Minervavägen 22A-22B

Fakta om fastigheten

Adress Minervavägen 22A-22B
Byggår 1998
Lägenhetsstorlekar 1:or med trinettkök (22 kvm)
Antal lägenheter 120 rum (60 lägenheter i varje hus).
Hiss Ja (två våningar)
Balkong Nej
Internet, TV och telefoni Bredband och kabel-tv ingår i hyran.
Hushållsel Ingår
Varm- och kallvatten Ingår
Tvättstuga Tvättmaskin finns i badrummet.
Förråd Ja
Garage, p-plats Nej
Lekplats Nej
Övrigt Ligger på Campus Gräsvik. Gemensamhetslokal finns. Just nu pågår tillbyggnad av 70 nya studentrum på fastigheten.

Hej! Jag heter Anders Borg och är bovärd på Minervavägen 22A-22B.

Jag gör besiktningar, t ex kontrollerar flyttstädning och lägenhetens skick. Om du har gjort en felanmälan hjälper jag dig med mindre reparationer i lägenheten av till exempel dörrar, lås, el, vatten och avlopp.

Jag nås på telefon varje dag mellan 7-9.

Felanmälan gör du på karlskronahem.se på Mina sidor eller ring kundservice på 0455-30 49 00.

Telefon 0455-304945
E-post anders.borg@karlskronahem.se
Bovärd
Driftinfo

Start 2017-11-20

Ombyggnation Minervavägen

Den planerade ombyggnationen av Minervavägen 22A och 22B innebär att du som bor här idag inte kan bo kvar under byggperioden, då husen förvandlas till en byggarbetsplats. Under byggperioden (som från början var estimerad till cirka fyra månader men som i nuäget ser ut att bli längre) erbjuder Karlskronahem dig ett ersättningsboende. Du kan också välja att ordna ditt eget boende.

Husen kommer att byggas om i två etapper. Vi börjar med Minervavägen 22A och när det är färdigt går vi vidare med Minervavägen 22B.
Nedan har vi samlat frågor som på olika sätt berör dig och ombyggnationen. Här uppdaterar vi löpande med ny information.
Har du frågor kontakta oss gärna på student@karlskronahem.se

Inbjudan till informationsmöte 29 januari

Vi bjuder in till ett nytt informationsmöte för att berätta om hur bygget går och hur flytten planeras i B-huset. Här har du också möjlighet att träffa personal från Karlskronahem och ställa frågor.  
Tid: måndag 29 januari, kl. 18-20
Plats: Campus, sal C41

Välkommen!

Information 20 december 2017

Den 1 december påbörjade Blekinge Rot påbyggnad av hus A genom att demontera tak och inventera konstruktionen av huset. Alla studenter i A-huset har flyttat till nytt boende och vi är glada att alla fick det boende man främst önskat.

Önskemål kring boende för dig som bor i hus B - senast 15 januari
Nu är det dags att börja planera flytten av dig som bor i hus B. Det innebär att du som har gällande kontrakt i A-huset, flyttar tillbaka till ditt ordinarie rum, när vi fått besked om tidplanen för det.

Alternativa evakueringsadresser är:
- Minervavägen A-huset
- Bredgatan på Trossö
- Östra Prinsgatan på Trossö

Vissa har redan skickat in önskemål men det saknas fortfarande information från många av er. Vi behöver ditt önskemål senast 15 januari 2018.
Skicka önskemål till student@karlskronahem.se

- namn
- nuvarande rumsnummer
- mailadress
- telefon
- information om du fixar eget boende under evakueringstiden
- vart du önskar flytta till prio 1,2,3,
- om du vill/kan tänka dig att dela boende med någon
- använder du ditt förråd idag
- övrigt, något vi behöver veta

 

Frågor från mötet 12 september 2017 

När vet jag vad jag får för boende?
Under vecka 39 och 40 börjar vi ringa runt till de som har bott längst på Minervavägen. Då erbjuds man ett boendealternativ och efter det sätter vi en plan för flytt, nycklar, städ etc.

Kommer alla att få det ersättningsboende man önskar?
Vi kan inte garantera det men önskningar är relativt jämnt spridda över de olika boendena och vår förhoppning är de allra flesta får det man önskar.

När kan jag börja flytta?
Så snabbt vi fått ett ja (i samband med de individuella samtalen) kan vi sätta igång med flyttprocessen för den personen.

Var hämtar man flyttkartonger?
De lämnas vid entrén.

