Karlskronahem

Nycklar

Om din nyckel kommer bort gäller följande priser:

  • Cylinderbyte 1 500 kr
  • Postcylinderbyte 360 kr
  • Tvättkolv 200 kr
  • Extra nyckel 180 kr
  • Extra tag 150 kr
  • Säkerhetsnyckel (stud) 140 kr
  • Grå nyckel (student) 60 kr