Karlskronahem
Student
Rörd av livet – 10 meter fotografier i glas till Jämjö

Rörd av livet - 10 meter fotografier i glas

Karlskronahems styrelse har antagit Maria Fribergs skissförslag till konstnärlig gestaltning för den nya tillbyggnaden vid omvårdnadsboendet Hammarbygården i Jämjö.

Maria Friberg är en av våra största, mest väletablerade fotografer i Sverige och hon har uppdrag internationellt på några av de största museerna runt om i världen. Hammarbygården kommer att få en konstnärlig gestaltning som är tankeväckande, existentiell och stimulerar till samtal.

I konstprogrammet beslutades att platsen för konst är den nya entrén som vetter mot gång- och cykelstråk samt bilparkering. I entrén kan boende och gäster mötas och sitta ner för en kopp kaffe och samtal. Genom att använda glasfönstren kan konstverket synas på långt håll utifrån även för de som inte besöker boendet, och väl inomhus blir det en spännande utblick från huset. Maria Friberg skriver att det blir ”En plats för samtal där foton och video öppnar till dialog om nya och gamla drömmar i fantasin eller i verkligheten. Konstverket titel är rörd av livet, jag vill att verket ska förmedla livsglädje och en frihetskänsla.”

Den glasade fasaden kommer att gestaltas med fyra fotografier där en keramisk färg bränts in i glasen för ett beständigt och hållbart resultat. Verkets titel är ”Rörd av livet” och kommer att synas både från långt håll för de som rör sig utomhus, och skapa ett tänkvärt och inspirerande entrérum inomhus. På entréväggen inomhus monteras också en flatscreen med ett videoverk utan ljud som innehållsmässigt är kopplat till fotografierna – det blir som en målning i ständig rörelse. Maria Friberg målar drömmar och hopp med kameran.

Konstreferensgruppen består av arkitekt Gunilla Fagerström Agilis, föreståndare Hammarbygården Yvonne Eriksson, konstansvarig Karlskrona kommun Birgitta Göransson. Beredningsgruppen ur Karlskronahems styrelse var Berith Pagels och Karin Brunsberg.

Invigning planeras till december 2016.

Läs mer om Maria Friberg.

Fler nyheter