Karlskronahem
Student

Energi

Karlskronahem genomför stora satsningar för att spara energi och pengar!

Karlskronahem har under de senaste åren genomfört stora satsningar på förnybara energikällor och bland annat ersatt olja med sol-, vatten- och fjärrvärme.

Ett annat exempel på energibesparande åtgärder är en mängd byten till snålspolande toaletter och kranar.

Men det är också våra vanor och vårt beteende som påverkar miljön och den egna energikostnaden. Genom att förändra hur mycket vi duschar och lagar mat samt tänder och släcker i hemmet kan vi skapa god vinst - för så väl den egna plånboken som miljön.