Karlskronahem
Student

SABO uppmärksammar energifamiljen

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, som är bransch- och intresseorganisation för cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag i Sverige, uppmärksammar Karlskronahems energifamilj.

Läs mer här www.allmannyttan.se/nyheter/energifamiljen-karlskrona/

Energifamilj

Läs mer om vår energifamilj här

Fler nyheter