Karlskronahem
Student

Östergatan 2/Sunnavägen 5/Holmgatan 1

Bakom den vackra gamla putsfasaden i den Langtonska fastigheten är varje lägenhet unik. Unik är också den enastående utsikten över Karlskronas vackra hamninlopp. 

Huset byggdes 1932, och 1986 byggdes lägenheterna om så att ingen längre var den andra lik. Här finns både treor och fyror med ovanligt stora boytor.    

Gång- och cykelbana passerar precis utanför.

Tillbaka till Pantarholmen