Karlskronahem
Student

Nya hyror från årsskiftet

Uppgörelsen innebär följande förändringar i hyran fr.o.m. 2013-01-01:

  • Grundhyran för bostäder höjs med 1,96 %. Hyresjusteringar görs denna gång i enlighet med resultatet av bruksvärderingen som parterna gemensamt gjort, vilket innebär att höjningen för den enskilde hyresgästen kan bli mindre eller större än 1,96 %. Höjningen varierar mellan 1,46 %-2,46 %.
  • Bostäder där hushållsel ingår i hyran, höjs med ytterligare 0,1 %.
  • Hyran för parkeringsplatser höjs med 10 kr/månad och plats.
  • Hyran för garageplatser höjs med 15 kr/månad och plats.
  • Undantag är parkeringsplatserna på Marieberg som höjs med 5 kr/månad och plats.
  • Parkerings-och garageplatserna kommer inte att höjas på Kungsmarken, Gullabergsvägen, Toras väg, Musikgatan, Näktergalsvägen, Gyllenstjärnas väg, Långgatan och Tingsvägen.
  • I hyran ingår en hyressättningsavgift beslutad av Hyresgästföreningen Småland-Blekinge med 12 kr/lägenhet och månad.
  • Retroaktiv hyra för januari aviseras på hyresavin för mars månad.
  • Retroaktiv hyra för februari aviseras på hyresavin för april månad.

Observera att det kommer att stå ”retroaktiv hyra januari-februari” både på avin för mars och april.

Eventuella frågor besvaras av Karlskronahem på telefon 0455-30 49 00

Fler nyheter