Karlskronahem
Student

Så funkar det med kö och poäng

Just nu råder stor brist på bostäder i Karlskrona (och i många andra delar av Sverige). Bakgrunden är en kraftig befolkningsökning som kommer av ökad urbanisering, ökad invandring samt satsningar på näringsliv och högskola.

När behovet av lägenheter är stort (vi har mellan 100-400 sökande på varje lägenhet) är det många som hör av sig till oss med frågor kring kösystem och lägenhetsfördelning.  För att göra vår arbetsprocess tydligare beskriver vi här hur vi arbetar med vår uthyrning.

I förra veckan var det en artikel i BLT, där man beskrev bostadsförsörjningen i kommunen och hur Karlskronahem arbetar. I och med att vi då inte hade möjlighet att besvara frågor, hoppas vi också att texten ger förtydliganden till artikeln.

 

Samla poäng för att få en lägenhet hos Karlskronahem

Är du över 16 år kan du ställa dig i vår intressebank och samla poäng. Poängen använder du för att söka en lägenhet hos oss.

Så fungerar poängsystemet

Du får 730 poäng vid registrering och efter det 1 poäng/dag. Bor du redan med Karlskronahem (har ett gällande kontrakt) får du istället 1 ½ poäng/dag.
Poängsystemen finns till för att både de som inte bor med Karlskornahem och de som redan bor (men vill flytta vidare till en ny lägenhet med Karlskronahem) ska ha likvärdiga möjligheter att söka lägenhet. 

Anmäla intresse för ledig lägenhet

Du anmäler sedan själv intresse för en ledig lägenhet via vår hemsida. Då ställs dina poäng mot andra som sökt samma lägenhet.
Det bildas alltså en kö för varje ledig lägenhet. Beroende på hur populär en lägenhet är (läge, hyra etc.) bildas olika långa köer. Du kan alltså stå som nummer två på en lägenhet, men på nummer 102 på en annan lägenhet (för att personer med en högre poäng än du har anmält sig på den lägenheten).

Det är den med högst köpoäng som i första hand erbjuds lägenheten. Tackar den nej går erbjudandet vidare till den med näst högst köpoäng osv.


Hur lång tid tar det?

En vanlig fråga är hur lång tid det tar att få en lägenhet. Det finns inget enkelt svar på det. Framförallt handlar det om hur många poäng övriga sökande på en lägenhet har.

Vem kan hyra bostad hos Karlskronahem

Den som anmält intresse för en lägenhet och har högst poäng erbjuds kontraktet.
Men för att får skriva ett kontrakt med oss måste du vara myndig.
Vi gör också kreditprövning av alla som anmäler intresse för en specifik lägenhet (inte på dem som enbart står och samla poäng). Vi godkänner ingen form av hyresskuld.
Du måste ha en godkänd inkomst som är förvärvsinkomst, A-kassa, CSN, etableringsbidrag och försörjningsstöd (gamla socialbidraget) som boende i kommunen. Du behöver alltså inte ha en fast anställning men någon typ av fast inkomst (enligt ovan).

Vi har generella bedömningskriterier (ekonomiska) där alla sökanden prövas lika. Bedömning görs av inkomst och generella skulder. Inkomsten ställs också i relation till hyran av bostaden du har sökt. Utöver det tar vi boendereferenser

En sökande kan bli spärrad från att anmäla intresse för en ledig lägenhet (pga av en skuld) men kan alltid få detta prövat. Vid en spärrning tas man inte bort ur intressebanken och poängen fortsätter att registreras.
Poäng är privata och kan inte användas till annan sökande eller övertas av annan sökande.


Vårt kösystem kombinerat med en individuell bedömning gör att alla har möjlighet att söka bostad hos oss, vilket är viktigt utifrån vårt uppdrag; att erbjuda boende för alla.


Förtur

Vi har en förtursregel (tagen genom styrelsebeslut) som är att pröva medicinsk förtur för hyresgäster som redan bor hos Karlskronahem.

Vi har även särskilda lägenheter/rum för studenter som studerar på BTH eller KY-utbildning i Karlskrona.

Samarbeten

Det finns även samarbeten med kommunal förvaltning, försvarsmakten och Migrationsverket. Det antal lägenheter som går till samarbetan ligger runt 10 % av det totala beståndet.

Fler nyheter