Plan för byggnation
Projekteringen (planering av ombyggnationen) pågår till slutet av november. Under november etablerar sig byggaren på plats och från 1 december går man in i huset.
Del ett i byggnationen är att i fyra olika etapper sätta upp ett ”tält” över huset (två etapper på varje hus) för att kunna arbeta på befintliga vindar/tak. När man är färdig med en del (tar cirka 1-1,5 månad) flyttas ”tältet” vidare till nästa del. När takdelen är klar börjar man med det invändiga arbetet.
En anslagstavla kommer att sättas upp där byggaren löpande informerar om vad som är på gång på bygget.

När är förväntad utflytt ur hus A?
Alla måste vara utflyttade till 1 december.

När är förväntad utflytt ur hus B?
Vår gissning är mars-april 2018. Mer information kommer längre fram.

Arbetstider och buller
Byggarna arbetar kl. 7-16
Då byggnaden är i trä, och inte i betong. kommer bullret inte vara så kraftigt. Men det är självklart individuellt hur man uppfattar störningsgraden.

Var kommer byggbodarna att stå?
På innegården eller eventuellt använda två tomma lägenheter som ”byggbodar” (ej av de evakuerade).

Hur många kommer att jobba på bygget?
Cirka 10-12 personer.

Kommer det att finnas kvar en gemsamhetslokal efter ombyggnationen?
Det kommer att bli någon form av gemensamhetslokal men inte på samma sätt som nu. Nuvarande gemensahetslokaler berörs av byggnationen.

Adressändring/post
Om du flyttar tillfälligt, d.v.s. om du väljer att flytta till ett evakueringsboende ändrar du inte din adress. Posten hämtar du på Minervavägen, troligtvis i eller bredvid cykelrummet.
Flyttar du däremot permanent till en ny lägenhet, och skriver ett nytt kontrakt, gör du en adressändring.

Har Karlskornahem juridisk rätt att genomföra förändringar av förråd,/boendeyta /fönster?
Som hyresgäst får du ta ställning till det nya upplägget och den nya (lägre) hyran genom att godkänna en villkorsändring.

Hur blir det för mig som har mitt fönster på gaveln (mot länken?)
Det fönstret kommer att försvinna. Det innebär att vi kommer att behöva vara i ditt rum och göra vissa arbeten. Vi kommer att ta kontakt med dig kring detta.

Möbler
Karlskronahem har ambitionen att inte längre att ha rummen möblerade.
Vill du behålla möblerna får du dem av oss. Vill du inte ha kvar dem tar vi hand om dem i samband med att du flyttar till evakueringsboendet.

Kan man bestämma sig under evakueringsperioden att man vill bo kvar i sitt ersättningsboende?
Ja, önskar man bo kvar behöver Karlskronahem veta detta senast tre månader in i boendeperioden.

Behöver man tömma cykelhuset på cykeln?
Beror på hur vi gör med postboxen. Vi vet ej i nuläget.

Hur blir det med förråden?
I de befintliga rummen finns det en nisch som är möjligt att bygga om till förråd. Förslag är att sätta in två 60-garderober från vägg till tak.
I de nya lägenheterna bygger man samtliga förråd i ett separat rum.

Hur påverkas hyran om det blir förråd i rummet och mindre bostadsyta?
I och med att det blir mindre förråd och mindre boyta innebär det en lägre hyra. Detta förhandlas med Hyresgästföreningen.

Busskort?
Får jag ett busskort om jag får ersättningsboende utanför campus?
Vi kollar samarbeten med Blekingetrafiken.

Hur fungerar det med bredband vid delat boende?
På vissa ställen, där det bara finns en port, får man dela. Vi tittar på detta i de individuella samtalen

Finns det möjlighet att gå på en visning av ett ersättningsboende?
Nej, men ritningar kan ges över de flesta rummen.

Hur kommer de nya lägenheterna att fördelas.? Har vi som redan bor här förtur?
Publiceras som ”vanligt” på karlskronahem.se.  I nuläget planerar vi inte för någon förut.

Framtida information
Vi kommunicerar cirka en gång i månaden, då vi fått nya info från byggmötena. Främst kommer informationen via din mail samt läggs ut på vår hemsida. Byggaren kommer också ha en anslagstavla på Minervavägen där de informerar löpande.

Frågor från mötet 27 maj, 2017

Kan jag bo kvar under ombyggnationen?
Tyvärr kan du inte bo kvar under ombyggnationen då husen förvandlas till en byggarbetsplats. Det innebär att ventilation, el med mera ej fungerar. Rummen är då inte tillåtna, enligt lag, att användas som boende.

