Karlskronahem
Student

Nyproduktion

Nybyggnation av hyresrätter i Karlskrona.
400 nya hyresrätter i Karlskrona

Karlskronahem ska bygga 400 nya hyresrätter till 2020. Här nedan kan du läsa mer om våra projekt och bakgrunden till vårt uppdrag att bygga.

Våra projekt

klockarbacken toppbild_680x330 Garage_680x330
Klockarebacken i Nättraby Kvarteret Vintern i Lyckeby  Barken på Pantarholmen
toppbild_680x330 toppbild_680x330 Toppbild_680x330 
Lyckebyskolan Ekebacken  Campus Gräsvik

 

Ökat behov av bostäder

Bakgrunden är ett ökat behov av bostäder i kommunen kopplad till en kraftig befolkningsökning. Ökningen kommer av ökad urbanisering, ökad invandring samt medvetna satsningar på näringsliv och högskola.

Bygga till rimliga hyror

Karlskronahem är positiva till att utveckla Karlskrona med nya bostäder. Fler bostäder är en förutsättning för att attrahera nya medborgare och företag samt skapa flyttkedjor. Men vid nyproduktion är byggkostnader och rimliga hyror viktigt. De nya bostäderna ska byggas på attraktiva tomter till rimliga hyror.

Modellen för att pressa kostnader är dels val av tomter som ”enkla” att bygga på, dels nyckelfärdiga hus (till exempel KOMBO-hus) samt upphandlingsform och organisation av byggprojekten.

Unga människor och seniorer

Man planerar för att bygga för många olika grupper men ser en tydlig efterfrågan och behov från unga vuxna/studenter och seniorer som vill sälja villan och flytta till hyresrätt men bo kvar i samma området.

Finansiering

Den första tredjedelen av byggnationen kan finansieras med egna medel men efter det kommer behov på ytterligare finansiering där försäljning av fastigheter kan vara ett alternativ.

Största satsningen sedan 70-talet

Karlskronahem står inför en spännande framtid och detta är den största satsningen kring nyproduktion som företaget gjort sedan 70-talet.