Karlskronahem
Student

Vintern

I tidigare pingislokalen tas nu markprover.
Här kan du läsa om vad som är aktuellt i projektet.

170628
Rivning planeras till efter sommaren.
Innan dess planerar Räddningstjänsten att göra en övning i byggnaden.

170122
Byggnads- och markprover har tagits för miljöanalys. Provtagning beräknas klar i halva februari.

Tillbaka till samtliga projekt.