Karlskronahem
Student
Nya miljörum i Karlskronahem stora miljösatsning.

Ny utemiljö på Ekebacken

Idag invigs den nya utemiljön och de nya miljörummen på Ekebacken.

På den nya innegården finns planteringar, möteplatser och en boulebana för den som vill utmana grannen. Här har man också byggt en liten lekplats som passar bra för de mindre barnen.

I samband men byggandet av den nya gården har två nya miljörum byggts. Dessa är en del i Karlskronahems stora satsning på miljörum och sortering. Här finns nu bra möjligheter för sortering och förhoppnigen är att det ska underlätta och inspirera till ökad sortering.

Visste du att kostnaderna för avfallshantering minskas med tre till fyra gånger genom god sortering? Det är pengar som istället kan användas till ditt boende. Och lika viktigt – vi gör miljön en tjänst. 

Fler nyheter