nya lägenheterna?
  Troligen i början av sommaren men det får vi återkomma om.

  Kan vi få gemensamhetsköken uppfräschade?
  Det tittar vår förvaltare på.

  Flera mikrovågsugnar är trasiga i köken. Kommer detta att fixas?
  Ja

  Information 20 december 2017

  Den 1 december påbörjade Blekinge Rot påbyggnad av hus A genom att demontera tak och inventera konstruktionen av huset. Alla studenter i A-huset har flyttat till nytt boende och vi är glada att alla fick det boende man främst önskat.

  Önskemål kring boende för dig som bor i hus B - senast 15 januari
  Nu är det dags att börja planera flytten av dig som bor i hus B. Det innebär att du som har gällande kontrakt i A-huset, flyttar tillbaka till ditt ordinarie rum, när vi fått besked om tidplanen för det.

  Alternativa evakueringsadresser är:
  - Minervavägen A-huset
  - Bredgatan på Trossö
  - Östra Prinsgatan på Trossö

  Vissa har redan skickat in önskemål men det saknas fortfarande information från många av er. Vi behöver ditt önskemål senast 15 januari 2018.
  Skicka önskemål till student@karlskronahem.se

  - namn
  - nuvarande rumsnummer
  - mailadress
  - telefon
  - information om du fixar eget boende under evakueringstiden
  - vart du önskar flytta till prio 1,2,3,
  - om du vill/kan tänka dig att dela boende med någon
  - använder du ditt förråd idag
  - övrigt, något vi behöver veta

   

  Frågor från mötet 12 september 2017 

  När vet jag vad jag får för boende?
  Under vecka 39 och 40 börjar vi ringa runt till de som har bott längst på Minervavägen. Då erbjuds man ett boendealternativ och efter det sätter vi en plan för flytt, nycklar, städ etc.

  Kommer alla att få det ersättningsboende man önskar?
  Vi kan inte garantera det men önskningar är relativt jämnt spridda över de olika boendena och vår förhoppning är de allra flesta får det man önskar.

  När kan jag börja flytta?
  Så snabbt vi fått ett ja (i samband med de individuella samtalen) kan vi sätta igång med flyttprocessen för den personen.

  Var hämtar man flyttkartonger?
  De lämnas vid entrén.

  Plan för byggnation
  Projekteringen (planering av ombyggnationen) pågår till slutet av november. Under november etablerar sig byggaren på plats och från 1 december går man in i huset.
  Del ett i byggnationen är att i fyra olika etapper sätta upp ett ”tält” över huset (två etapper på varje hus) för att kunna arbeta på befintliga vindar/tak. När man är färdig med en del (tar cirka 1-1,5 månad) flyttas ”tältet” vidare till nästa del. När takdelen är klar börjar man med det invändiga arbetet.
  En anslagstavla kommer att sättas upp där byggaren löpande informerar om vad som är på gång på bygget.

  När är förväntad utflytt ur hus A?
  Alla måste vara utflyttade till 1 december.

  När är förväntad utflytt ur hus B?
  Vår gissning är mars-april 2018. Mer information kommer längre fram.

  Arbetstider och buller
  Byggarna arbetar kl. 7-16
  Då byggnaden är i trä, och inte i betong. kommer bullret inte vara så kraftigt. Men det är självklart individuellt hur man uppfattar störningsgraden.

  Var kommer byggbodarna att stå?
  På innegården eller eventuellt använda två tomma lägenheter som ”byggbodar” (ej av de evakuerade).

  Hur många kommer att jobba på bygget?
  Cirka 10-12 personer.

  Kommer det att finnas kvar en gemsamhetslokal efter ombyggnationen?
  Det kommer att bli någon form av gemensamhetslokal men inte på samma sätt som nu. Nuvarande gemensahetslokaler berörs av byggnationen.

  Adressändring/post
  Om du flyttar tillfälligt, d.v.s. om du väljer att flytta till ett evakueringsboende ändrar du inte din adress. Posten hämtar du på Minervavägen, troligtvis i eller bredvid cykelrummet.
  Flyttar du däremot permanent till en ny lägenhet, och skriver ett nytt kontrakt, gör du en adressändring.

