Karlskronahem
Student

Vad tycker man om Grannar och INSIKT?

Nu påbörjas utvärdering av Karlskronahems tidningar Grannar och INSIKT.

Grannar är Karlskronahems hyresgästtidning och går ut till samtliga hyresgäster två gånger per år. Här berättar vi om vad som händer på Karlskronahem samt gör mindre reportage.
INSIKT är vårt externa magasin och går ut som bilaga i BLT och Sydöstran en gång per år. 

Telefonundersökning startar 26 april
Det är nu dags att utveckla tidningarna och vi börjar med att göra en undersökning om vad våra hyresgäster tycker och tänker om tidningen Grannar. Med start den 26 april genomförs en telefonundersökning. Undersökningen görs bland slumpvis utvalda hyresgäster och består av ett tiotal frågor om tidningen.

INSIKT utvärderas genom fokusgrupper som genomförs den 28 april. 

Tack till alla medverkande!
Vi tackar alla som tar sig tid att medverka och hoppas det ska leda till mer läsvärda och intressanta tidningar.

Fler nyheter