Karlskronahem

Första hyran och deposition

Alla studenter måste betala in första hyran och en deposition på 3 000 kronor i samband med kontraktskrivandet. Depositionen betalas tillbaka när du flyttar ut och har fullföljt samtliga åtaganden, som till exempel flyttstädning och lämnat in nycklar.

Återbetalning av deposition till svensk bank

För att göra en återbetalning av din despoition behöver vi:

  • Bankens namn och adress
  • Clearingnummer
  • Kontonummer

Maila uppgifterna till student@karlskronahem.se och lämna ditt objektnummer som referens.

Återbetalning av deposition till utländsk bank

För att göra en återbetalning av din despoition till en utländsk bank behöver vi:

  • Bankens namn och adress
  • SWIFT-nunmmer (11 siffror)
  • IBAN

Återbetalningen av depositionen görs alltid i Euro (motsvarande dagen för återbetalningens växelkurs).

Maila uppgifterna till student@karlskronahem.se och lämna ditt objektnummer som referens.