  Har Karlskornahem juridisk rätt att genomföra förändringar av förråd,/boendeyta /fönster?
  Som hyresgäst får du ta ställning till det nya upplägget och den nya (lägre) hyran genom att godkänna en villkorsändring.

  Hur blir det för mig som har mitt fönster på gaveln (mot länken?)
  Det fönstret kommer att försvinna. Det innebär att vi kommer att behöva vara i ditt rum och göra vissa arbeten. Vi kommer att ta kontakt med dig kring detta.

  Möbler
  Karlskronahem har ambitionen att inte längre att ha rummen möblerade.
  Vill du behålla möblerna får du dem av oss. Vill du inte ha kvar dem tar vi hand om dem i samband med att du flyttar till evakueringsboendet.

  Kan man bestämma sig under evakueringsperioden att man vill bo kvar i sitt ersättningsboende?
  Ja, önskar man bo kvar behöver Karlskronahem veta detta senast tre månader in i boendeperioden.

  Behöver man tömma cykelhuset på cykeln?
  Beror på hur vi gör med postboxen. Vi vet ej i nuläget.

  Hur blir det med förråden?
  I de befintliga rummen finns det en nisch som är möjligt att bygga om till förråd. Förslag är att sätta in två 60-garderober från vägg till tak.
  I de nya lägenheterna bygger man samtliga förråd i ett separat rum.

  Hur påverkas hyran om det blir förråd i rummet och mindre bostadsyta?
  I och med att det blir mindre förråd och mindre boyta innebär det en lägre hyra. Detta förhandlas med Hyresgästföreningen.

  Busskort?
  Får jag ett busskort om jag får ersättningsboende utanför campus?
  Vi kollar samarbeten med Blekingetrafiken.

  Hur fungerar det med bredband vid delat boende?
  På vissa ställen, där det bara finns en port, får man dela. Vi tittar på detta i de individuella samtalen

  Finns det möjlighet att gå på en visning av ett ersättningsboende?
  Nej, men ritningar kan ges över de flesta rummen.

  Hur kommer de nya lägenheterna att fördelas.? Har vi som redan bor här förtur?
  Publiceras som ”vanligt” på karlskronahem.se.  I nuläget planerar vi inte för någon förut.

  Framtida information
  Vi kommunicerar cirka en gång i månaden, då vi fått nya info från byggmötena. Främst kommer informationen via din mail samt läggs ut på vår hemsida. Byggaren kommer också ha en anslagstavla på Minervavägen där de informerar löpande.

  Frågor från mötet 27 maj, 2017

  Kan jag bo kvar under ombyggnationen?
  Tyvärr kan du inte bo kvar under ombyggnationen då husen förvandlas till en byggarbetsplats. Det innebär att ventilation, el med mera ej fungerar. Rummen är då inte tillåtna, enligt lag, att användas som boende.

  När behöver jag flytta ut och när kan jag flytta in?
  Byggstart planeras till oktober - november 2017 (tidigare augusti) och då kan samtliga hyresgäster bo kvar i sina rum.

  Till 1 december 2017 behöver du som bor i hus 22A flytta ut.
  OBS. Denna tid var tidigare 1 januari.

  30 april 2018 kan du som bor i hus 22A flytta tillbaka (denna tid kan komma att uppdateras).

  Tidigare fanns datum för in- och utflytt för 22B, som vi valt att ta bort, då tidplanen var preliminär och vi i nuläget diskuterar med byggare kring detta.

  Var ska jag bo under byggtiden?
  Karlskronahem erbjuder dig ett ersättningsboende (bor du möblerat blir även ersättningsboendet möblerat) under den tid du inte har möjlighet att bo i din nuvarande lägenhet. Då betalar du din nuvarande hyra eller om det nya boendet har lägre hyra, betalar du den lägre hyran.

  Vad blir hyran?
  Du betalar den hyra som ditt vanliga boende kostar om du erbjuds ett ersättningsboende som kostar mer eller lika mycket som det idag betalar. Är hyran på ditt ersättningsboendet lägre än det du betalar idag, betalar du självklart den lägre hyran. 

