Karlskronahem
Student

Trygghetsmätning 2015

Trygghetsmätningen för 2015 är genomförd. Det är en undersökning där medborgarna själva berättar hur de upplever sin trygghet och genomförs av polisen.

I Blekinge län har 5 400 personer mellan 16-85 år svarat på enkäten och resultatet är positivt. Karlskrona upplevs som en trygg stad och i synnerhet har Mellanstaden (Marieberg, Mariedal, Gullaberg och Kungsmarken) fått goda resultat.

Anledningen, anser de som arbetar i området, är en god samverkan mellan olika aktörer. Här samarbetar bland annat polis, bostadsbolag, hyresgästförening, skola, fritidsgård, kyrka, föreningsliv och självklart de som bor i området.

Trygghetsmätningar har genomförts sedan 2005.

Fler nyheter