Karlskronahem
Student
Bild från Rosenborg.

Stärkelsvägen 1A-B

Området Rosenborg ligger mitt i Lyckeby centrum. Läget är perfekt för dig som vill ha liv och rörelse och nära till service och kommunikationer..

Huset är ett flerbostadshus, som är byggt 1991. Det rymmer totalt nitton lägenheter varav sex bildar ett gruppboende för äldre. Med ingång från husets framsida ligger Rosenborg, som är centrum för Lyckebys äldreomsorg.

Här finns tvåor, treor och fyror.

Tillbaka till Lyckeby