Karlskronahem

Flytta ut

Uppsägning

Det är viktigt att du lämnar in din uppsägning så tidigt som möjligt. Tänk på att den ska vara skriftlig. Uppsägningstiden är normalt 3 månader. I hyreskontraktet kan du läsa exakt hur lång den är.

Besiktning

I samband med att du säger upp ditt hyreskontrakt ska bostaden besiktigas av din bovärd. Tid för besiktning skickas ut automatiskt i samband med att du säger upp bostaden.

Det är bra om du är med under besiktningen. Vi vill gärna att du påpekar eventuella småfel som vi kan rätta till innan nästa hyresgäst flyttar in. Eventuella skador eller onormalt slitage på bostaden kan innebära att du blir skyldig att betala ersättning till Karlskronahem.

Flyttstädning

När du flyttstädar gäller det att vara extra noga - nästa hyresgäst
ska kunna flytta in utan att behöva städa. Tänk på att alla utrymmen
som hör till bostaden ska städas, alltså även balkong, förråd,
garage och uteplats.

Om städningen inte är tillräckligt noga gjord kan du bli skyldig att betala för extra städning i efterhand. Har du frågor kring städningen ber vi dig kontakta bobutiken eller använda vår checklista.

Lämna alla nycklar

När du flyttar är det viktigt att du lämnar tillbaka alla nyckar, även de kopior du eventuellt har låtit göra. Glöm inte nycklar till förråd och tvättstuga. Om du inte lämnar in samtliga nycklar får du betala vad det kostar oss att byta lås (1 500 kr).

Nycklarna lämnar du senast klockan 12.00 första vardagen efter att ditt hyreskontrakt gått ut.

Lås ditt säkerhetslås

Om du har bott i delat boende ber vi dig låsa ditt säkerhetslås innan
du lämna in dina nycklar.

Parkeringstillstånd

I bobutiken kan du låna ett tillfälligt parkeringstillstånd för bilen i samband med flytt.

Återbetalning av deposition

Alla studenter betalar in första hyran och en deposition på 3 000 kronor i samband med kontraktskrivandet. Depositionen betalas tillbaka när du flyttar ut och har fullföljt samtliga åtaganden, som till exempel flyttstädning och lämnat in nycklar. Tidigast 14 dagar efter kontraktsslut betalas pengar tillditt bankkonto.

Återbetalning av deposition till svensk bank
För att göra en återbetalning av din despoition till en svensk bank behöver vi:

  • Bankens namn och adress
  • Clearingnummer
  • Kontonummer

För att göra en återbetalning av din despoition till en utländsk bank behöver vi:

  • Bankens namn och adress
  • SWIFT-nunmmer (11 siffror)
  • IBAN

Maila uppgifterna till student@karlskronahem.se och lämna ditt objektnummer som referens.

Flyttstädning

Ladda ner vår checklista så har du koll på flyttstädningen.

Gör flytten lite smidigare

I bobutiken kan du låna ett tillfälligt parkeringstillstånd för bilen i samband med flytt.