Karlskronahem
Student

Nyproduktion

Karlskronahems har fått uppdraget att bygga 400 nya hyresrätter.

Karlskronahem ska bygga 400 nya hyresrätter till 2020. Här kan du läsa mer om våra projekt och bakgrunden till uppdraget att bygga.

Våra projekt

klockarbacken toppbild_680x330 Garage_680x330

Klockarebacken i Nättraby

Kvarteret Vintern i Lyckeby

 Barken på Pantarholmen

toppbild_680x330 toppbild_680x330 Toppbild_680x330 
Lyckebyskolan Ekebacken  Minervavägen - studentbostäder 

 

liten_bild_projektsida  
Benabacken 1  

 

Ökat behov av bostäder

Bakgrunden till nyproduktionen är ett ökat behov av bostäder i kommunen kopplat till en kraftig befolkningsökning. Ökningen kommer av ökad urbanisering, ökad invandring samt medvetna satsningar på näringsliv och högskola.

Bygga till rimliga hyror

Karlskronahem är positiva till att utveckla Karlskrona med nya bostäder. Fler bostäder är en förutsättning för att attrahera nya medborgare och företag samt skapa flyttkedjor. Men vid nyproduktion är byggkostnader och rimliga hyror viktigt. De nya bostäderna ska byggas på attraktiva tomter till rimliga hyror.

Modellen för att pressa kostnader är dels val av tomter som ”enkla” att bygga på, dels nyckelfärdiga hus (till exempel KOMBO-hus) samt upphandlingsform och organisation av byggprojekten.

Unga människor och seniorer

Karlskronahem planerar för att bygga för många olika grupper men ser en tydlig efterfrågan och behov från unga vuxna/studenter och seniorer som vill sälja villan och flytta till hyresrätt men bo kvar i samma området.

Finansiering

Den första tredjedelen av byggnationen kan finansieras med egna medel men efter det kommer behov på ytterligare finansiering som innebär försäljning av fastigheter.

Största satsningen sedan 70-talet

Karlskronahem står inför en spännande framtid och detta är den största satsningen kring nyproduktion som företaget gjort sedan 70-talet.