Karlskronahem
Student

Nyproduktion

Under de kommande åren kan du följa oss på vår resa att bygga 400 nya
Karlskronahem. På olika sätt kommer vi att berätta om vårt uppdrag, om vår jakt
på bra platser att bygga och bo på och de olika byggprojekten.
Börja med att se vår film!