Karlskronahem
Student

Säkerhet viktigast vid brand

Media har granskat den upphandling som bland annat innefattar Karlskronahems service på rökluckor. Upphandlingen är genomförd av Karlskrona kommun och har följt lagen om offentlig upphandling. Som nämns i artikeln är det inte ovanligt att företag sänker priset för att vinna marknadsandelar. Vi måste för allas skull vara kostnadsmedvetna. Det innebär inte att Karlskronahem eller någon av våra entreprenörer gör, eller får göra avkall på noggrannhet! 

Hyresgästernas säkerhet är alltid viktigast och vi tar med oss lärdomar från det som inträffat. Rökluckorna ska självklart inspekteras på korrekt sätt. Redan nu åtgärdas enklare fel redan vid inspektion. Vid eventuella större åtgärder kommer säkerheten att säkerställas på annat sätt under tiden. Vajerutlösning som är vanligt förekommande kommer successivt att byggas bort och ersättas av elektrisk/elektromagnetisk utlösning.

Viktigast av allt; Om det brinner - stanna i lägenheten om inte räddningskåren meddelar annat!

Fler nyheter