Karlskronahem
Student

Social hänsyn vid upphandling

Karlskronahem upphandlar med sikte att skapa nya jobb.

På försök har Karlskronahem under hösten 2014 ställt krav på ”social hänsyn” i upphandling gällande skötsel och underhåll. Syftet är att skapa nya arbetstillfällen och höja kvalitén. Resultatet har varit positivt och bolaget avser nu att arbeta vidare på detta sätt.

Som Karlskronas största bostadsföretag är Karlskronahem en betydande aktör vid upphandlingar. Pris och kvalité är fortfarande utslagsgivande men nu ställer bolaget även krav på att entreprenören tar social hänsyn. Konkret innebär det att anbudslämnande företag måste ha en viss procent av sina anställda från området där arbetet genomförs, för att få uppdraget. 

Vissa av allmännyttans bostadsområden visar på en lägre sysselsättningsgrad än snittet och förhoppningen är att denna typ av upphandling skapar arbetstillfällen och vägar ut i arbetslivet. Karlskronahem hoppas också på en positiv kvalitetsfaktor, då de anställda arbetar i de områden de bor i.

Hittills har tre-fyra personer som haft svårt att få jobb blivit engagerade inom till exempel städning och gräsklippning. Hitintills har upphandling på dettas ätt genomförts i Kungsmarken och Lyckeby.

Reportage om social hänsyn vid upphandling i Blekingenytt 3 mars, 2015.

Fler nyheter