Felanmälan och störning

På grund av vårt smittförebyggande arbete kring covid-19 åtgärdas inte alltid en felanmälan inom 7 arbetsdagar just nu.

Kontaktuppgifter för felanmälan för fel i lägenhet, basbredband och kabeltv samt hur du anmäler störning/misstänkt brott eller om du blir utelåst. Här hittar du också kontaktuppgifter till Karlskronahems bosociala grupp.

 

Felanmälan lägenhet kontorstid
Mina sidor
0455-30 49 00
Bobutik på Norra Smedjegatan 12.

 

Felanmälan efter kontorstid (endast akuta fel)
0455-227 17
Akuta fel innebär fara för människa eller fastighet, till exempel översvämning.

Felanmälan bas-bredband
Karlskronahems basbredband, Bredband 2: 0455-690140
Studentbredband, Affärsverken: info@affarsverken.se eller 0455-783 00

Felanmälan kabeltv
Comhem: 90222

 

Så fungerar en felanmälan
Efter en felanmälan till Karlskronahem blir du kontaktad och åtgärden påbörjas inom sju arbetsdagar. På Mina sidor kan du följa din felanmälan.

 

Störning under kontorstid
Vill du anmäla en störning under kontorstid ring 0455-30 49 00 och välj Felanmälan. Då kommer bovärd ut så snart som möjligt. Vid upprepade störningar vidtar Karlskronahem de åtgärder som anses lämpliga i varje enskilt fall. Alla anmälningar är anonyma, vilket innebär att grannen aldrig får reda på vem som gjort anmälan.

 

Störning efter kontorstid
Anmäler du en störning efter kontorstid kommer en väktare ut så snart som möjligt. Vid upprepade störningar vidtar Karlskronahem de åtgärder som anses lämpliga i varje enskilt fall. Alla anmälningar är anonyma, vilket innebär att grannen aldrig får reda på vem som gjort anmälan.

 

Utelåst
Blir du utelåst ska du alltid kontakta vår trygghetsjour, på telefon 0455-227 17. De låser upp ytterdörren åt dig om du kan legitimera dig. Du kommer i efterhand att faktureras för arbetskostnaden.

 

Misstänker du brott
Störs du av lägenhetsbråk eller misstänker brott, ber vi dig ringa direkt till polisen på nummer 112. Kontakta även Karlskronahem så vi får information om situationen.

 

Karlskronahems bosociala grupp
Har du frågor eller behöver stöd eller hjälp kring trivsel- och trygghetsfrågor hör av dig till vår bosociala grupp.
Markus Samuelsson, bosocial samordnare
markus.samuelsson@karlskronahem.se
0455-32 17 70

Kundservice

Ring eller maila kundservice så hjälper vi dig så fort vi kan.

 

Kontakta vår kundservice
Våra medarbetare
Vanliga frågor och svar

Gör en felanmälan

Din felanmälan gör du på karlskronahem.se/minasidor
Störning eller akut felanmälan efter stängningstid? Ring 0455-227 17