Karlskronahem
Student

Satsning på miljörum

Sortera mera
Nu fräschar vi upp samtliga miljörum – och gör det enklare än någonsin för dig att sortera

Genomgång av alla miljörum

Under de kommande åren (med start 2016) går vi genom samtliga 96 miljörum och gör det enklare och trevligare att sortera.

Miljörummen ses över så de är anpassade för det antal hyresgäster som bor där och i vissa fall innebär det renovering eller nybyggnationen. Det är den största satsningen vi någonsin gjort på miljörum – och vi vill göra den tillsammans med dig som hyresgäst!

Tillsammans sparar vi pengar och miljö

Visste du att vi minskar kostnaderna tre till fyra gånger genom att sortera? Det är pengar som istället kan användas till ditt boende. Och lika viktigt – vi gör miljön en tjänst. 

miljorumsbild