  Du kan också ordna ditt eget boende under tiden och betalar då ingen hyra till Karlskronahem.
  Du är dock självklart välkommen tillbaka till ditt boende på Minerva trots att du väljer annan hyresvärd efter evakueringsperioden.

  Vill du säga upp dig under tiden du är evakuerad, oavsett om det är till en bostad hos oss eller annan värd erbjuds du att göra det utan uppsägningstid.

  Var finns ersättningsboendena?
  I första hand erbjuds du ett rum i det hus som inte renoveras på Minervavägen.
  Tänk dock på att det under cirka 12 månader är en byggarbetsplats dagtid.

  I andra hand erbjuds du boende på Bredgatan eller Rosenfeldtskolan (Östra Prinsgatan 15-17)
  Dessa två adresser ligger på Trossö.
  Bredgatan är enskilda rum, du delar endast gemensamhetskök.
  Läs mer om Bredgatan.

  Östra Prinsgatan 15-17 (Rosenfeldtsskolan) erbjuder både enskilda rum och delat rum.
  Läs mer om Östra Prinsgatan 15-17. 


  I sista hand erbjuds du boende på Polhemsgatan och Galgamarken.
  Dessa två adresser ligger på Galgamarken, nära campus, båda är dock delat boende, dock lägre i hyra.
  Polhemsgatan.

  Läs mer om Polhemsgatan.

  Läs mer om Galgamarken.

  Hur får jag ett ersättningsboende?
  Hör av dig till Karlskronahem senast den 8 september 2017 (gärna tidigare) på student@karlskronahem.se och meddela om du är intresserad av ett ersättningsboende eller om du ordnar ditt eget boende.

  Behöver jag flytta mina möbler?
  Nej, de kan stå kvar under ombyggnationen. Men du måste tömma ditt förråd.

  Kan jag ha kvar mina saker i mitt förråd?
  Nej, dessa måste tömmas då de byggs om till studentrum.

  Om jag vill bo kvar i mitt ersättningsboende, är det möjligt?
  Ja, du få skriva över ditt ordinarie kontrakt på detta boende (så länge ditt ersättningsboende är ett studentboende).

  Hur gör jag om jag vill fixa mitt eget boende?
  Hör av dig tillKarlskronahem och meddela att du avser att ordna ditt eget boende senast den 8 september 2017.

  Bredband
  Bredband kommer även att finnas i ersättningsboendet.

  Hemförsäkring
  Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller vid ett kortare annat boende. I de flesta fall omfattas du av hemförsäkring under en kortare period på annat boende.

  Hur kommer min post att fungerar när jag bor i ersättningsboende.
  Postlådan kommer att flyttas till utsidan på miljörummet på Minervavägen.

  Om jag bor möblerat, är även mitt ersättningsboende möblerat?
  Ja. Får du ett ersättningsboende som är omöblerat, möblerar Karlskronahem upp det i samma standard som du idag har på Minervavägen.

  Jag har en bra idé!
  Trevligt! Du vet bäst hur vi kan få detta att funka så bra som möjligt för dig. Hör av dig till student@karlskronahem.se

 • Ansökan om rivningslov för garage

  2017-11-04
  Landsvägsgatan/Långgatan

  På Pantarholmen planerar Karlskronahem för nybyggnation av hyresrätter på fastigheten Barken (adress Landsvägsgatan/Långgatan). I nuläget finns där ett garage där p-plats och garageplats kan hyras.

  Karlskronahem skickar innan sommaren in ett rivningslov för garaget. Det kommer att dröja innan rivning sker men vi vill i tidigt skede informera om att ansökan om rivningslov är inskickat.

  Uppsägningstiden från Karlskronahems sida för garageplats är nio månader.
  Uppsägningstid för parkeringsplats regleras individuellt och information om den finns på kontraktet för p-platsen.
  Inför en kommande rivning går vi i god tid ut med ytterligare information till dig som hyr p-plats/garageplats.