Karlskronahem
Svar på våra vanligaste studentfrågor.

Vanliga frågor

 

Frågor kring att söka boende 

Hur och var kan jag registrera mig?

Registrering görs via vår hemsida www.karlskronahem.se/student
Om du inte har svenskt personnummer, kryssa i rutan att du inte har det, och uppge födelsedata enligt yyyy-mm--dd

 

Får jag registrera mig på studentrum och vanliga lägenheter?

Nej, du kan inte stå i dubbla köer. 

 

Hur och när får jag ett erbjudande för en studentlägenhet?

Efter att du anmält intresse på studentlägenhet/rum skickas erbjudande till de fem första som anmält sig på objektet via mail. Det tar cirka två veckor.

 

Hur och när betalar jag första hyran?

När du har fått ett kontraktserbjudande följer du de anvisningar du får via mail. 

 

När och hur får jag nycklarna?

Nycklar lämnas ut i Bobutiken på angivna öppettider den dagen då kontraktet börjar gälla. Den som står på kontraktet är den som ska kvittera ut nycklarna.

 

Frågor kring att bo 

Vad gör jag om något går sönder i min lägenhet?

Kontakta felanmälan på telefon 0455-30 49 49 eller via mail info@karlskronahem.se alternativt logga in på ”Mina sidor” och gör felanmälan där.

 

Kostar en reparation pengar?

Ja, men bara om du själv är vållande till skadan.

 

Varför har jag fått 180 kr i kravavgift?

Vid för sent inbetald hyra debiteras en kostnad på 180 kr.

 

Frågor kring att flytta ut 

Måste jag vara med på besiktningen?

Nej, men har du inte har möjlighet att närvara måste du meddela Karlskronahem detta. I annat fall blir du debiterad för en extra besiktning.  

 

Vad ska jag städa vid avflyttningen?

Vid utflytt ska rummet städas,. Vid delade lägenheter ska även gemensamma utrymmen städas.
Läs gärna våra ”Flyttips”

 

Är städet godkänt?

Vid besiktning meddelar besiktningsman detta. Är du ej närvarande vid besiktningen kontaktar du själv besiktningsman/bovärd för att veta resultatet. Du kan också ringa bobutiken.  

 

När måste jag lämna in nycklarna?

Efter avslutad besiktning lämnas nycklarna till Bobutiken.

 

Vad händer om jag inte lämnar mina nycklar i tid?

Om nycklarna ej är inlämnade efter kontraktsslut blir man debiterad kostnad för cylinderbyte.

 

När får jag min deposition tillbaka?

Tidigast 14 dagar efter kontraktsslut betalas pengar tillditt bankkonto.

 

Vad gäller vid inflytt om kontraktet börja gälla en helgdag?

Då har man tillträde till sin lägenhet/rum första efterföljande vardag kl.13.00. Detta då vi inte har personal som arbetar på helgen i kombination med att hyresgästen som bor där innan, inte har skyldighet att flytta ut före helgen.