Karlskronahem
Student

Ekebacken

På Ekebacken planeras för byggnation på höjden.
Ekebacken

Karlskronahem undersöker möjligheten att bygga på en eller två våningar på bostadshusen vid kanten till strövområdet Ekebacken. Om det är genomförbart kan det bli 16 eller 32 nya hyresrätter i centrala Lyckeby.

Dock avvaktas plan för hela Lyckebyområdet, som Ekebacken är en del av.

Tillbaka till samtliga projekt.