Karlskronahem
Student

NKI-undersökningen

Minns ni kundserviceenkäten som vi genomförde i höstas?

Efter att ha sammanställt de synpunkter och goda råd kring exempelvis städning, yttre skötsel, felanmälan och tillval, har Karlskronahem nu också börjat arbeta med de utvecklingsbehov som tydligast kom fram. Vi är angelägna om att jobba med de punkter som hyresgästerna efterfrågar mest – så att nöjdheten med oss fortsätter öka.

Vi ska nu testa upphandlingsformer av skötseln som sätter kvalitet framför lägsta pris, och som dessutom kräver att delar av arbetskraften bor i området. Vi ska anställa en kundvärd som visar lägenheter och informerar nyinflyttade. Vi ska även göra processen kring felanmälan smidigare.

Vi har lottat fram 21 vinnare till er som hjälpte oss med att fylla i enkäten. Stort tack för det! Ni har redan blivit kontaktade per post. Grattis än en gång!

Palani Misri
Britt Hillborg
Berit Nilsson
Inga-Britt Persson
Asta Birkestedt
Britt Petersson
Göran Johansson
Mathz Sanden
Hadil Alhwat
Ayala Ramon Renderos
Al Fares Fares
Eva Eliasson
Elsie Mattsson
Margareta Svensson
Kristina Trawicka
Britta Karlsson
Sven Karlsson
Ingvar Jensen
Ulf Hellgren
Bertil Nilsson
Hasan Divjakovic

 

 

Fler nyheter