Karlskronahem
Student

Miljörum

Att miljörummen fungerar är ett samarbete mellan Karlskronahem och våra hyresgäster.

Under 2016 påbörjade arbetet med att se över alla våra miljörum. Målet är (vid projektet slut) att alla våra hyresgäster har möjlighet till en god sortering.

Så fungerar de nya miljörummen

* Vi ser över att ditt miljörum är anpassat för det antal personer som ska slänga sina saker där. Det innebär bland annat att vi se över storleken på miljörummet, att det finns tillräckligt många kärl och kärlen töms tillräckligt ofta. I vissa fall fungerar miljörummet och vi uppdaterar enbart med ny information, ibland krävs renovering eller nybyggnation. 

* Vi håller ditt miljörum låst – bara du som är tänkt att slänga saker där ska ha tillträde.

* Vi har personal som regelbundet kollar av ditt miljörum.

* Vi har miljöbil som hjälper till att förbereda ditt miljörum för tömning och städning. När sopbilen kommer ska det vara enkelt att lasta in och ut sopkärl.

* Vi tillhandahåller tre kärl under vasken i lägenheten för att underlätta sorteringen. Har du inte fått det kontakta felanmälan.

* Vi ger information om hur man sorterar. I ditt miljörum kommer vi att sätta upp bilder på och över varje kärl på vad som ska slängas i kärlet. Och lika viktigt - vad som inte ska slängas i miljörummet.

Läs vår folder om miljörumssatsningen.