Karlskronahem
Student

Lyckebyskolan

På gamla Lyckebyskolan planeras för hyresrätter.
Lyckebyskolan

Medan detaljplanen görs om för att skapa mer liv och rörelse i Lyckeby planerar Karlskronahem en ombyggnad eller nybyggnation av den nedlagda skolan. Totalt kan det bli 100 nya bostäder.

Tillbaka till samtliga projekt.