När behöver jag flytta ut och när kan jag flytta in?
Byggstart planeras till oktober - november 2017 (tidigare augusti) och då kan samtliga hyresgäster bo kvar i sina rum.

Till 1 december 2017 behöver du som bor i hus 22A flytta ut.
OBS. Denna tid var tidigare 1 januari.

30 april 2018 kan du som bor i hus 22A flytta tillbaka (denna tid kan komma att uppdateras).

Tidigare fanns datum för in- och utflytt för 22B, som vi valt att ta bort, då tidplanen var preliminär och vi i nuläget diskuterar med byggare kring detta.

Var ska jag bo under byggtiden?
Karlskronahem erbjuder dig ett ersättningsboende (bor du möblerat blir även ersättningsboendet möblerat) under den tid du inte har möjlighet att bo i din nuvarande lägenhet. Då betalar du din nuvarande hyra eller om det nya boendet har lägre hyra, betalar du den lägre hyran.

Vad blir hyran?
Du betalar den hyra som ditt vanliga boende kostar om du erbjuds ett ersättningsboende som kostar mer eller lika mycket som det idag betalar. Är hyran på ditt ersättningsboendet lägre än det du betalar idag, betalar du självklart den lägre hyran. 

Du kan också ordna ditt eget boende under tiden och betalar då ingen hyra till Karlskronahem.
Du är dock självklart välkommen tillbaka till ditt boende på Minerva trots att du väljer annan hyresvärd efter evakueringsperioden.

Vill du säga upp dig under tiden du är evakuerad, oavsett om det är till en bostad hos oss eller annan värd erbjuds du att göra det utan uppsägningstid.

Var finns ersättningsboendena?
I första hand erbjuds du ett rum i det hus som inte renoveras på Minervavägen.
Tänk dock på att det under cirka 12 månader är en byggarbetsplats dagtid.

I andra hand erbjuds du boende på Bredgatan eller Rosenfeldtskolan (Östra Prinsgatan 15-17)
Dessa två adresser ligger på Trossö.
Bredgatan är enskilda rum, du delar endast gemensamhetskök.
Läs mer om Bredgatan.

Östra Prinsgatan 15-17 (Rosenfeldtsskolan) erbjuder både enskilda rum och delat rum.
Läs mer om Östra Prinsgatan 15-17. 


I sista hand erbjuds du boende på Polhemsgatan och Galgamarken.
Dessa två adresser ligger på Galgamarken, nära campus, båda är dock delat boende, dock lägre i hyra.
Polhemsgatan.

Läs mer om Polhemsgatan.

Läs mer om Galgamarken.

Hur får jag ett ersättningsboende?
Hör av dig till Karlskronahem senast den 8 september 2017 (gärna tidigare) på student@karlskronahem.se och meddela om du är intresserad av ett ersättningsboende eller om du ordnar ditt eget boende.

Behöver jag flytta mina möbler?
Nej, de kan stå kvar under ombyggnationen. Men du måste tömma ditt förråd.

Kan jag ha kvar mina saker i mitt förråd?
Nej, dessa måste tömmas då de byggs om till studentrum.

Om jag vill bo kvar i mitt ersättningsboende, är det möjligt?
Ja, du få skriva över ditt ordinarie kontrakt på detta boende (så länge ditt ersättningsboende är ett studentboende).

Hur gör jag om jag vill fixa mitt eget boende?
Hör av dig tillKarlskronahem och meddela att du avser att ordna ditt eget boende senast den 8 september 2017.

Bredband
Bredband kommer även att finnas i ersättningsboendet.

Hemförsäkring
Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller vid ett kortare annat boende. I de flesta fall omfattas du av hemförsäkring under en kortare period på annat boende.

Hur kommer min post att fungerar när jag bor i ersättningsboende.
Postlådan kommer att flyttas till utsidan på miljörummet på Minervavägen.

Om jag bor möblerat, är även mitt ersättningsboende möblerat?
Ja. Får du ett ersättningsboende som är omöblerat, möblerar Karlskronahem upp det i samma standard som du idag har på Minervavägen.

Jag har en bra idé!
Trevligt! Du vet bäst hur vi kan få detta att funka så bra som möjligt för dig. Hör av dig till student@karlskronahem.se

Senast uppdaterad 2018-01-12

Är detta ditt hus?

Hej hyresgäst! Lägg till din fastighet som favorit, på så sätt får du en direktlänk till ditt hus från huvudmenyn. Nedan samlar vi värdefull information som rör din fastighet och område.