Karlskronahem
Student

Styrelse

Karlskronahems styrelse är politiskt tillsatt av Kommunfullmäktige, Karlskrona kommun.

Börje Dovstad
Ordförande (L)

Hanna Ekblad (M)
Vice ordförande

Karin Brunsberg
Ledamot (M)

Mats Fagerlund
Ledamot (S)

Laila Karlsson
Ledamot (S)

Berit Pagels
Ledamot (C)

Robert Andersson
Ledamot (SD)

Elizabeth Törngren
Ersättare (S)

Ulf Danielsson
Ersättare (M)

Mats Mattiasson
Ersättare (SD)

Benjamin Topalovic
Ersättare (C)

Stefan Lundin
Ersättare (L)