Karlskronahem
Student

Barken

Här kan du läsa om vad som är aktuellt i projektet.

170729
Karlskronahem skickar inom kort in ett rivningslov för garaget. Det
kommer dock dröja innan rivning sker och information skickas i god tid ut till
dem som i nuläget hyr p-plats/garage.