Karlskronahem
Student

Barken på Pantarholmen

På det gamla garaget planeras för ett 50-tal smålägenheter.
Barken på Pantarholmen

På stadskvartersön som länkar samman högskolan med den nya stadsdelen Pottholmen
finns ett garage som ska ersättas med bostäder. Här planeras för cirka 50 små
och flexibelt utförda ettor och tvåor.

Samtliga projekt.