Karlskronahem

Hyran

Bor du i ett studentboende betalar du, i de flesta fall, hyra tio månader per år. Det innebär att du har en hyresfri period mellan den 16/6-15/8. Men du får gärna använda ditt boende under denna period. Hyreskontraktet ska ha kontraktstart senast den 1 mars för att tio månaders hyra ska gälla det första året.

Observera dock att de enda studentbostäderna som inte får nyttjas under den hyresfria perioden, är ett fåtal lägenheter på Bredgatan. Dessa omvandlas till vandrahem under sommaren.

Betalning

Hyran betalar du alltid senast den sista vardagen varje månad. Ditt inbetalningskort kommer hem i brevlådan. Om du inte betalar i tid får du ett inkassokrav inom 7-14 dagar efter förfallodagen. Då tillkommer också en kravavgift på 180 kr.
Om du fortfarande inte betalar riskerar du att bli uppsagd och måste då flytta. Detsamma gäller om du betalar hyran för sent vid upprepade tillfällen.
Vid betalning uppge namn, personnummer och objektnummer (finns på hyresavin).

Sker inte betalningen av hyran går ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten.

Betalning utomlands

Om du vill betala hyran utomlands använd följande konto:
IBAN: SE0280000816959035290064
BIC: SWEDSESS

Vid betalning uppge namn, personnummer och objektnummer (finns på hyresavin).

Missat hyran?

Det är väldigt viktigt att du kontaktar oss direkt om du av någon anledning har blivit efter med hyran. Då kan vi hjälpas åt att hitta en lösning på problemet.

Autogiro

Ett tips är att betala hyran via autogiro. Då dras hyran automatiskt från ditt bankkonto varje månad - bekvämt, praktiskt och säkert.
Kontakta ekonomiavdelningen för att beställa tjänsten autogiro eller ladda ner blanketten för autogiro här.

Hyressättning

Hyrorna förhandlas alltid med Hyresgästföreningen innan de fastställs. Följande faktorer påverkar hyressättningen idag:
1. anskaffningskostnaden,
2. investeringar som höjer standarden i fastigheten,
3. driftkostnaden.

Varje år förhandlas hyrorna utifrån de kostnadsökningar som har skett i bolaget av drift- och kapitalkostnader. Flera kostnader kan också påverkas av hur hyresgästerna vårdar lägenheterna och fastigheterna, t ex skadegörelse, klotter, sopsortering.